เล่นพระเครื่อง ดูพิมพ์ทรงเป็นหลัก แม่นพิมพ์ครับ ๑-๒ (๖)

อาจารย์ครับ…เวลาดูพระ..อาจารย์..ดูเนื้อก่อน..หรือ..ดูพิมพ์ก่อนครับ

อาจารย์ : ผมแม่นเนื้อครับผมดูเนื้อเป็นหลักก่อนแล้วค่อยดูพิมพ์

คือ เนื้อหาส่วนผสม ค่อนข้างปลอมแปลงยากครับ

ในเนื้อหามวลสารที่ผลิตขึ้นเป็น..พระสมเด็จวัดระฆังฯ นั้น

มีมากมายหลายๆ ชนิด ยากที่ผู้ปลอมแปลงจะทำได้เหมือน

มวลสารที่..อ.ตรียัมปวาย ปรมาจารย์แห่งวงการพระเครื่องฯ เขียนไว้

– ประกอบด้วย

๑.ผงวิเศษ๕ประการ

อันประกอบด้วยผงดินสอพอง (ผงปูนเปลือกหอย) เป็นหลัก,

…ดินโป่ง…ดินตีนท่า…ดินหลักเมือง …เถ้าไส้เทียนในพระอุโบสถ

..ดอกกาหลง ….ยอดสวาท…ยอดรักซ้อน…ไคลเสมา…ไคลประตูเมือง

ไคลประตูพระบรมมหาราชวัง….ไคลเสมา…ตะลุงช้างเผือก…ราชพฤกษ์

…ชัยพฤกษ์ ….พลูร่วมใจ…พลูสองหาง..กระแจะตะนาว..(ปรุงด้วย

จันทร์แดง…จันทร์หอม..จันทนา และไม้หอมอื่นๆ) และ น้ำมันหอมเจ็ดรส

ตามสูตรกรรมวิธีผงวิเศษ อิทธิวัสดุเหล่านี้ เจ้าพระคุณฯ เอามาปั้นเป็น..

แท่งดินสอ..วรรณะเหลืองหม่น…ใช้ในการเขียนสูตร..อักขระ..เลข..ยันต์..

เป็นผงวิเศษ ๕ ประการ ซึ่งเป็น..อิทธิวิสดุหลัก..ในเนื้อพระสมเด็จฯ และช่วย

ให้มวลสารของเนื้อ..เกิดความนุ่ม…และความซึ้งมาแต่..กำเนิด

๒. ผงใบลานเผา…ได้แก่..ผงเถ้าถ่านของใบลานจารึกอักขระ..เลขยันต์.และสูตร

ต่างๆ ………

๓. เกสรดอกไม้เป็นเกสรดอกไม้นานาพรรณ ตามบุราณคติการสร้างพระเครื่องฯ

ได้แก่ เกสรบัวทั้งห้า..คือปุณฑริก หรือ โกมุท (บัวขาวหรือบัวเผื่อน)….นิโลบล

(บัวเขียว)…สัตตบงกต (บัวแดง)…สัตบรรณ (บัวขาบ) และ ปัทมะ (บัวหลวง)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…บัวบูชาพระประธานในพระอุโบสถ..นอกจากนั้นเป็นเกสร

บุปผชาติที่เป็นมงคลต่างๆ คือ พุทธรักษา สารภี ยี่สุ่น พิกุล บุนนาค กาหลง

ชงโค โยทะกา (คัดเค้า) และรักซ้อน ฯลฯ

๔. เนื้อว่าน๑๐๘ชนิด

๕. ทรายเงินทรายทอง คือ ผงตะไบของแผ่นเงินแผ่นทองซึ่งลงเลขอักขระ

เลขยันต์และสูตรต่างๆ สำหรับการสร้างพระนั้น

๖. น้ำมันจันทร์…ได้แก่ น้ำมันจันทน์หอมพระพุทธมนต์..ซึ่งสำเร็จด้วยการ

ปลุกเสก พระพุทธคุณ ๑๐๘ เป็นน้ำมันที่สกัดจาก..ไม้จันทร์หอม..และไม้

เนื้อหอม ต่างๆ ๗ ชนิด เรียกว่า “น้ำมัน ๗ รส” จัดว่าเป็น อิทธิวัสดุ และเป็น…

ตัวประสาน..มวลสารอื่นๆ เช่นเดียวกับ…น้ำมันตังอิ๊ว..อีกทั้งมีส่วนช่วยให้เนื้อ

….เกิดความนุ่ม..บ้างเล็กน้อย

๗. เถ้าธูป………………………………………………………

(จากหนังสือ..ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง..เล่ม ๑ ..พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย

พิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๑๕. จำนวน ๒.๐๐๐ เล่ม)

บรรดาเซียนมักจะอ้างว่า “ผมแม่นเนื้อ…ครับ…ผมยึดเนื้อหามวลสารเป็นหลักครับ…”

มักจะอ้างความเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ..ตั้งแต่หนุ่มยันผมหงอก แต่…สุดท้ายพวกเขา..ก็ยังไม่รู้ว่า..เนื้อพระ…

ก่อน..ที่จะผลิต…เป็นองค์พระสมเด็จนั้น

เนื้อพระสมเด็จ…มีลักษณะเช่นไร…(เป็นก้อน หรือ เหลว) มีสองกรณีนี้เท่านั้นครับ?

หนึ่ง….ปั้นเป็นก้อน…แล้วกด…ลงในแม่พิมพ์

สอง….ใช้เทหยอด…ลงในแม่พิมพ์

อยากให้ทุกคน..ช่วยกันค้นคว้า..หาคำตอบ…ที่เซียนต่างก็ตอบไม่ได้.. (แล้วเก่งยังงัย)

อยากให้ทุกคน..ช่วยกัน..ลองคิดดู..ว่า…เนื้อพระสมเด็จ..ก่อนผลิตนั้น มีมวลสาร

เช่นนั้น…กรรมวิธีในการผลิต..จะเป็นอย่างไร?????….ครับ….ถ้าคิดไม่ออก…

ก็ลอง…ถาม…ผุ้รู้…ผู้ชำนาญการ..ผู้กำหนดมาตรฐาน…พระเครื่องฯ ดูครับ

เพราะผมไม่ใช่เซียน…ไม่มีใครเชื่อผมอยู่แล้ว…แต่ถ้าไม่มีคำตอบ…ไม่มีเซียนตอบ

ผมก็จะมีคำเฉลยให้..ในบันทึก…ของผม…นี้ เรื่อยๆ (อาจจะนานหน่อยครับ..เพื่อรอ..

ให้บรรดาผู้รู้..ท่านมีเวลา..จากการ…คิด..คิด..หาคำตอบ สักปี..ก็ยังไม่สาย)

ที่สำคัญ…มีสิ่งที่เกี่ยวข้อง..ที่ต้องคิดตามไปด้วยคือ..

หนึ่ง…ปฏิกิริยาปูนเดือด (สาเหตุ…การเกิดของรูพรุนปลายเข็ม)

สอง…การตัดตอก…บริเวณด้านข้างทั้งสี่

สาม…น้ำมันเจ็ดรส…น้ำมันตังอิ๊ว

สี่…….ผงปูนเปลือกหอย

จากนั้น…ลองคำนวณ..ลักษณะความน่าจะเป็น..ของแม่พิมพ์..

คำตอบ..ในเรื่อง…”แม่พิมพ์”…น่าจะมีลักษณะเช่นไร???

เหมือนกับเราไหม????…ลองเรียนถาม…….ท่านผู้รู้เหล่านั้นดู

ถ้าท่านตอบว่า…ไม่รู้ว่าเนื้อก่อนพิมพ์เป็นเช่นไร..?….ก็จบแล้วครับ..

ไม่ต้องมาอ้างว่า…..

“..ผมแม่นเนื้อ..(เป็นอย่างไร?)…ผมดู..เนื้อก่อนครับ..ผมยึดเนื้อเป็นมาตรฐาน..”

นั่นคือ…ข้ออ้างให้ตัวเองดูดี….เท่านั้นเองครับ…ถ้าพวกเขา..ตอบ…ไม่ได้…

ว่า..เนื้อหามวลสารก่อนพิมพ์..เป็นอย่างไร?…….อย่ามองข้าม..หรือ..ละเลย…..

คำถามนี้ของผมนะครับ

…เรากำลังจะก้าวย่างข้าม…ความรู้..ขึ้นไป..หนึ่งขั้นครับคือการค้นหา..แม่พิมพ์

เมื่อเราค้นหาแม่พิมพ์..ได้แล้ว…เราก็จะได้คำตอบของ…กระบวนการการผลิต

ถ้าผู้รู้..ผู้ชำนาญการ….ตอบคำถามว่า..

เนื้อหามวลสารเป็นอย่างไร..?? มีลักษณะอย่างไร?..ที่ถูกต้องก่อนที่จะนำมา

ผลิต…เป็นองค์พระ?…..ในกรณีที่ตอบไม่ได้…หรือไม่ตอบ….

..แสดงว่า..รู้ไม่จริง..หรือ…รู้..ไม่พอ..ความรู้ไม่พอ..ที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้…

จึงตอบคำถามที่ตัวเอง..ก็ไม่รู้เหมือนกัน…ไม่รู้จะตอบยังงัยได้……หน่ะครับ..

การอธิบาย..กระบวนการพิมพ์พระทั้งหมด..ที่ได้เคยอธิบายมาก่อนหน้านี้..ทั้งหมดล้วน….

เป็นเรื่อง…โกหก…แหกตา…แก้ตัว..ไปวันๆ นึง..เท่านั้น..เพราะว่า…

ไม่…เคย…เห็น…แม่…พิ…ม…พ์……..ครับ (รู้…ไม่…หมด…รู้ไม่พอ)

ได้แต่อ้างว่า…ผมแม่นเนื้อ..ผมยึดเนื้อหามวลสารเป็นหลัก..หน่ะครับ…

(ความจริงอาจจะรู้มาอย่างผิดๆ คาดเดามั่วๆ มาทั้งหมดก็ได้ครับ)

ผมมีเรื่องให้ข้อคิดเพื่อนๆ ในท้ายเรื่อง….ดังนี้ครับ….

สมมุติว่า…เรานำพระสมเด็จฯ …ไปประกวด..แล้ว…ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

จากนั้น…เรานำพระสมเด็จฯ องค์นี้..ไปฝน..หน้าพระฯ …จนไม่เห็นพิมพ์ทรง

องค์พระ..เลย…..จากนั้น…นำพระสมเด็จฯ องค์นี้..ลองส่งประกวดใหม่.อีกครั้ง

มีคำถามครับ…..ว่า…..พระสมเด็จฯ องค์นี้..ถึงแม้ว่า..จะไม่มีพิมพ์ทรง

ปรากฏ…ให้เราเห็น………..ให้เราพิจารณา…ว่าเป็นพิมพ์ทรงอะไร???……

ก่อนอื่น…ถามว่า…ด่านแรก…..เขาจะรับพระ..เราเข้าประกวดไหม…???

ครับ…ผู้อ่านคิดถูกต้องแล้ว…ว่า..ผู้รับพระฯ..จะ…ไม่…รับ..อย่างแน่นอน

ก็ง่าย…นิดเดียว…มัน…ไม่มีพิมพ์ทรง..ให้พิจารณา….นี่นา…

พระแท้??? เขาต้องดูทั้ง….เนื้อ..และพิมพ์ทรง…เป็นหลัก…(ด่าเราไอ้โง่..ในใจ)

ผู้อ่านลองคิดดู…พระองค์นี้…เคยชนะเลิศมาก่อน..พอไม่มีพิมพ์ทรง…ลบพิมพ์ทรงออก…

ผู้รู้..ผู้ชำนาญการ..ผู้ตัดสินพระฯ…..กลับดู ไม่ออก..ว่าเป็นพระแท้ฯ…..ดูไม่เป็น

….ถ้าไม่มีพิมพ์ทรง…ทำไมไม่ให้..ผู้รู้..ผู้ชำนาญการ..คนที่อ้างว่า..ชำนาญเนื้อ..เก่งเนื้อ..

ดู…เพื่อ…ยืนยันหล่ะว่า…..”เนื้อนี้แท้..ครับ…ยืนยันว่า..เป็นของวัดระฆังฯ (ฯลฯ) แน่นอน”

………………แต่…ผิดคาดครับ…

ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ..ทั้งหลาย….ที่อ้างว่า…ผมแม่นเนื้อ..ก็ไม่ยืนยัน…ว่าใช่..ว่าแท้

กลับอ้างว่า..ไม่นิยม..เสียอีก…..อย่างนี้…คุณจะมาบอกว่า…

ผมแม่นเนื้อ..ผมดูเนื้อเป็นหลัก……(ทำไม???…..หว่า….เจ้านาย)

แล้วรางวัลที่ชนะเลิศคราวที่แล้วที่ได้มา….มันคืออะไรกัน…

เนียะ…คิดออกกันบ้างหรือยังครับ………..บบบบบบบบบ

ไม่แปลกใจอะไร..ที่ผู้รู้..ผู้ชำนาญการ..ทั้งหลาย..ที่อ้างว่า..ผมแม่นเนื้อ…ค้นหา..

พระสมเด็จนอกพิมพ์…ที่มีเนื้อเดียวกัน…กับพิมพ์นิยม..แต่เป็นพิมพ์ทรงอื่น..ไม่ได้

เช่นพิมพ์ปรกโพธิ์… หรือพระนอกพิมพ์ไม่ได้

นั่นก็เป็นเพราะว่า…ผมแม่นเนื้อ..จริงๆ นะ จาบอกให้

เป็นข้ออ้างของ…คนถ่อยชัดๆ…..ชัดเจน….(เป็นข้ออ้างลอยๆ ชัดๆ ครับ)

ผมแม่นเนื้อครับ…ผมดูเนื้อเป็นหลัก (ตอนที่สอง)

โดยสมชาย น้อยสาครเมื่อ 22 มกราคม 2011 เวลา 11:40 น.

ผมแม่นเนื้อครับ…ผมจะดูเนื้อหามวลสาร..เม็ดดำ..เม็ดแดง

เม็ดฟ้า..ฯลฯ…คือรวมๆแล้ว…ส่วนประกอบของมวลสาร

ตามที่ผมเคยเห็น…เคยได้สัมผัส..เคยได้ตัดสินมาก่อนหน้านี้

เรียกว่า…เนื้อมาตรฐาน..ที่วงการเขานิยมกัน โดยผมยึดเนื้อหา

มวลสาร..เป็นมาตรฐานสากล..ครับ

ผมแม่นเนื้อ..ครับ….

ก่อนอื่น…เราลองนำพระสมเด็จวัดระฆังฯ…ที่ได้ถูกตัดสินว่า..แท้

หลายๆองค์..ที่วงการพระเครื่องฯ ยอมรับ…รับรอง….ว่าถูกต้อง…

ตามมาตรฐาน (สา…….) แล้ว…นำพระสมเด็จฯ เหล่านั้นมาเรียงๆ ดู

โดย…ดูทีละองค์…ทีละองค์

ผมมีคำถามครับว่า…ทุกองค์..ที่ได้ตัดสินให้ชนะเลิศมาแล้ว…

องค์..ที่ชนะเลิศ…รายการใหญ่ๆมาแล้ว ทั้งหมดนั้น

มี….เนื้อหามวลสาร…ที่เหมือนกันไหม???…ถ้าคำตอบของผู้อ่าน

ตอบว่า..ก็ใกล้เคียงกัน…แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด..หรอก

ครับ..ถูกต้องแล้ว…มีความแตกต่างกัน

และ….สิ่งที่ไม่เหมือนกัน…สิ่งนี้แหละ..ที่ผมบอกว่า..ยึดเอามา

เป็นหลักยึดเอามาเป็น…มาตรฐาน..อะไร..ไม่ได้???

(ครับ..ถ้า..เป็นพระของเซียน..เขาก็จะบอกว่า..เนื้อหามวลสารจะ

ใกล้เคียงกัน…แต่จะให้มันเหมือนกันทั้งหมด..จะให้มวลสารปรากฏ

ครบทั้งหมด..คงไม่ได้….)

จากนั้นก็จะมีคำอธิบายโดย….ยกแม่น้ำ..ทั้งห้า…..หรือ

ยกแม่น้ำทั้งประเทศ….มาประกอบคำอธิบาย)

……แต่..ถ้าเป็นพระของคุณ เรา ท่าน…

บรรดาจอมยุทธ์..ผู้รู้..ผู้ชำนาญการ หรือ เซียนก็จะใช้คำพูดนี้..เช่นนี้ครับ

“…ไม่รู้ครับ..ไม่ใช่..ไม่ชอบ..ผิดเนื้อครับ….”

แตกต่างกันไหมครับ?? และไม่มีคำอธิบายประกอบ….ให้เข้าใจ

ผมจะเปรียบเทียบ เนื้อหามวลสารของพระสมเด็จฯ ให้เป็นเสื้อยืด….

สีน้ำเงินเข้ม ของซุปเปอร์แมน รูปตัว S ที่เป็นเสื้อตัวโปรดของพ่อผมครับ

พ่อผม (พิมพ์นิยม)…..ใส่เสื้อนี้ (มวลสารนี้) มา..เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว

…เก่าแล้วเก่าอีก….

ความแปลกของเสื้อตัวนี้คือ…มี…รูขาด…มากมาย…พ่อต้องเอา

เศษผ้าสีแดง…สีฟ้า…สีขาว…สีดำ..มาปะ…เต็มไปหมด จนทำให้

เสื้อตัวนี้…มีลักษณะที่ไม่เหมือน…เสื้อซุปเปอร์แมน…ตัวอื่นๆ

วันนึง…อาผม (นอกพิมพ์)..เอาเสื้อนี้ (มวลสารนี้) มาใส่..ผมย่อมจำได้ว่าเป็น…

เสื้อของพ่อโดยไม่ต้อง..สังเกต..หรือจดจำ..คนใส่เสื้อตัวนี้ด้วยซ้ำไป

วันหนึ่ง..พี่ชายผมใส่เสื้อตัวนี้ (มวลสารนี้) ..ผมไม่ต้องดูหน้าคนใส่ (นอกพิมพ์)

ผมก็รู้เลยว่าเนี่ย..เสื้อของพ่อผม…(ผมจำได้..ผมแม่นเสื้อตัว (มวลสาร) นี้)

วันนึง..ผมเห็นคนเก็บขยะ..เอามาใส่ (นอกพิมพ์) ผมก็รู้เลยอีกเช่นกัน

ว่าเนี่ย..เคยเป็นเสื้อของพ่อผม (อาจจะโดนใครเอาไปทิ้งถังขยะไปแล้ว..คาดเดาได้)

หากเราจะ…ยึดเนื้อหามวลสาร..เป็นหลัก..เราก็ ไม่ต้องไปดูหน้าคนใส่เสื้อตัวนี้

(ไม่ต้องไป…ยึดหน้าคนใส่..หรือ..ยึดพิมพ์ทรงองค์พระฯ) หรอกครับ…

หรือใช้คำพูดว่า…เนื้อใช่..แต่พิมพ์ไม่ใช่

เพราะว่า..หากผมจำเสื้อซุปเปอร์แมน…ตัวนี้ของพ่อผมได้ (คือมวลสาร..นี้ได้)

ถึงแม้ว่า…จะวางไว้บนพื้นเฉยๆ ไม่มีคนใส่ (ไม่มีพิมพ์ทรงอะไร..เลย??)

ผมก็ยืนยันได้ว่า..เป็นเสื้อของพ่อผม..ได้วันยันค่ำ

นั่นแหละ..ถึงจะเป็นคำตอบว่า…ผมแม่นเนื้อ???

แต่ถ้าผมบอกว่า…ต้องรอให้คุณพ่อผมใส่ก่อน..ผมถึงจะยืนยัน….นั่นแหละคือ..

ข้ออ้างว่าผม..แม่น..เนื้อ…ใช่ หรือไม่ครับ???๕๕๕๕๕๕…

แล้วคุณหล่ะ….จะชื่นชม..ผู้รู้ ผู้ชำนาญการที่อ้างว่า

ผมแม่นพิมพ์…ผมยึดพิมพ์ทรง…เป็นหลักดี

ผมแม่นเนื้อ…..ผมยึดเนื้อหามวลสาร…เป็นหลักดี…

หรือ..ผมยึดทั้งพิมพ์ทรง และ ก็ดูเนื้อหามวลสารเป็นหลัก ประกอบกัน….ดี

มีคำตอบหรือไม่??…ครับ ว่ากรณีไหนที่เรา..ควรจะยึิดเป็น..แบบอย่าง

ยึดเป็นมาตรฐาน..ที่ถูกต้องได้….๕๕๕๕๕๕๕๕

ปัญหาอยู่ที่ว่า…

พิมพ์ทรงองค์พระ…กับ…เนื้อหามวลสาร…ทั้งสองสิ่งนี้…มันมีมาตรฐาน..อะไร

ให้เรายึดได้หรือไม่?…..มันมีมาตรฐานอะไรที่สามารถวัดค่่าคงที่ ได้หรือไม่
หรือ…ความเหมือนกันที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้……หรือไม่?

ถ้าคำตอบว่า…ทั้งสองอย่างต่างก็ไม่มี.มาตรฐาน ไม่มีความเหมือนกัน?

ผมในฐานะ…ผู้เขียนก็กำลังบอกว่า…เรา

กำลังเรียนรู้.อย่างผิดๆ..หลงทางในเรื่อง…มาตรฐานพระเครื่อง..ที่ถูกกำหนดกัน

ตามอำเภอใจ..ให้พระจะแท้หรือจะเท็จ..จะเป็นอย่างไรก็ได้?..
คนกำหนดมาตรฐานอะไร..ยังงัยก็ได้

…จะตัดสินกันให้แท้เท็จยังงัยก็ได้..เพราะมาตรฐานทั้งหมดที่อ้างว่าคือมาตรฐาน
ทั้งเนื้อมวลสาร…ทั้งพิมพ์ทรง…มันไม่มีมาตรฐาน…ไม่รู้จะวัดค่ามาตรฐาน…อะไร
ยังงัย ตรงไหน?…หน่วยวัดค่ามาตรฐานอะไร?…นั่นเอง

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ…จะต่อว่าหรือชื่นชมผมไม่โกรธหน่ะครับ..๕๕๕๕

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *