สาเหตุที่เซียนพระนิยมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย (๑๔)

โดยสมชาย น้อยสาครเมื่อ 31 มกราคม 2011 เวลา 15:00 น.

จากบันทึก

อ.ตรียัมปวาย ปรมาจารย์แห่งวงการพระเครื่องฯ ได้เขียนไว้ในหนังสือ..

ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ เล่ม๑…พระสมเด็จฯ

พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒,๐๐๐ เล่ม หน้า ๑๗๒-๑๗๓ ไว้ดังนี้

พระอาจารย์ขวัญ “วิสิฎโฐ” วัดระฆังฯ ศิษย์ พระธรรมถาวร กล่าวว่า

..เจ้าคุณอาจารย์..เคยเล่าให้ท่านฟังว่า…

“นอกจากแบบกรอบสี่เหลี่ยมพิมพ์ต่างๆ ซึ่งได้สร้งในระยะหลังแล้ว

ในสมัยเริ่มแรกของการสร้างพระสมเด็จฯ นั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยัง

ไม่ได้ดำริว่า…จะสร้างพระขึ้นเป็นแบบอย่างของท่านโดยเฉพาะ…

ดังนั้น ท่านจึงได้ถ่ายทอดแบบบพิมพ์ของพระเครื่องฯ โบราณ

ที่มีชื่อเสียงกิตติคุณในยุคก่อนๆ มาเป็นแบบอย่าง เช่น แบบพระขุนแผน

แบบพระนางพญา แบบพระกำแพงเมล็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี ฯลฯ เป็นต้น

“นอกจากนั้น..ใครๆ ก็พากันออกแบบต่างๆ มาถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ

เป็นอันมาก…เช่น แบบใบโพธิ์ แบบบหลังเบี้ย แบบหลังไข่ผ่า และแบบ

จุฬามณี (รูปพระเกศธาตุเจดีย์ มีม่านแหวก ไม่มีองค์พระ) ฯลฯ เป็นต้น

ซึ่งแบบแปลกๆ ดั้งเดิมเหล่านี้ เมื่อรวมกันเข้าแล้ว มีประมาณ๗๓แบบ”

…….

(หน้า ๑๗๓)

สรุปความได้ว่า…พระสมเด็จฯพิมพ์ทรงพิเศษ (นอกมาตรฐาน) นั้น

ตามประวัติที่นำมาแสดงนี้ก็กล่าวว่ามีอยู่…แต่เป็นจำนวนน้อย ชำรุดแตกหัก

เสีย ในระยะเริ่มต้นการสร้าง นอกจากนั้นเป็นการสร้างในกรณีพิเศษ เช่น

แบบของวังหน้า เป็นต้น จึงเป็นพระที่ไม่เป็นที่คุ้นเคย แพร่หลายแก่..

นักพระเครื่องฯ ทั่วไป อีกทั้ง หาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอนไม่ได้

เพราะ…..นิยมเชื่อถือเฉพาะในกลุ่มบุคคลจำกัด……ซึ่งได้รับการสืบต่อ

โดยตรงมาเท่านั้น…ไม่แพร่หลายเป็น

…สากลนิยม…เหมือน..พิมพ์ทรงหลวงวิจารณ์เจียรนัย…

จึง..ไม่อาจยอมรับ เข้าในหลักการพิจารณาทาง..ทรรศนียะได้..

เช่นเดียวกับ..จำพวก..เนื้อพิเศษ

สรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านนี้…ครับ

พระสมเด็จวัดระฆังฯ มีถึง ๗๓พิมพ์ทรง (ประมาณ)เลือก

นิยมสะสม..ตั้ง…สี่พิมพ์ทรงฯ…..

ทำลายพระนอกพิมพ์ไป….แค่๖๙พิมพ์ทรง

(เพราะดูไม่เป็น..เลยอ้างเป็น…สากลไม่นิยม….ซะอย่างงั้น)

เนื้อพิเศษ (เนื้อหามวลสารอื่น) ที่..มีบันทึกว่ามี..เนื้อผงใบลานเผา (สีดำ)..ว่านสบู่เลือด..ฯลฯ

ก็เลย..กลายเป็นพระ..มีปัญหา (อันเนื่องมาจาก…เซียน..ความรู้…ไม่พอ….ในทางที่

ถูกต้อง..ควรกล่าวว่า…เซียน..มีปัญหาอันเนื่องมาจาก..ความรู้เขาไม่พอ..ต่างหาก

..ไม่ใช่พระมีปัญหา…ท่านเป็นของท่านอย่างนั้นอยู่แล้ว…ควรแยกแยะให้ดีนะครับ)

พิมพ์ทรงองค์พระฯโดนทำลายไป….แค่…๖๙พิมพ์ทรง

พิมพ์ทรงองค์พระฯ….ถึงจะมี พิมพ์ทรงที่นิยม (ที่พวกเขา..ไม่กี่คน…กำหนดให้นิยม)

ของหลวงวิจารณ์เจียรนัย….เหลือเพียงสี่พิมพ์ทรงฯก็ยัง…โดนทำลายอีกรอบ..ในข้อหา…

ผิดเนื้อ…ผมไม่นิยม..อีก สุดท้าย….เราจะเหลือ..พระสมเด็จฯแท้ๆ…ที่จะ..

ถูกต้องตามมาตรฐานสา….(สากู, สากลุ่ม, สาโกง)….สักกี่องค์ได้เล่า……

ในเมื่อ…..พวกเขาต่างก็…..ไม่พยายาม..พิสูจน์..ความจริง

ในเรื่องของ…พิมพ์ทรงและ เนื้อหามวลสารที่หายไปได้..

โดยการ..สร้างความรู้..ความเข้าใจให้คนหมู่มาก..รวมถึง

นำพิสูจน์..ให้พิมพ์ทรงและเนื้อหามวลสาร…ที่ถูกบันทึกว่า…เคยมีอยู่จริง…

กับสาธารณะชน…ได้

แล้วอย่างนี้..จะเรียกว่า…อนุรักษ์…ได้อย่างไร? ครับ..ในเมื่อไป

กำหนดให้ความ..เป็นสากล…(ที่คนอื่นไม่รู้ว่า..อะไรคือมาตรฐาน อะไรคือ

ความ..ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง..อย่าไปพูดเรื่องความเป็นสากลเลย..ไม่รู้เรื่อง)

การกำหนดอย่างนี้

ต้องเรียกว่า…(ชมรม) หายนะพระเครื่องฯ… จะดีกว่า…

การจัดประกวดพระ..ก็ต้องใช้คำว่า…งานประกวดหายนะพระเครื่องฯ……ดีไหม๊

ก็ด้วยเหตุผล…เดียว..

ทำลายพระเครื่องแท้ๆที่สมเด็จพุฒาจารย์โตฯที่ท่านทำขึ้น..ด้วยใจบริสุทธิ์ แจกเป็นทาน

เพื่อให้ทุกคนได้ยึดเหนี่ยวจิตใจ…ผมว่า..เขาทำลายเกิน..๙๕..เปอร์เซนต์

ทำลายพระสมเด็จวัดระฆังฯ ที่สมเด็จพุฒาจารย์โต..ทำกับมือ…..ด้วยข้ออ้าง…สากล…

(กี่คนที่รู้..ที่ตัดสิน)…เลือก…เรียนรู้…นิยมสะสม…เฉพาะ..พิมพ์ทรง..หลวงวิจารณ์เจียรนัย….

หลวงวิจารณ์เจียรนัย…มีตัวตน…ที่ไหนเล่า……ลองอ่านบันทึกเรื่อง

สมองกลวงๆหลวงวิจารณ์เจียรนัย…ดูซิ…….จะขำกลิ้ง….คราบ..บบบบบบบ.

(หากต้องการค้นคว้าหาความจริงต่อ..ก็ลองไปค้นหาคำว่า…วิจารณ์ หรือคำว่า….เจียระไน….

คำนี้เริ่มใช้ในสมัยร.๕ มีหรือไม่?…… อย่างน้อย..เราก็จะได้ความรู้จากการศึกษาคำคำนี้…..

แต่ที่สำคัญผมมีหนังสือ..ช่างสิบหมู่…ไม่มีช่าง…เจียระไน…ในหมู่ช่าง….ครับ..ลองหาวิธีคิดค้นดูครับ.

.เป็นการค้นหาความจริงที่ดีครับ….อย่าเชื่อผม..แต่ลองค้นคว้าเพื่อที่จะเชื่อตัวเองครับ…แต่..นะครับ…

ไม่ว่าหลวงวิจารณ์เจียระไนจะมีตัวตนหรือไม่?…

.คำตอบของผมในเรื่องมาตรฐาน…มันอยู่ที่…พระสมเด็จที่ท่านสร้าง….ดูอย่างไร?..ว่าแท้…

มองอย่างไร?…ว่าเท็จ…ต่างหากครับ…

ขอให้แนวทาง เพื่อนำพิสูจน์ในการศึกษากับเพื่อนๆ ไว้ ครับ…..

พุ่งประเด็นไปที่เท็จ…เเท้อย่างไร?..

ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล่า.น้ำท่วมทุ่ง นิยายทั้งนั้น..เพื่อ…
เลี่ยงประเด็นถาม ข้ามประเด็นตอบ..ในคำถามที่ว่า…

พระเเท้ดูอย่างไร?……เท่านั้นเองครับ…เจ้านาย

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *