หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการ (๑)

ศาสนาพุทธ เป็น ศาสนาแห่งปัญญา เน้นเรื่อง ปัญญาเป็นหลัก

มีพระสูตร ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสสอนพุทธสาวก

มิให้เชื่อ..ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง…อย่างงมงายไร้เหตุผล

เรียกว่า…หลักกาลามสูตร..มี๑๐ประการดังนี้ คือ.-

๑. อย่าเชื่อ..โดยฟังตามกันมา

๒. อย่าเชื่อ..โดยนำสืบต่อๆ กันมา

๓. อย่าเชื่อ..โดยความเป็นข่าวลือ

๔. อย่าเชื่อ..โดยอ้างตำรา

๕. อย่าเชื่อ..โดยนึกเอาเอง

๖. อยาเชื่อ..โดยคาดคะเนเอาเอง

๗. อย่าเชื่อ..โดยหลักการตรึกตรองตามเหตุผล

๘. อย่าเชื่อ..โดยเห็นว่า ตรงกับความเห็นของตนเอง

๙. อย่าเชื่อ..โดยเห็นว่า..ผู้พูด..ควรเชื่อถือได้

๑๐. อย่าเชื่อ..โดยคิดว่า ผู้พูดเป็นครูของเรา

แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเอง..ก็ทรงสั่งสอนสาวก..ไม่ให้ยึดในตัว

ของพระองค์..เป็นหลัก..แต่ให้ยึดใน..พระธรรม..อันเป็นสัจธรรม

ที่พระองค์ทรงกล่าวไว้…..

แต่ในวงวิชาการ..วงการ..พระเครื่องฯ…กลับให้เรายึด..ในสิ่ง

ที่พุทธองค์ทรงห้าม..เชื่อ..ทั้ง ๑๐ ประการ…ห้ามนอกกรอบ..ห้าม

นอกครู..ห้ามนอกตำรา ฯลฯ

เพราะว่า…พวกเขา..ไม่อยากให้เรา..รู้ดีเกิน..กว่าพวกเขา..นั่นเอง

นั่นคือ..สาเหตุที่ส่วนใหญ่..เราจึงต้องไปยึดติดที่…ตัวบุคคล

..กลัวเป็นแกะดำ..(ถึงแม้ว่า..ความรู้ของเราจะถูกต้อง…ก็ตาม

ก็ไม่กล้าโต้แย้ง..ไม่กล้าแสดงออก กลัวโดนขับออกจากกลุ่ม…)
วงการวิชาการ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์

วงการพระเครื่องฯ…หรือในทุกๆ วงการ…ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนา

ได้…หากยึดเอากลุ่ม..ยึดเอาพวกพ้อง…ยึดในตำราที่ผิดๆ …ยึด

ในคำพูด..ที่เกิดจากความเชื่อ..ทั้งหลาย..ยึดความเชื่อของครูอาจารย์
ยึดถือความรู้ของคนคนเดียว..คนกลุ่มเดียว…มาเป็นหลัก…ในการชี้นำ
แท้เท็จ…ถูกหรือผิด….เราคิดกันเองไม่ได้….

ประเทศชาติ..ก็เลยเป็นอย่างที่เป็น..

เจริญถดถอย…จนสูญหาย..เสียดินแดน เสียเขตแดนไป (กรณีปราสาทพระวิหาร)
พัฒนา..ตามใครไม่ทัน..ก็เพราะ..ความเชื่ออย่างงมงาย (อวิชชา)…นี่เองครับ

15 มกราคม 2011 เวลา 14:43 น.

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *