เกิดไม่ทันแยกพระแท้พระปลอมได้หรือไม่? (๑๐๙)

ผมมักจะได้ยินคำพูดจากเซียนพระเครื่องฯ เวลาหาคำตอบที่ดีให้ไม่ได้
เช่น ไม่รู้เกิดไม่ทัน…ไม่มีใครเกิดทัน…ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเกิดทันหรอกไอ้หนู ไอ้น้อง

อืมม์…”เกิดไม่ทัน”….ก็ถูกต้องครับ..ผมเองก็เกิดไม่ทัน…ไม่รู้..ไม่เห็น..
ท่านนั่งทำพระฯ..เช่นกัน…ผมจึงบอกว่า…เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เถียงไม่ได้จริงๆ

การเกิดไม่ทัน..ก็ไม่ได้ความว่า…จะเรียนรู้เพื่อค้นหาความจริงไม่ได้…เพียงแต่
เราไม่พยายามค้นหาความรู้ หรือ ความจริงกันหรือไม่?……ไม่ใช่เรียนรู้ไม่ได้..เพียงแค่
เราต้องคิดหาวิธีเพื่อจะเรียนรู้นั้นหรือไม่?…ต่างหาก

การที่ “ตัวเราเอง” ไปยึดคำตอบ ไปยึดความเชื่อ…ของ “คนที่อ้างว่าเกิดไม่ทัน”
….อีกทั้ง…ตัวเขาเองก็ไม่พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เติมเต็มในสิ่งที่

ตัวเองไม่รู้ ตัวเองพร่องความรู้….นั้น…ย่อมไม่ถูกต้อง…ไปด้วยเช่นกันยังไปยึดถือ..ไป
เคารพ เชื่อฟังคนที่ “เกิดไม่ทัน”…แต่ดัน “สู่รู้…อธิบายได้ทุกเรื่องจากการคาดเดาด้วย
ความเชื่อของตนได้ตลอดเวลา”…เพื่อให้คนนับถือ…ให้คนเชื่อถือใน…”ความเชื่อผิดๆ”
ทั้งหลายเหล่านั้น…ที่ตัวเองเอามาขยายความ “บนความไม่รู้ หรือรู้ไม่พอเหล่านั้น”

ผมจะเปรียบเทียบ..เรื่องง่ายๆ ให้เพื่อนฟังครับ

พยัญชนะไทย ตัวอักษรไทย สระ ฯลฯ ผมเองเกิดไม่ทัน ผมไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว
ใครคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นคนเเรกๆ (แต่ผมเรียนรู้ ค้นพบได้ว่า…ตัวอักษรไทยเกิดก่อน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช..เป็นพันๆ ปีแล้วครับ)……

วันนี้…ผมอ่านออก…เขียนได้…ผมเกิดไม่ทันสมัยนั้น….แต่ผมเรียนรู้ทันได้
ผมมีระบบการเรียนรู้ จากครูผู้สอนเป็นอย่างดี…มีเหตุผล…ว่า…ทำไม?…ก.ไก่…อยู่กับ
สระอา…ผมอ่านว่า…กา…ผมไม่อ่านว่า..ก.ไก่กับสระอา….นั่นเป็นเพราะว่า…ผมอ่านออก
ผมรู้หลักไวยากรณ์…ผสมคำได้นั่นเอง

เกิดไม่ทัน…เรียนรู้ทันกันได้ครับ

ผมยกตัวอย่างเรื่องการตัดสินพระแท้หรือเท็จฯ…ในวันนี้..(19/9/58) มีการตัด
สินในเรื่องแท้หรือเท็จ…รับรองพระแท้หรือเท็จกันได้…ระบุว่าเป็นมาตรฐาน​ รับรองให้เป็น

มาตรฐานสากล..(โดยเขายึดหลักเพืยงความรู้เแค่พื้นฐานการมองเห็น..ยึดหลักเพียงแค่

สิ่งที่เป็นเพียงบรรทัดฐาน “ความรู้เบื้องต้น” สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาตรฐานอะไร? เนื่องจากวัดค่า

ด้วยหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ ในโลกไม่ได้ฯลฯ)…แต่พวกเขาสามารถอ้างว่า…และออกใบ

รับรอง “พระแท้ได้มาตรฐาน….พระแท้ได้มาตรฐานสากลได้”……..

(คนเหล่านี้..เก่งเกินไป หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่ารู้ ตรูชำนาญการอย่างที่ผมอธิบายไว้หน่ะครับ)

ในกรณีของการตรวจสอบพระแท้หรือเท็จได้….ก็คือ

การเป็นผู้มีความรู้ มีคุณวุฒิ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดี…ครบถ้วน..ก็คงเหมือนกับคุณครู…

เหมือนกับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัย…นั่นเอง..

เคยมีคนถามผม..ว่าผมเล่นพระมากี่ปีแล้ว…สมัยก่อนตอนนั้นเพิ่งเล่นสักสี่ปี….ผม

ก็ตอบไปตรงๆ เขาก็ตอบกลับผมว่า…ถ้าเพิ่งสี่ห้าปี…ก็คงเพิ่งเรียนชั้นประถมสี่.ห้า..

คุณรู้ไหม?…ผมเล่นพระฯ มาสามสิบปี…ถ้าจะเทียบความรู้ ความชำนาญกับคุณ

ผมก็จบมหาวิทยาลัย..ไปนานแล้ว 55555 ผมก็งง…เออ..เเล้วมันเกี่ยวอะไรกับการ

เก็บสะสมพระเครื่อง..เนี่ย (จริงอยู่ตอนนั้นผมมือไหม่..ไม่พูดไม่เถียงอะไร?..ไม่เข้าใจเจตนา)

ซึ่งในความจริงแล้ว….เขาก็แค่คุยข่ม อวดอ้างตัวเองมีประสบการณ์…ซึ่งถ้าเขารู้อย่างหลง
ทาง ไม่ว่าจะเรียนรู้อย่างไร?…ก็หลงทาง…ไม่มีทางขึ้นชั้นได้ครับ…จะสอบตกซ้ำชั้นตลอด
ต่างหาก : สมชาย)

ในกรณีเดียวกัน…บรรดาเหล่าเซียน..ผู้ตัดสินมาตรฐาน..แท้เท็จให้พระเครื่องฯ..
ในวันนี้ได้…ด้วยความเคารพครับ…ผมก็จะเปรียบเป็นครูบาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย…
ตามนั้นก็ได้….ตามที่เคยถูกปลูกฝังความเชื่อมาแบบนั้นครับ

เมื่อเราสงสัยกรณีไหน?…เราก็ถาม…การเป็นครู ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ จึงสมควรตอบ..
พยายามตอบอธิบายให้ผู้ถามเข้าใจได้ (ในระดับหน่ึง)…..ได้เช่นกัน…เพราะเป็นผู้มีความรู้
มีประสบการณ์ (ที่จะอ้างตลอด ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้สงสัยหรือถาม กลับอธิบายส่วนนี้ให้ฟัง 555)

การถามเพื่อเอาความรุ้จึงเป็นเรื่องปกติของ..ศิษย์ของผู้น้อย ผู้มีความรู้น้อย..
เพื่อต้องการคำตอบ ต้องการคำอธิบาย…แต่คำตอบที่ได้ก็คือ..

ไม่รู้เกิดไม่ทัน…5555555555 คงไม่มีใคร…กล้าถามต่อได้นั่นเอง…5555

เปรียบเทียบกรณีเดียวกัน…..ก.ไก่ กับ สระอา….อยู่คู่กัน…อ่านว่าอย่างไร? ครับครู

แล้วถ้าครูตอบแบบนี้….”ไม่รู้…เกิดไม่ทัน…ไม่มีใครเกิดทันหรอก”……

คำตอบเเบบนี้…คำตอบเยี่ยงนี้….จะเป็นครูที่ดีได้อย่างไร?…จะมีแม้แต่คุณสมบัติ

ที่จะเป็นครู…ให้ความรู้….สอนคนอื่น..ตัดสินพระเครื่องฯ…แท้เท็จ…ให้พระของคนอื่นได้อย่างไร?
…..ก็ในเมื่อ

ท่านไม่รู้…..อ้างว่าเกิดไม่ทัน….อ่าน ก.ไก่ สระอาไม่ออก….ด้วยความเคารพครับ
ท่านไม่รู้…เกิดไม่ทันไม่เป็นไร?…ไม่เรียนรู้..เพื่อให้ได้มาเพื่อคำตอบแห่งความรู้นั้น…ก็ไม่เป็นไร?

ผมติดใจตรงที่ว่า…”ไม่รู้เกิดไม่ทัน”…..คงหมายความได้เช่นเดียวกันกับ…
อ่านหนังสือไม่ออก….เมื่อท่านไม่รู้ (มาตรฐานคืออะไร?)..แต่ท่าน…ดันไปอ่านโทรเลขของคนอื่น..
(คาดเดาคำว่า…แม่…พ่อ…ปู่..ตา…ยาย…ออก..)….

แล้วก็อ่านด้วยความคาดเดาให้คนอื่นที่มาถามว่า..ในโทรเลข…อ่านว่าอย่างไร? ได้

ผม….แปลกใจตรงจุดนี้ต่างหาก….อ่านไม่ออก…ก็ไม่ต้องไปอ่านให้เขาฟัง..
ความหมายมันอาจจะผิดเพี้ยนได้….(แล้วทุกวันนี้…ก็เป็นอย่างนั้น…จริงๆ…ผมพูดไม่ผิดหรอก
ครับ) เช่นในโทรเลขเขียนไว้ว่า….

“แม่ป่วย..อยู่โรงพยาบาล” ท่านอาจจะคาดเดาว่า…แม่ตาย..อยู่โลง..ยมบาล”..
ก็เป็นไปได้เช่นกัน….

ในขณะที่..โทรเลขฉบับเดียวกัน..ไปให้อีกคนนึงอ่านให้ฟัง….กลับอ่านไม่เหมือนกัน

“แม่ป่วย…อยู่โรงพยาบาล”…อีกคนอาจจะอ่านว่า…”แม่..ตาย กลับบ้านด่วน”
(คือการคาดเดา ตัวอักษรในโทรเลขนั่นเอง คำตอบจากการคาดเดาจึงไม่เหมือนกัน

เกิดไม่ทัน..อ่านไม่ออก..ไม่ผิดปกติอะไร?….ผิดปกติตรงที่ไปอวดอ้างสรรพคุณ…
ว่าตัวเองเป็นครู ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ..ผู้อ่านออก..ตัดสินแท้เท็จ..ให้คนอื่นได้….ไปรับรองพระแท้…
ให้คนอื่นได้..

จากความรู้ที่…บกพร่อง (อ่านไม่ออก)…จากการอ้างว่าตัวเองเกิดไม่ทัน…ของตนนั้น…นั่นเอง…

ผมจึงมักเน้นย้ำกับเพื่อนๆ ไว้เสมอๆ ว่า..
ให้ตรวจสอบความรู้..ของคนที่เราเอาโทรเลขไปให้เขาอ่าน……ว่าเขา..อ่านหนังสือออกไหม?
มีความรู้พอ (ไม่จำเป็นต้องจบระดับไหน?)…ที่จะอ่านออกได้หรือไม่?….หรือ…รู้ไม่พอ..ก็จะได้
รู้ว่า…เขาไม่มีคุณสมบัติ..เป็นผู้รุ้…ผู้ชำนาญการได้…นั่นเอง….(จะได้ไม่นำไปถามอีก)

เกิดไม่ทัน..พร่องความรู้…รู้ไม่พอ.อ่านไม่ออก..ก็อย่าพยายามอ่านให้ออก”
เมื่อเกิดไม่ทัน…เมื่อไม่รู้…ก็อย่าพยายามแสดงความเชื่อเพื่อให้คนคิดว่าตัวเองรู้…บนความ
ไม่รู้จริง…บนความพร่องความรู้…บนความไม่รู้อย่างถูกต้องนั้น…….เพราะว่า…ความเชื่อ
ของท่าน…อาจจะปิดกั้นเป็นอันตรายกับการเรียนรู้ค้นหาความจริง…ของคนอื่น..ของผู้อื่น…
ที่ท่าน..”สร้างภาพ”..ตัวเองว่ามีความรู้…แต่สุดท้ายเมื่อตอบคำถามไม่ได้…คำว่าเกิดไม่ทัน
ไม่มีใครเกิดทัน..คำนี้แหละที่เป็นคำตอบที่แสดงความไม่รู้..พร่องความรู้…บนความไม่มี
ความรู้ หรือ รู้มาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว…..นั่นเอง……… 19/5/58

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ..

การแสดงความรู้ท่ามกลางความไม่รู้….นับว่าอันตรายยิ่ง…สำหรับเหล่าศิษย์…เหล่าเพื่อน..
หรือผู้ที่เคารพนับถือ…เพราะสุดท้าย…ความพร่องความรู้…ก็จะต้องตอบด้วยคำนี้…
“เกิดไม่ทัน”…นั่นเอง
ถูกใจ · ตอบกลับ · 15 นาที

แม้เเต่เหล่าลูกศิษย์เอง…การที่จะ “เลือกเชื่อ”…ในความรุ้ของครุอาจารย์นั้นไม่ผิด….แต่ควร
จะตรวจสอบความรู้ของเขาด้วย…ไม่ใช่อาจารย์ตรู…รู้ดี..เก่ง.อธิบายได้…แต่…ไร้เหตุผลก็ไม่ไหว…
ถูกใจ · ตอบกลับ · 13 นาที

ตรวจสอบทวงถาม…ความรู้ของอาจารย์ตน…”รู้จักแม่พิมพ์ไหม?”..
เนื้อหามวลสารก่อนพิมพ์เป็นอย่างไร?..ปั้นกดหรือเทหยอด….ตัดตอกเอาพระออกมาตอนไหน?…..
ถูกใจ · ตอบกลับ · 12 นาที
สิ่งเหล่านี้แหละ….คือสิ่งทีสำคัญ…ถ้าตอบไม่ได้…ก็แสดงความพร่องความรู้แล้ว…ขาดคุณสมบัติ
ที่ดีที่จำเป็นต่อการเป็นผู้รู้แล้ว……แต่หากอธิบายเรื่องราวแล้วมีข้อขัดแย้งกัน
ถูกใจ · ตอบกลับ · 11 นาที

ก็แสดงว่า…”มั่วข้อมูล” คาดเดาเอาเองแล้ว…อ่านข้อความในโทรเลขผิดแล้ว…นั่นเอง….เช่น….
สมมุติว่า..เขาอธิบายเรื่องการตัดตอก..บริเวณด้านข้างทั้งสี่…..
ถูกใจ · ตอบกลับ · 10 นาที

คนที่จะอธิบายได้…แสดงว่าจะต้องเห็นแม่พิมพ์เท่านั้น..ถึงจะอธิบายได้….แค่เราถามว่า..อาจารย์
เคยเห็นแม่พิมพ์ไหม?…..ถ้าตอบว่าไม่เคย……แต่ดัน…สู่รู้ อธิบายกระบวนการตัดตอกที่
เกิดจากแม่พิมพ์…ที่เขาไม่เคยเห็นได้…ก็….เก่งเกินครับ
ถูกใจ · ตอบกลับ · 9 นาที
แสดงว่า..อวดรู้..แสดงความเชื่อของตนเองอยู่…เหล่าเซียนใหญ่ที่ให้ความรู้ไว้ว่า….มีการตัดตอก
ด้านข้างทั้งสี่……แต่ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์….เขาจะใช้คำว่า…เชื่อว่า…คาดว่า…ทำจากวัสดุโน่นนี่นั่น…
ถูกใจ · ตอบกลับ · 8 นาที

แต่อธิบายเรื่องการเอาพระฯ…ออกจากแม่พิมพ์ได้….ด้วยการตัดด้วยตอก…55555555
ชำนาญการ….จริงจริ๊ง…..ง…..ขอคารวะ…ที่พาเหล่าผู้คนหลงทางได้หลายสิบปี….ที่ผ่านมา.
ถูกใจ · ตอบกลับ · 9 นาที

บนความไม่รู้…บนความพร่องความรู้…เกิดไม่ทัน…นั้น…
เพื่อนๆ ที่เคยได้ยิน…คนเหล่าไหนก็ตามที่ตอบคำถามไม่ได้แล้ว…อ้างว่าเกิดไม่ทัน…
ก็ให้ห่างๆ ไว้ครับ….”รู้ไม่พอ”…ครับ แสดงความรุ้บนความพร่องความรู้….อวดตนรู้…จาก
ความไม่รู้นั้น….นิทานนิยายบานตะไท..
ถูกใจ · ตอบกลับ · 7 นาที

เพื่อหลีกเลี่ยงคำถามที่ตัวเอง..ตอบไม่ได้…จากความพร่องความรู้นั้นนั่นเอง…..หาได้มีความรู้
อมภูมิรู้…ตามที่เราเชื่อถือ เรานับถือไม่ ต่างหากครับ
ถูกใจ · ตอบกลับ · 6 นาที

คิดผิดก็คิดกันใหม่…หาทางเพื่อจะเรียนรู้กันใหม่….เพราะปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมา…ก็อยู่ที่…
“พวกสู่รู้ ดูเก่ง เบ่งกร่าง อ้างอวด สวดพระฯ”….ที่เกิดไม่ทัน…เหล่านี้เองแหละที่ปิดกั้นความรู้…
ปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้คน
ถูกใจ · ตอบกลับ · 5 นาที

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *