ศึกษาพระเครื่อง คำติเตียน คือ กระจกเงา สะท้อนความจริง (๑๕๑)

การที่จะดูพระแท้เท็จนั้น….ผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้…
ถ้าเรารู้คำตอบว่า…สองบวกสองเท่ากับสี่……

ผมไม่คาดเดาว่า…ได้ประมาณสี่….เกือบได้สี่….สามแก่ๆ….เชื่อว่าได้สี่….
ผมรู้ ผมเข้าใจ…ผมจึงสามารถชี้ชัดได้ว่า..คำตอบต้องได้สี่เท่านั้น…ก็จะตอบได้ตรงจุดนั้น

กรณีถ้า ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องพระเครื่องฯ..ท่านอื่น ..คำตอบไม่ได้…สี่
เมื่อผมฟัง คำอธิบายเรื่องราวที่เขาอธิบาย…การได้มาของคำตอบ…

ถ้าคำตอบนั้นมันไม่ใช่ (ผิดหรือหลงประเด็น)
ผมก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้อง หรือผิด หรืออธิบายเรื่องอะไร? เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคำตอบ
หรือคำตอบที่เขาอ้างมานั้น…เป็นเพียงแค่ใกล้เคียง

ผมก็จะวิเคราะห์ได้ว่า…แค่เฉียด….ในคำอธิบายที่เขาได้ให้ความรู้นั้น
รวมถึงการแสดงความรู้ของพวกเขาวางอยู่…บนความเชื่อของเขา

หรือ กำลังแสดงความรู้บนความจริง….ที่สิ่งนั้นเป็น ถูกต้องตามเป็นความเป็นจริง
ผมตรวจสอบ…แยกแยะ…วิเคราะห์ความรู้ ของผู้คนที่ให้ความรู้…เหล่าผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการฯ ทั้งหลายได้ ว่าพวกเขา
กำลังสอน…หรือ…กำลังอธิบายตรงส่วนไหน?….ขั้นตอนไหน?…คำอธิบายที่กำลังอธิบายให้คนอื่นฟังอยู่…..เป็นข้อมูลที่ถูกหรือผิด?….
หรือคำตอบที่เขาได้อธิบายนั้น…ห่างไกลที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องคือสี่ อย่างไร?…..

รวมถึงความรู้ แนวทางของความคิด บนความเชื่อที่พาหลงทาง….จากจุดไหน?…อย่างไร?
เริ่มหลงทางในความรู้…ตั้งแต่ตอนไหน? อย่างไร?
ความรู้ผมเป็นเยี่ยงนั้น ไม่ใช่เพราะผม…

สู่รู้…ดูเก่ง…เบ่งกร่าง…อ้างอวด…สวดพระฯ….ชาวบ้านหรือให้ความรู้ด้วยความเชื่อของตัวเอง แบบผิดมั่งถูกมั่ง มั่วๆ ไป..เพราะเกิดไม่ทัน…บนความคิดว่าเชื่อว่า น่าจะ…ประมาณ…นั้น หรือรู้มาแบบเดียวกันกับผู้รู้คนอื่นหลายๆ ท่าน เหล่านั้น

ดังนั้น บทความหรือคำกล่าวเตือน คำติเตียนของผม….ก็อาจจะ มีส่วนล่วงเกินเหล่าผู้ให้ความรู้ ท่านอื่นกันไปบ้างก็อย่าโกรธเคืองผม ถือเสียว่าผมได้ให้ปัญญา เจตนาติเตียนความไม่ถูกต้องนั้น ด้วยความรู้ บนความจริงใจ บนความตั้งใจที่ดี..ที่ผมมี.ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆ (ให้ผู้ที่ผมพาดพิงได้กลับไปคิด พิจารณา สิ่งที่ผมได้เตือน ได้กล่าวถึงไว้)

การติเตียนองค์ความรู้เดิมที่ผิด…และผมก็ได้อธิบายสิ่งผิดพลาดให้รู้…ให้ได้เรียนรู้กัน..ให้คำตอบว่าทำไมผิด?..ผิดอย่างไร?.บนความตั้งใจจริงนั้นเช่นกัน.บนเจตนาดีของผมนั้นเช่นกัน

คำติเตียนของผมจะเป็นกระจกเงา…สะท้อนคำตอบ…สะท้อนการให้ความรู้บนความเชื่อที่ผิดหรือ ถูกต้อง….แห่งการเป็นผู้รู้….ผู้ชำนาญการ…ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายก็ต้อง…”ย้อนคิดพิจารณา”…ในองค์ความรู้เดิม…ที่ท่านกำลังถ่ายทอดว่าเป็น..”ความเชื่อ”…หรือ…”ความรู้”

การที่ท่านไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรคือ “ความเชื่อ”….อะไรคือ “ความรู้”….ท่านก็ควรพิจารณาใช้วิจารณญานนั้นด้วยครับ

ด้วยการระงับการแสดงความรู้บนความเชื่อ ที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่?….(เกิดไม่ทันแต่ดันรู้) พอถามอะไรก็ตอบไม่ได้ อธิบายไม่เป็นนั่นเอง
ผมไม่ได้เหยียบย่ำ ด่าทอ ความรู้ของเหล่าท่านทั้งหลาย…เพียงแค่ให้ท่านทบทวน ย้อนนึก..

สะท้อนความรู้ที่ผมติเตียน ค้นหาย้อนทางกลับว่า ท่านพร่องวิชชากันหรือไม่?….ถ้าไม่พร่องก็เดินทางตามทางของท่านต่อไป…แต่ถ้าพร่องจริงตามที่ผมบอกก็ไม่ควรโกรธ…เพราะผมเป็นกระจกบานใหญ่ให้ท่านเห็นทุกส่วนของความผิดปกติ จากความเชื่อที่เราเชื่อกันผิดๆ มานานแล้วนั่นเอง ผมไม่ได้เยียดหยาม หรือต้องการเป็นศัตรูกับท่านผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญทั้งหลาย

แต่…ผมจำเป็นต้องให้ความรู้…บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น……ซึ่งแน่นอน.แม้มันจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมอย่างสุดขั้วก็ตาม….ซึ่งผมได้อธิบายความรู้นั้นแล้ว

ถ้าผมไม่บอกว่า สิ่งใดผิด….ผมย่อมไม่สามารถอธิบายเปรียบเทียบ ชี้แจง…ชี้ชัดใน…สิ่งที่ถูกต้องได้……ผมก็จะไม่สามารถอธิบายแยกแยะให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจได้

ดังนั้น….วิชชาที่ผมให้ต่อไปในอนาคต…ก็ย่อมจะ ไม่ราบรื่นคลุมเคลือ ไม่ชัดเจน…….
ความถูกต้อง ความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง……ก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

ทุกสิ่งทุกอย่าง…”จงอภัยให้ผม…บนเจตนาที่ดีที่ผมแสดงด้วยความจริงใจที่อยากให้วงการพระเครื่องพัฒนาได้..เรียนรู้ได้..บนเหตุผล..บนหลักฐาน…บนมาตรฐานที่ถูกต้อง…ตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็น”……

ทุกคน…จะเคารพ “ความรู้ที่ถูกต้อง..มาตรฐานที่ถูกต้องที่พระมีฯ ในอนาคต ยอมรับความจริงที่สิ่งนั้นเป็นร่วมกันได้”…ผมหวังอยู่ตลอดเวลาว่าอนาคตอันใกล้จะเป็นอย่างนั้น….

”มีความรู้อย่างถูกต้องเหมือนกัน อย่างเดียวกัน…ย่อมจะไม่ทะเลาะกัน….คุยเรื่องเดียวกันเหมือนกัน ถูกใจ ถูกคอ ก็ไม่ทะเลาะกัน…เหมือนดั่งเชียร์บอลทีมเดียวกัน พวกเดียวกันนั่นเอง”….(ต่างจากวันนี้ที่ต่างคนต่างคน “ภาษาเดียวกัน เรื่องเดียวกันแต่เข้าใจคนละเรื่อง”)

วันนี้…ความรู้ผม…ขัดแย้งกับทุกฝ่าย…ผมก็รู้ดี……แต่ทางออกของเรื่องพระเครื่องฯ…มันมีทางเดียว คือความรู้ที่ถูกต้อง…ที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้ เพื่อเคารพกันและกันได้….คือ…มาตรฐานที่พระมีฯ ….

สิ่งเหล่านั้น..เพื่อนๆ กลุ่มสมชายได้เรียนรู้ รับรู้ไปแล้วหลายสิบท่าน มันจะเป็นทางแก้ปัญหา เรื่องพระแท้หรือเท็จได้อย่างยั่งยืน และเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาทั้งระบบได้ในอนาคต

คำติเตียน ของผมแรงบ้าง เบาบ้าง ก็ขอให้เพื่อนๆ อภัยให้ผม อภัยให้กัน
เรียนรู้ด้วยกัน เพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นในวงการพระเครื่องฯ ในอนาคตอันใกล้ครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ทุกคน

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *