พระสมเด็จสายพาณิชย์กับพระสมเด็จสายอนุรักษ์ (๑๔๙)

ในการสะสมพระเครื่องฯ แน่นอนเราทุกคนอยากจะได้พระแท้ไว้ในครอบครอง..โดยเฉพาะพระสายหลักที่เซียนนิยม….เราจะเรียกสายนี้ว่า…สายพาณิชย์ คือจะต้องใช้เงินค่าเช่าสูงมาก..แต่ถ้าเราไม่มีเงินมากพอ (ที่เซียนอ้างว่าบุญไม่มากพอ)….เราก็จะมองหาพระสายอนุรักษ์……ที่เป็นพิมพ์ไม่นิยมทดแทนได้เช่นกัน

ปัญหาของวงการพระเคร่ือง คือ ไม่รู้ว่า…พระแท้ ดูอย่างไร?…มาตรฐานพระแท้ดูอย่างไร?

กรณีนี้…จึงเกิดข้อกังขา ในเรื่องการพิจารณาแท้เท็จขึ้นจากทั้งสองสายนั่นเอง…..เช่น
สายพาณิชย์
สายเซียนใหญ่….สายเซียนไล่ระดับลงมา จนถึงชาวบ้านร้านรวง…..ก็เล่นเหมือนกัน….ยกตัวอย่างเช่น เล่นพระฯ สายมาตรฐานวงการรับรอง……มาตรฐานวงการรับรอง…..ก็ยังแยกออกเป็น รับรองพระแท้ กับ รับรองพระปลอมให้แท้ (คือก็มีทั้งปลอมและแท้…ปะปนมั่วกันอยู่)
แต่ละกลุ่มก็อ้างว่า…กลุ่มตัวเองได้มาตรฐาน มีมาตรฐาน สากลรับรอง สากลรองรับ เหมือนกัน
แต่ละกลุ่มจัดการประกวด รับรองได้มาตรฐาน มีมาตรฐานเหมือนกัน (แต่พระที่ตัดสินแท้ของแต่ละกลุ่ม แทบจะข้ามกลุ่มกันไม่ได้..คือแท้กลุ่มหนึ่ง อาจจะปลอมอีกกลุ่มหนึ่ง)………
แสดงว่า…มาตรฐานมีหรือไม่มี?…. ใช้มาตรฐาน…อ้างมาตรฐาน..(อะไรกัน?)….ไม่รู้….5555

สรุปว่า….อ้างว่ามีมาตรฐาน มาตรฐานสากล สากลรองรับ สากลนิยม ทั้งนั้น….เพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่า…มาตรฐานคืออะไร?…..แต่ละกลุ่มต่างก็…ไม่รู้มาตรฐานจะวัดค่าเพื่อยุติ…ยุติธรรมกันได้อย่างไร?….เลยใช้วิธีโยนกันไปโยนกันมา เชื่อกลุ่มไหน?…ก็ให้ไปเล่นกับกลุ่มนั้นเอง….ทางใครทางมัน…..แมงเม่ามึนงง…….เหมือนเดิม

สายอนุรักษ์….
สายนี้ก็อาจจะเล่นพระที่เพี้ยนพิมพ์…เพี้ยนเนื้อ….หรือ…เลือกพิมพ์ทรง เนื้อหามวลสาร ที่ไม่จัดอยู่ในสายพาณิชย์….ที่เซียนใหญ่นิยม อ้างสากล สากลนิยม…กัน…โดยอ้างว่าเป็นสายอนุรักษ์ (สายอนุรักษ์สายนี้…ก็ไม่รู้ว่า…จะแยกพระแท้เท็จได้อย่างไร? เหมือนกันกับสายพาณิชย์) …..คือก็จะมีทั้งพระแท้เพี้ยนพิมพ์…พรแท้นอกพิมพ์….และ…พระปลอมเพิ่งสร้างมากมาย ปะปนอยู่….อันเนื่องมาจากแยกแยะแท้เท็จไม่ได้เหมือนกัน….นั่นเอง

ส่ิงหนึ่งที่สองสายนี้…ใช้เป็นข้ออ้างเหมือนกันคือ…พระแท้…
สิ่งหนึ่งที่สองสายนี้….รู้…คือ..ต่างก็ไม่รุ้เหมือนกันว่า…พระแท้คืออะไร?….
สิ่งหนึ่งที่สองสายนี้….ไม่รู้คือ ให้คำตอบอธิบายแท้เท็จ…ไม่ได้?.อธิบายเรื่องมาตรฐานไม่ได้?
สิ่งหนึ่งที่สองสายนี้….คือ ใช้ข้ออ้างลอยๆ ว่า…เป็นพระแท้?…มีมาตรฐาน (?)….เหมือนกัน

ดังนั้น…สิ่งหนึ่งที่สองสายนี้….ที่ต้องเผชิญคือ….มีพระแท้และพระปลอมปะปนกันไปหมด…บนความไม่รู้…จะหาวิธีแยกแยะอย่างไร? ก็เลยต้องมีพระปลอมพระแท้…ปะปนแยกแท้เท็จไม่ได้?

ทุกกลุ่มอ้างว่าตัวเองถูกต้อง..มีมาตรฐาน.ได้มาตรฐานสากล…
แต่ไม่รู้ว่า.ความหมายของคำว่า…มาตรฐานแปลว่าอะไร?…คำว่ามาตรฐานคืออะไร?

เรื่องของเรื่องมันจบตรงนี้ มันสรุปตรงนี้ครับ…

เมื่อไม่รู้จัก…มาตรฐานที่พระมีฯ….ย่อมแยกพระแท้ออกจากพระปลอมไม่ได้…..ไม่ว่าจะสายอะไรก็ตามแต่….เพราะไปยึดสิ่งที่ไม่มีมาตรฐาน…ดังนั้น…คำตอบเรื่องพระเเท้เท็จ….ข้อเท็จจริงจริงจึงไม่รู้ว่า…จะอธิบายอย่างไร?….ด้วยความที่ “ตัวเองและกลุ่มต่างไม่รู้ว่าจะดูยังงัย”

ไม่รู้ว่าพระแท้…แท้เพราะอะไร?…วัดค่ามาตรฐานอย่างไร?…มีหน่วยวัดค่าอะไร?
ไม่รู้ว่าพระปลอม…ถึงรู้ว่าปลอม….แต่ปลอมเพราะอะไร?…ทำไมปลอม? ..ก็อธิบายไม่ได้อีก?

บนความไม่รู้….ไม่รุ้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะแยกแยะพระแท้ออกจากพระปลอม…โดย..ต่างฝ่ายก็แค่….อ้างการยอมรับ….อ้างมาตรฐาน….มาตรฐานสากล…..ของพวกพ้องตัวเอง..ของกลุ่มตัวเอง..ที่แต่ละคนต่างก็..”ไม่รุ้จักว่า…มาตรฐานแปลว่าอะไร?…มีความหมายว่าอะไร?” อาศัยผลประโยชน์ร่วมกัน (ยกยอ สนับสนุนกันไป เล่นปาหี่กันไป เล่นจำอวดหน้าม่านกันไป)

หรือเพียงแค่ รวมกลุ่มสุมหัว เอาตัวเข้าไปกำหนด เอาความเชื่อที่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่?….ตั้งอะไร..ก็ได้….ขึ้นเป็นมาตรฐาน….มีศูนย์กลางอยู่ที่…ความรู้สึกขอบหรือไม่ชอบ…ส่วนตัวกันทั้งนั้นกันอยู่ หรือไม่? อธิบายมาตรฐาน และใช้มาตรฐานที่ตัวเองกำหนดกันขึ้น..โดย ไม่สนใจว่าจะถูกต้องหรือไม่?…มันคืออะไร?…เอาตามใจ ตามสบายใจพรรคพวกเพื่อนพ้องน้องพี่

ไม่ว่าจะสะสมพระสายไหน?ก็ตาม…ต่างมีรูปแบบเดียวกันหรือไม่?…

สร้างภาพ สู่รู้ ดูเก่ง เบ่งอวด สวดพระ
แนะนำสอนดูพระฯ แล้วจะได้ เป็นเซียนเป็นผู้รู้…ผู้ชำนาญการ (?) บนความพร่อง..ของความรู้นั้นกันอยู่หรือไม่?…กำลังใช้ “ความไม่รู้”….ของตน จำแลงตนเป็นผู้รู้…บนความ “ไม่รู้” แสวงหาผลประโยชน์จาก ความไม่รู้ของคนอื่น กันอยู่หรือไม่ครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *