รอยเส้นตอกตัดในพระสมเด็จวัดระฆัง มาตรฐานที่ ๓ (๑๐)

เชื่อหรือไม่??? พระสมเด็จฯ..จะ…แท้หรือเท็จ.ดูที่.การตัดตอก..นี่แหละ…

เหล่าเซียนเคยกล่าวไว้แบบนี้

อ.ตรียัมปวายได้เขียนไว้ในหนังสือ..

ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ เล่ม๑…พระสมเด็จฯ

พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒,๐๐๐ เล่ม หน้า ๓๗๐-๓๗๑ ไว้ดังนี้

……………..

๒. รอยเส้นตอกตัดอาจสัณนิษฐานได้ว่า พระสมเด็จฯ ได้รับการ

…ตัดกรอบด้วยเส้นตอก..ทำนองเดียวกับพระเครื่องฯ โบราณ เช่น

พระนางพญาพระกำแพงวัชราบัลลังก์ (ซุ้มกอ) และพระผงสุพรรณ

เป็นต้น… แต่เนื่องจากพระสมเด็จฯ เป็นเนื้อปูนปั้น..ซึ่งมีความยุบตัว

มากกว่า และความเหนียวแน่นแกร่งตัวมีน้อยกว่าเนื้อดินเผา

ดังนั้น..จึง…ปรากฏร่องรอย..เส้นตอกตัด..ไม่ชัดเจนเท่า

แต่..มีลักษณะ..แผ่วเบาและค่อนข้างลางเลือน

นอกจากองค์ที่….เนื้อแกร่งจัดๆ และได้รับ..รอยเส้นตอก..ประทับไว้

ชัดเจนแต่เดิม ก็จะปรากฏร่องรอย…คมชัด…ไม่แพ้พระเนื้อดินเผา

โดยทั่วไป

…รอยเส้นตอกตัด…ของขอบทั้งสอง มักจะเป็น..แนวเฉียงขึ้น..

ไม่มากก็น้อยคือเป็นแนวปาดจากส่วนบนลง..ขึ้นไปทางส่วนล่าง

(จากบริเวณแนวองค์พระปฏิมา..ไปทางพระอาสนะ) เป็นส่วนมาก

การตัดเฉียงลง..ลักษณะ..ตรงข้าม..กับที่กล่าว..ก็มีปรากฏ..แต่

เป็นส่วนน้อย และ…แนวเส้นตอกระดับ….ซึ่งขนานไปกับด้านขอบ..

ก็มีอยู่..ไม่น้อย ทั้งมักจะเป็น..รอยปาดเรียบๆปราศจาก..ริ้วร่องราง

ซึ่งหมายถึง…การตัดด้วย..ผิวด้านนอกของ…เส้นตอก

(ผมสมชายวิเคราะห์ว่า….:ท่านหมายถึง..ผิวด้านนอก…คือ…เปลือกไผ่..)

รอยเส้นตอกปลอม…เช่น รอยที่มีลักษณะเป็น..บั้งๆ ..อย่างชัดเจน

หรือเป็น..ริ้วคลองเลื่อย…ที่ลึกคมชัด…นั้น ย่อมส่อเจตนาเพื่อเน้น

ให้เด่นชัดเกินความจริง หรือ การใช้ของมีคม..ขูด..แต่ง..จากเนื้อพระ

ชนิดอื่น…หรือแต่งของจริง ..

องค์ที่ขอบด้านข้าง..สึกหรอมาก..จะมีลักษณะมนๆ..ร่องรอยเทียม..

นี้ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นขีดๆ หรือบั้งๆ มีทั้งรอยเฉียงและรอยทางดิ่ง

(๓๗๑) ข้อพิจารณาริ้วรอยของจริง คือ ลักษณะของๆ จริงนั้น…จะเป็น

ริ้วรอยธรรมชาติที่..ค่อนข้างละเอียด..แผ่วเบา..และรางเลือน…

อาจจะปรากฏแต่เพียงทาง..ตอนล่างๆ..เล็กน้อย ตอนส่วนอื่นๆ อาจจะ

…รางเลือน หรือ จางหาย…อาจจะชัดบ้าง..เพียงริ้วสองริ้วเท่านั้น

และถ้าเป็น….แนวเส้นตอกระดับ…ส่วนมากจะเป็น..รอยที่ตัดด้วย…

ผิว..เส้นตอก..ที่ราบเรียบ…ในการพิจารณาาสัญญลักษณ์…รอย..

เส้นตอกตัด…จะต้องถือหลักว่า…การไม่ปรากฏรอยเส้นตอก…เลยก็ดี

หรือ..ริ้วรอยลางเลือนมากก็ดี…ย่อมมีโอกาส..เป็นของจริง…ยิ่งกว่า

…การปรากฏอย่างเด่นชัด..จนเกินไป…การปรากฎ…ริ้วรอยอย่างเด่นชัด..

มากๆ จะมี..โอกาสเป็นของปลอมได้…ประมาณ..ถึง๙๕เปอร์เซนต์

วิเคราะห์…ความรู้ของ..ปรมาจารย์พระเครื่องฯ ครับ

พระแท้..จะต้องถูก..ตัดด้วยตอก.. (เส้นตอกที่ใช้มัดข้าวต้มมัด)

การตัดด้วยตอก..จะต้อง..ทิ้งรอย..แผ่วเบา..อย่างเลือนลาง..ที่ผู้รู้ ผู้

ชำนาญการในปัจจุบัน..กล่าวว่า.รอยตัดด้วยเส้นตอก….มีลักษณะ..

แผ่วเบาอย่างแมวข่วน.. ผู้อ่านต้องเข้าใจ และ เชื่อพวกเขาก่อน…ว่า

แมวทุกตัว..ในโลกมันข่วน..ลักษณะที่..แผ่วเบาเหมือนกันทุกตัว???

การปรากฏ…อย่างเด่นชัด..๙๕เปอร์เซนต์….ปลอม…ครับ

การปรากฏ…ริ้วรอยของการตัด…อย่างแผ่วเบา..มีโอกาสแท้..

การไม่ปรากฏ..ของร่องรอยการตัดตอกนี้..มีโอกาสแท้..มากกว่า

ปัญหาใหญ่..อยู่ที่ว่า…..

ในการพิมพ์พระสมเด็จฯ (พระนางพญา..ซุ้มกอ..ผงสุพรรณ..ฯลฯ นั้น)

ตามที่..ปรมาจารย์พระเครื่อง..ผู้รู้ผู้ชำนาญการในปัจจุบัน..กล่าวไว้ว่า

มีการ…ตัด..รอบด้านพระเครื่องฯ..ด้วยตอก…..จริงหรือไม่????

การตัดพระด้วยตอก…ตามที่อธิบาย..ตามที่เขาเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนั้น

…จะ..มีวิธีการตัดอย่างไร???……โดยมีข้อแม้ว่า…….

ต้อง (ไม่) เหลือร่องรอยของ..การตัดตอก…อย่างแผ่วเบา หรือ..ถ้ามี..

ก็ต้องเลือนลางอย่างแมวข่วน

เราจะทำด้วยวิธีไหน…อย่างไร???

กรณีถ้าท่านผู้รุ้เองตอบไม่ได้…แล้วไปตั้ง..ให้เป็นหลักในการพิจารณา..

ได้อย่างไร???

สาเหตุที่ตอบไม่ได้..ก็เพราะว่า..ความไม่รู้…เนื่องจากพวกท่านไม่เห็นแม่พิมพ์

จึงทำให้ไม่สามารถตอบคำถาม…ความคิดที่ว่า…น่าจะต้อง…ตัดด้วยตอกได้นั่นเอง

เนื้อพระสมเด็จฯ…ก่อนพิมพ์เป็นรูปทรง…มีลักษณะอย่างไร?? ยังไม่รู้เลย

เหลวเป็นน้ำ..เทหยอด..หรือ…เป็นก้อน…ปั้นเป็นแท่ง…ตัดเป็นชิ้นฟัก???

ยังเคลียร์ไม่ลงตัว..เลย…เจอคำถามที่..ตอบไม่ได้อีกแล้ว…???????

ใช้จินตนาการ..ในการอธิบาย..การตัดด้านข้าง..ของพระหลัก..(ชุดเบญจภาคีฯ)..

ด้วยตอก…????? ของบรรดาเหล่าผู้รู้ ผู้ชำนาญการ….

คือสรุปความรู้ด้วยความเชื่อ….แบบไ่ม่เคยเห็นแม่พิมพ์มาก่อน..ไม่เคยเห็น..
ไม่รู้จักแม่พิมพ์พระฯ….ย่อมไม่รู้กระบวนในการผลิตทั้งระบบ…แต่รู้ว่า…
ด้านข้างพระฯ…ถูกต้องด้วยตอก…(อืม..ม์…เอาแค่เนื้อก่อนพิมพ์เป็นปั้นกดหรือ
เทหยอด…ยังตอบไม่ได้เลย…แล้วจะรู้ได้อย่างไร?…ว่ามีการตัดด้วยตอก…ตลก

สุดท้าย…กระบวนการ..คิดหาความจริง..(เชื่อว่าตัวเขาคิดไว้….ถูกต้องดีแล้ว)

ก็ไม่สามารถ…ตอบโจทย์ที่ผมถามถึง….เรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้น…ต่อเนื่อง

กันไป…เป็นทอดๆ..ในกระบวนการพิมพ์ ขั้นตอนในการผลิตพระขึ้นมา
(นั่นเป็นเพราะว่า..พวกเขา..ต่างก็..ไม่…รู้..จริง..นั่นเอง)

ผมถึงบอกกับเพื่อนๆ ว่า…สิ่งนี้ (มาตรฐาน เนื้อ พิมพ์ ความเก่า การตัดตอก ฯลฯ)
คือ..ความเชื่อ…(เป็นเรื่องของ…อวิชชา…ล้วนๆ)

ความรู้ของ…พวกเขา..ที่สมมุติตัวเอง..เป็นผู้รู้…ผู้ชำนาญการ
หรือ..เป็นข้ออ้างว่า(ฉัน)….รู้..อ้างว่า(ฉัน)เป็นผู้ชำนาญการนั้น

ไม่เพียงพอ..ที่จะตัดสิน..พระของตัวเอง..ให้แท้ได้ ด้วยตัวเอง..ด้วยซ้ำไป…ครับ…

และ ผิดอยู่ที่ตัวเราเอง..ให้..ความนับถือในบุคคล ..
เราไป ยึดติดในบุคคลมากไป

(ซึ่ง….ขัดกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ใน…หลักกาลามสูตรสิบประการ)

ทำให้ได้ผลลัพย์..ที่ออกมา…เป็นเช่นนี้…คือ ทำให้เรา

แยกแยะไม่ได้ว่าอะไร..คือความจริงหรือความเท็จ อะไรคือความใช่หรือความเชื่อ
เราจึงไม่รุ้ว่า..อะไร..คือ..อะไร??? อะไรคือผิด…อะไรถูกต้อง
เราจึงไป….เชื่อถือในคำพูดของบุคคล….โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง..

ที่สิ่งนั้นจะต้องเป็น….นั่นเอง

เราเอง

เราเอง…กลับไม่ฉุกคิดด้วยซ้ำไปว่า…สิ่งที่ผมบอกมันเป็นเหตุและผล…ในการ

ตอบโจทย์..ได้ทุกข้อได้ทั้งหมด..ด้วยซ้ำไป…

ในขณะที่.คำกล่าวคำสอนของบรรดาเซียน..ผู้ชำนาญการ หรือ ผู้รู้…….

กำชับ…นัก กำชับหนา…บอกกับพวกเราว่า

จงเชื่อ..กรู…จงฟัง…กรู…กรู..ตัดสินถูกต้องแล้ว…เพราะ..กรู..เก่ง และพวกกรูเก่ง

ข้อคิดที่ได้ในเรื่องนี้ก็คือ…

ต้องโทษตัวเราด้วย..ที่…เชื่อ…ไป…ตาม..คำพูด..นั้นโดยไม่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง..ของข้อมูล..ที่รับมา……

ตาสว่างกันหรือยังครับ…เพื่อนๆ ตรวจสอบดูว่า การตัดด้วยตอก ที่เขายึดเป็น
หลักในการพิจารณา แท้เท็จ ได้นั้น…
ต้องตัดจากล่างไปบน-หรือบนลงล่าง หรือ
ตัดยังงัย..ตัดตอนไหน?….หรือ…ตัดได้หรือไม่?…….
555555 คำตอบที่ได้ก็อาจจะ…ตัดไม่ได้เลย….ก็ได้ครับ

สมมุติว่าคำตอบจริงๆ แล้วคือ ตัดไม่ได้
การจะตัดจากบนลงล่าง ล่างไปบน หรือ
จะต้องทิ้งรอยแผ่วเบาอย่างแมวข่วนได้มาตรฐาน
ตามที่พวกเขากำหนดก็คง…เป็นเรื่องของการ

กำหนดมาตรฐานที่ไม่มีมาตรฐาน…
กำหนดมาตรฐานมั่วๆ นั่นเองครับ
(กำหนดมาตรฐานให้คนอื่นงง..เรียนรู้ไม่ได้..รู้ได้เฉพาะตน เฉพาะกลุ่มตน)

เลือกที่จะเรียนรู้ใหม่ค้นหาความจริงกันหรือยังครับ??

หรือ จะจมอยู่กับ…ความเชื่อเก่า…ที่เต็มไปด้วย ข้อสัณนิษฐาน…คิดว่า….

คาดว่า…น่าจะ……..ก็ตามใจครับ เพราะว่าผมไม่เคยบังคับใครให้เชื่อผมนะครับ

….ไม่มีสักตอนที่บอกว่า…จงเชื่อผม….แต่ผมจะบอกว่าให้เชื่อใน ความจริง…

เหตุผล..ธรรมชาติที่สิ่งนั้นควรจะเป็น…

ต่างหากครับ.. พวกที่โวยวายใส่ผมจึงเป็นพวกที่…เสียผลประโยชน์…

จากข้อเขียนที่ให้ข้อคิดกับเพื่อนๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งนั้นครับผ๋ม….บาย

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ ชอบก็แชร์ได้เลยครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *