พระแท้เพราะ ธรรมชาติของพระ กาลเวลา จึงเป็นพระแท้? ตอนที่ 1 (๑๖๙)

ในกระดานเพจ “พระเครื่องเรื่องง่ายๆ” ได้มีผู้รู้ ได้แสดงความรู้ไว้ ให้ความรู้ส่วนตัวของท่านไว้ยาวพอสมควร แสดงความรู้เอาไว้ ผมเองเห็นว่า.”เรียนรู้ได้…สามารถให้ความรู้กับเพื่อนๆ ได้จึงต้องขอขอบคุณผู้แสดงความเห็นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ท่านแสดงคอมเม้นท์ไว้ดังนี้….
“….ขอแสดงความคิดเห็นเยี่ยงคนตาบอดหูหนวก.คนหนึ่งคนแกะแม่พิมพ์ได้หลายอัน.คนที่สองก็แกะได้หลายๆอัน.คนที่สามก็แกะได้เช่นกันและสี่.ห้า.หกก็แกะได้.รวมๆแล้วก็หลายสิบอัน.มีหลายแม่พิมพ์หลายฝีมือ.จะมีหรือไม่มีกรอบกระจกไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นๆจะเป็นพระไม่ทัน.จริงอยู่เราเกิดไม่ทันยุค ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์.แต่ในองค์พระก็ต้องมีร่องรอยของระยะเวลาร้อยกว่าปีให้ศึกษาเป็นแนวทางในการพิจารณา ในความคิดเห็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์.เนื้อหา.ความเก่าเป็นเพียงหลักพิจารณาคร่าวๆแต่ทุกอย่างก็ต้องจบที่ธรรมชาติแห่งกาลเวลาเพราะธรรมชาติและกาลเวลาไม่เคยโกหกใครเพียงแต่เราต้องศึกษาและทำ ความเข้าใจให้ถ่องแท้หรือหลายๆด้านประกอบกันหรือจะใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนในการวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อให้การพิจารณาแม่นยำที่สุด.ขอปัญญาจงเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด….”
เนื่องจากท่านผู้นี้ได้แสดงความรู้มา ผมขอตอบเป็นบทความเพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทำความเข้าใจตรงนี้ เพราะบางท่านไม่ได้แวะเข้าไปกระดาน “พระเครื่องเรื่องง่าย” ที่ผมได้ให้ความรู้โดยตรง
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณ…………ที่ได้แสดงความรู้ ความคิดเห็นและผมขออวยพรให้ปัญญานั้นจงเกิดแก่ท่านครับ
ในเรื่องของแม่พิมพ์…ที่ท่านกล่าวว่า..คนนึงแกะแม่พิมพ์ได้หลายอัน….คนที่สองแกะแม่พิมพ์ได้หลายๆ อัน…คนที่สี่ ห้า หก เจ็ด ฯลฯ…แต่ละคนก็แกะได้…หลายสิบอัน
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.
พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ มีหลายแม่พิมพ์ มีหลายฝีมือ การจะมีกรอบกระจกหรือไม่มีกรอบกระจกก็ย่อมได้….?…..กรณีนี้…แม่พิมพ์ที่ท่านอ้างว่า….แต่ละคนได้ทำได้แกะขึ้นมาทั้งหลายเหล่านั้น…เอาวัสดุอะไรมาแกะครับ..ท่านเคยเห็นไหม?…(ไม่เคย…แสดงว่าคาดเดาว่า..แม่พิมพ์แกะจาก………นั่นเอง)
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.
พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ความคิดเห็นส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัว…ความเชื่อส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัว…ส่วนความจริงก็คงเป็นความจริงที่จะต้องนำพิสูจน์ต่อไปได้ด้วยตัวของมันเอง….ย่อมมีผู้รู้…ออกมาอธิบายได้เอง..(คนคนนั้นต้องเคยเห็นเท่านั้นครับ…จะต้องไม่…คิดว่า..น่าจะ…หรือใช้ความเชื่อส่วนตัว….)
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.
พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ พิมพ์ทรง…เนื้อหามวลสาร ความเก่า..เป็นเพียงหลักพิจารณาคร่าวๆ เบื้องต้น ถูกต้องแล้ว..สิ่งเหล่านี้ไม่มีมาตรฐาน…ไม่ได้มาตรฐาน…และไม่ใช่มาตรฐาน…เอามาจัดให้เป็นมาตรฐานใดๆ ไม่ได้….เนื่องจากวัดค่าไม่ได้นั่นเอง
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.
พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ทุกอย่างจบที่ธรรมชาติ…คงเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเลยครับ..ห่างไกลความจริงไปไกลมากนัก…ประการแรก..ธรรมชาติของวัตถุใดๆ ก็ตาม…ย่อมแสดงไม่เหมือนกัน….ไม่ต้องใช้กาลเวลามากก็ได้ครับ
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.
พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ เอากะปิที่อยู่ในกระปุกเดียวกัน…แคะออกมาช้อนนึง…แล้วเอาก้อนที่แคะออกมาไปตากแดดข้างถนนสักสามวัน….จากนั้น…เอากะปิจากกระปุกเดิม…แคะออกมาใหม่….มาเปรียบเทียบกัน…ดูว่า…ธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไร?
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.
พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ธรรมชาติแห่งกาลเวลาไม่โกหก..จริงอยู่…เราย่อมมองเห็นความแตกต่างของธรรมชาติของกะปิ.สองก้อน..ที่มีธรรมชาติ(ความจริง)…ที่แตกต่างกัน เปียกกับแห้ง….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ก้อนไหน?…เก่ากว่ากัน…..ดังนั้น การอ้างธรรมชาติความเก่า..กาลเวลาโกหกกันไม่ได้….อืม..ม์….มันคงใช้เป็นคำตอบในเรื่องนี้ไม่ได้เสมอไปครับ….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ แล้วอีกอย่างนะครับ…ความเก่าตามกาลเวลาที่เราเห็น…มันแตกต่างกัน…มันไม่มีหน่วยวัด…มันไม่มีมาตรฐาน…มันไม่ได้มาตรฐาน…มันจึงไม่ใช่มาตรฐาน
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ เพราะกะปิที่ตักออกมาจากกระปุก…สองครั้ง..มันก็ไม่มีมาตรฐานตั้งแต่ตักออกมาแล้ว…นั่นเอง……ดังนั้น…การอ้างเรื่องกาลเวลา….เป็นเรื่องที่พาให้หลงทางจาก การที่ไม่รู้จักมาตรฐานว่าคืออะไร?….นั่นเอง….ครับ
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ข้ออ้างเพื่อจะยังคงให้ตนเป็นที่น่านับถือได้….ในกลุ่มในเพื่อนพ้องได้…เท่านั้นเองครับ….หาได้มีมาตรฐานวัดค่าได้อย่างไร?ไม่?….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ข้ออ้างบนทางที่หาคำตอบเพื่อจะช้ีชัดได้นั่นเองว่า..แท้เท็จเพราะอะไร?…..กะปิสองกอง…ที่แตกต่างกันกองไหน?…แท้ได้มาตรฐาน….กองไหน?…ไม่ได้มาตรฐาน….นั่นเอง…คำตอบมันจึงเป็นความเชื่อว่า…กะปิที่แห้งกว่า…ย่อมได้อายุฯ..ธรรมชาติเก่ากว่า…ก็จะเป็นกะปิที่แท้…เป็นของแท้เพราะธรรมชาติ…หรือ?…จริงหรือ?….แน่ใจหรือ?
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ความมีเหตุผล…นี่ก็ถือเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว…ผมได้แสดงเหตุผลบนความจริงที่สิ่งนั้นเป็นแล้ว…ส่วนเหตุผลที่ผมแสดง…จะติเตียนไม่เป็นวิทยาศาสตร์….ก็แล้วแต่ผู้อ่านเช่นกัน..
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ การอ้างธรรมชาติกาลเวลา…มันก็ไม่มีหน่วยมาตรฐานวัดค่านั้น…..การตรวจอายุก็ใช่ว่า…คำตอบจากกระบวนการจะสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ต่อให้พระอายุฯ..เป็นพันปีก็ตาม…ยังมีค่าบวกลบ….ประมาณการระหว่าง………ค่าบวกลบประมาณการระหว่าง…นี่ก็ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน….เพราะ…ประมาณการนั่นเอง
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ การที่จะเอาสิ่งที่ไม่มีมาตรฐาน…ไม่ใช่มาตรฐาน…ไม่ได้มาตรฐาน…ทั้งหมด…มาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อให้การพิจารณาแม่นยำที่สุดได้นั้น….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องแท้.(มาตรฐาน)..นั้น….มันคงเป็นเรื่องที่…ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้….เพราะ…เอาเรื่องไม่มีมาตรฐาน…ไม่ใช่มาตรฐาน…ไม่ได้มาตรฐานอะไรก็แล้วแต่….มาสุมรวมๆกัน..เพื่อจะให้ได้คำตอบที่เป็นมาตรฐานได้………….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ความเชื่อเหล่านี้….ช่างห่างไกลความจริง….ห่างไกลการนำพิสูจน์เพื่อจะค้นหาคำตอบที่จะสามารถตัดสินฟันธงว่าแท้เท็จได้ครับ….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·1 ชม.

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ เพราะธรรมชาติและกาลเวลาที่ท่านอ้างว่าไม่โกหก…มันต้องใช้…คนที่เห็น ต้องใช้ความเชื่อของคนที่เห็น ในการพินิจพิจารณาว่า…ถึงหรือไม่ถึง…ธรรมชาติความเก่า…ดีไม่ดี..ธรรมชาติแบบนี้ถูกต้องไม่ถูกต้อง….5555555
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·59 นาที

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ก็จะไปตกหลุมพรางของพวกอ้าง…”ธรรมชาติความเก่า” …..นั่นเอง….กลับเข้าสู่วังวนของ…”ความเชื่อ”….ของคนอีกคนนึง…ของกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·58 นาที

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ โดยผู้เรียนรู้…ไม่สามารถหยั่งรู้ว่า….”ธรรมชาติอย่างไหน?….เป็นพระแท้?…..ถูกต้อง….”……..น้อยไป…มากไป….ไม่ใช่ยังงัย?……ทั้งหมดล้วนอยู่ที่……
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·57 นาที

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ คนที่อ้าง “ธรรมชาติความเก่า”…แล้วก็….”ยึดเหมาเอาสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีมาตรฐาน…ไม่ได้มาตรฐาน…ไม่ใช่มาตรฐาน”…มาอ้าง…เอามารวมๆ กันเพื่อเป็นคำตอบเพื่อให้ได้ “มาตรฐาน”….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·56 นาที

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ตลกครับ…..ข้ออ้างฟังไม่ขึ้นครับ….ให้ย้อนกลับไปดูเรื่อง….กะปิที่ตากแดดสามวัน…กับ..กะปิที่อยู่ในกระปุก….
ถูกใจ · ตอบกลับ · แสดงความคิดเห็นโดย สมชาย น้อยสาคร ·55 นาที

พระเครื่องเรื่องง่าย ๆ ธรรมชาติความเก่าก็แตกต่างกันแล้ว….ข้ออ้างลอยๆ ชัดๆ ครับ…..หลงทางครับ ยึดเนื้อเป็นหลัก….ยึดธรรมชาติเป็นหลัก..สิ่งเหล่านี้มีหน่วยวัดค่า…เพื่อจะเรียนรู้เเท้เท็จได้ที่ไหนกันครับ?
ถูกใจ · ตอบกลับ ·
สมชาย น้อยสาคร สิ่งใดๆ ก็ตามถ้าเป็นความเชื่อ นั่นก็เป็นความเชื่อ เป็นได้เเค่ความเชื่อ….เราจึงต้องรุ้จักแยกแยะว่า…สิ่งเหล่านั้นเรียนรู้ได้เหมือนกันไหม?…..ธรรมชาติกาลเวลา…ที่แต่ละคนเห็นเหมือนกันไหม?…..
ถูกใจ · ตอบกลับ · 8 นาที

สมชาย น้อยสาคร อะไรก็ตามที่ไม่มีความเหมือนกัน…มีความแตกต่างกัน แม้แต่เพียงเล็กน้อย…เราจะใช้ประมาณการ…มากไปน้อยไป ใช้ความรู้สึก…..รสจัดไป มากไปน้อยไป…ใช้ความรู้สึกของแต่ละคน…..เก่าไป เก่ายังไม่พอ…ใช้ประสบการณ์ของตนของแต่ละคนต่างคนต่างเห็นไม่เหมือนกัน เข้าใจไม่เหมือนกัน
ถูกใจ · ตอบกลับ · 7 นาที

สมชาย น้อยสาคร สิ่งต่างเหล่านี้แหละ…ที่จะมาอ้าง….เป็นหลักไม่ได้….เอาความคิดตัวเอง…มาเป็นหลักไม่ได้…เอาความรู้สึกตัวเองมาเป็นหลักไม่ได้….
ถูกใจ · ตอบกลับ · 6 นาที

สมชาย น้อยสาคร เพราะคำตอบแห่งความพอดี…(มาตรฐาน)….มันไม่มีคำตอบ…จึงต้องยึดเอาความเชื่อของคนที่…”รู้สึก..นึกคิด”….เหล่านั้นเป็นเกณฑ์
เพื่อจะหาความพอดีได้นั่นเอง
ถูกใจ · ตอบกลับ · 5 นาที

สมชาย น้อยสาคร คำตอบ “ธรรมชาติ กาลเวลา”…ก็เหมือนกัน..ต้องยึดในตัวผู้ตอบเป็นสรณะ…ว่า…ธรรมชาติได้ กาลเวลาได้…หรือไม่ได้นั่นเอง
ถูกใจ · ตอบกลับ · 4 นาที

สมชาย น้อยสาคร คำตอบเรื่องกะปิตากแดดสามวัน…กับเพิ่งเอาออกจากกระปุก…จริงอยู่ธรรมชาติความเก่าในสภาวะที่แตกต่างกัน….ก็ทำให้เราหลงทางจากความจริงได้เช่นกัน….(ธรรมชาติไม่โกหกจึงตกไป)….เป็นข้ออ้าง…ให้ยึดในคำตอบของผู้ให้ความรู้คนนั้น…ให้ยึดความเชื่อของคนเหล่านั้นนั่นเอง….สุดท้ายอะไรที่ชัดเจน…ก็ไม่มีคำตอบนั่นเอง…
ถูกใจ · ตอบกลับ · 2 นาที

สมชาย น้อยสาคร เพราะคำตอบเรื่องนี้…ก็ไม่แตกต่างกันกับ….”ชอบ..ไม่ชอบ”….มันเป็นความรู้สึกนึกคิด…แม้จะตอบเหมือนกันก็ตาม (กะปิแห้งเก่าเหมือนกัน)…แต่…ความจริงอาจจะคนละเรื่องครับ
ถูกใจ · ตอบกลับ · เมื่อสักครู่

สมชาย น้อยสาคร ธรรมชาติและกาลเวลาไม่เคยโกหกใคร
เพียงแต่ ใครจะเข้าใจอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องต่างหาก
สิ่งเหล่านี้…จัดให้เป็นมาตรฐานไม่ได้อย่างสิ้นเชิง…เพราะ
“ความไม่รุ้จักธรรมชาติ”….จะอ้าง “ธรรมชาติ”…ไม่ได้
ถูกใจ · ตอบกลับ · เมื่อสักครู่

สมชาย น้อยสาคร ผู้รู้จักธรรม ย่อมอธิบายธรรมนั้น….ได้ถูกต้อง บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็นครับ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *