พระเครื่องเป็นเรื่องความจริงอย่าใช้ความเชื่อ จงมีสติ (๑๓๙)

สิ่งใดก็ตาม…ถ้าเกิดขึ้นจากความเชื่อ เช่นความเชื่อเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องฯ….ที่เราสนใจ…ความเชื่อจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
เชื่อ โดยขาดสติตรอง สมองไม่รู้คิด

ความเชื่อนี้เรียกว่าหลงงมงาย รับฟัง พยักหน้า เห็นด้วยไม่ถามไม่โต้แย้ง…เป็นความเชื่อที่อันตรายยิ่ง…อาจจะตกเป็นเหยื่อของอวิชชาโดยง่าย

เชื่อ โดยมีสติตรอง สมองไม่รู้คิด
รับฟัง รับรู้อย่างเดียวจากผู้สอน….สิ่งนี้เปล่าประโยชน์ ต้องเชื่อในผู้ให้ความรู้อย่างเดียว เนื่องจากคิดเองไม่เป็น แยกแยะถูกผิดไม่ได้ต่อให้มีสติ…ก็ย่อมถูกครอบงำจากอวิชชาได้

เชื่อ โดยมีสติตรอง สมองรู้
เป็นการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าผู้สอนจะสอนผิดหรือถูก ตัวเองก็มีสติที่จะคิดหาเหตุผล แยกแยะความถูกผิด…นั้นได้..ตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็น..มีความคิดพิจารณา ได้ความรู้…บนปัญญาของตนนั้น…แล้วเลือกที่จะเชื่อตนเองได้จาก “ความจริงที่สิ่งนั้นเป็น”.ได้…หรือ..”เลือกที่จะเชื่อบนความเชื่อเดิม “ที่ผิด” …อยู่”……..เพื่อรักษาผลประโยชน์ตนเอง…สิ่งนั้นเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล

แต่สุดท้าย…
การเชื่อในความจริง…การเคารพความจริงที่สิ่งนั้นเป็น..ก็คงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลอดกาลนั่นเอง
พวกเหล่าเซียน…เรียนบอกเล่า เคล้าประสบการณ์

อ้างความรู้ ความชำนาญ ในการเห็น
พิจารณา…พระองค์จริง.. สิ่งที่เป็น
ผู้คนเห็น…ร่่วมด้วย…ช่วยอวยออ

ผู้ชำนาญ วานแจ้ง แถลงไข
มาตรฐาน คืออะไร?….ตรงไหนหนอ?
วัดค่าได้…แสดงค่า….อย่ารั้งรอ

หรือแค่ “ล่อ”…..แมงเม่า….บิน “เข้าไฟ”
เป็นผู้รู้…ชำนาญการ…งานตัดสิน
ผู้คนยิน…ยังเยินยอ….ด่าทอ “ไล่”

ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม ประจำใจ
อยู่หรือไป..อย่าทนบอก…หลอกผู้คน

สอนหลงทาง…ห่างความจริง สิ่งที่เห็น
นิยายเร้น ลวงพรางลับ จนสับสน
ข้อเท็จจริง….คือ “สิ่งใด”…อยากได้ยล
ทวงถามค้น…หาคำตอบ..ตรวจสอบ “เซียน”
สะมะชาย ๐๓-๐๔-๕๙

การเชื่อว่ามีเหล่าหลวงๆ …โดยไม่ตรวจสอบประวัติตัวตน..ว่ามีในความเป็นจริงแล้ว เหล่าหลวงๆ มีตัวตนอยู่ในความจริงไหม?….แยกเป็นสองกรณี
กรณีแรก…ถ้าไม่มีตัวตน…ย่อมไม่สามารถสร้างแม่พิมพ์ใดๆ ได้….

กรณีที่สอง..ถ้าพบตัวตน…ก็ไม่ได้หมายความว่า…พระแท้ได้เพราะการมีตัวตนของเหล่าหลวงๆ….เราต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่า…เหตุที่แท้…แท้เพราะอะไร?……
(ตรวจสอบเบื้องต้นการมีตัวตนให้ได้ก่อน ส่วนอื่นค่อยว่ากัน)

การเชื่อว่าการตรวจอายุพระฯ..ทำได้..โดยไม่ตรวจสอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มคนอ้างว่าสามารถตรวจสอบได้…ได้ค่าอายุได้ใกล้เคียงหรือแม่นยำ….ว่าทำได้จริงหรือไม่?…แต่เลือกที่จะเชื่อโดยเพราะคิดว่า…เชื่อว่าเครื่องมือนั้นตรวจสอบได้จริง?
(ต้องตรวจสอบเครื่องมือ) นั้นด้วย อย่าเชื่อเพราะคำอ้าง….ครับ

การเชื่อว่า..เนื้อกับพิมพ์..คือมาตรฐาน…โดยไม่ตรวจสอบหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ ได้
ไม่รู้ว่า…เนื้อหามวลสารมีส่วนผสมในอัตราเท่าไหร่?……ไม่รู้ว่าพิมพ์ทรงขนาด…ปริมาตรเท่าไหร่?…..เอาแต่เชื่อตามๆ กันมา….ยึดมาตรฐาน (ผิดๆ) ตามๆ กันมา โดยไม่ตรวจสอบนั้น

การเชื่อว่า…ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ…มีความรู้จริง…โดยไม่ตรวจสอบความรู้พวกเขาก่อน เขามีความรู้มีวิชชาที่ถูกต้องแม่นยำ มีเหตุมีผล…มีข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็นหรือไม่? (กรณีนี้ตรวจสอบที่องค์ความรู้ของผู้รู้ ผู้ชำนาญการ ผู้ตัดสินทั้งหมด) ตรวจสอบที่ข้อมูล

การเชื่อว่า……..การเชื่อว่า…..การเชื่อว่า…………..
การเชื่อใดๆ ก็ตาม..โดยไม่ตรวจสอบ…ไม่พยายามตรวจสอบ..ละเลยหรือไม่หาทางตรวจสอบ
ถ้าหากความเชื่อนั้น…เป็นความเชื่อที่ผิดๆ….แล้วเชื่อกันจนไม่ลืมหูลืมตาหาเหตุผลใดๆ มาสนับสนุนได้…ส่ิงนั้นคือความงมงายไร้สติ…พึงฉุกคิด ไตร่ตรอง…กันใหม่
เชื่อเพราะเป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาแบบนี้…..(แล้วก็ผิดๆ กันมาแบบนี้ ไม่มีทางออกกันแบบนี้)

ความเชื่อทั้งหลายนั้นล้วนอันตรายยิ่ง….
สังคมพระเครื่องฯ…วันนี้….มักอ้างศรัทธาบังหน้า…หากินบนศรัทธาความเชื่อของคน….คนเหล่านี้คือพวกเหลือบ ลิ้น ไร เห็บ หมัด คิดสารพัดเพื่อจะเอาเงินจากความไม่รู้…บนศรัทธา …บนความเลื่อมใสแห่งศรัทธา เอาศาสนามาอ้างบังหน้า…เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน. …พึงห่างละวาง…และบล็อค…คนที่…สาระ…..เลว…..เหล่านี้….ครับเพื่อนๆ อย่างน้อยก็ปลอดภัยกับตัวเอง ไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออันโอชะง่ายๆ ครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *