หลวงวิจารณ์เจียรไนกับการสร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆัง (๑๕๖)


ผมเองก็ได้ยินได้ฟังเรื่องหลวงวิจารณ์เจียรไน ถวายคำแนะนำให้…สมเด็จพุฒาจารย์โต ผสมตังอิ๊ว..ลงไปในมวลสารพระฯ เพื่อไม่ให้พระสมเด็จฯ แตกหักเสียหายในขั้นตอนการผลิต หรือ ท่านหลวงฯ ผู้นี้เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ให้สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี..จนเกิดเป็นแม่พิมพ์ยอดนิยมสี่พิมพ์ทรง….อันเป็นที่ปรารถนามหาชนด้วยมูลค่าราคาแต่ละองค์นับล้าน นับสิบล้านบาท
ผมเองก็เป็นคนแรกๆ ที่พยายามจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ หลวงวิจารณ์เจียรไนผู้นี้ ว่าไม่มีตัวตน หากเพื่อนๆ ได้เคยอ่านบทความ หากเพื่อนๆ ได้ติดตามบทความต่างๆ ที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2011-2015 ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจได้ดี (แต่บทความเหล่านั้นยัง…”เป็นคดี”…อยู่ในชั้นอัยการ ณ เวลานี้) บางเรื่องผมจึงไม่ได้แชร์ให้เพื่อนๆ อ่านกัน
จุดเริ่มต้นในการค้นหาความจริง…เพื่อนๆ สามารถค้นหาตัวตนของท่านเหล่าหลวงๆ ก่อนก็ได้คือ ค้นหาในราชกิจจานุเบกษา เพราะในสมัยหลังการเลิกทาส เป็นยุคที่เริ่มมีการพระราชทานนามสกุล เหล่าเชื้อพระวงศ์และเจ้าขุนมูลนายในสมัยนั้น จึงได้รับพระราชทานนามสกุล “เริ่มต้น” ก่อนพวกบุคคลสามัญ (พ้นจากทาส) เริ่มมีใช้เองในภายหลัง
จากการสืบค้นของผม ก็ไม่พบตัวตน “หลวงวิจารณ์เจียรไน” ว่า มีชื่อ มียศ มีตำแหน่ง…และ/หรือ…..ได้รับพระราชทานนามสกุล “เร่ิมต้น” คืออะไร?…เป็น “ต้นสกุล” ของสกุลอะไร?นั่นเอง
การสืบเชื้อสายต้นนามสกุลในปัจจุบันของหลวงท่านนี้…การเชื่อมโยงที่จะแสดงตัวตนของหลวงท่านนี้…”ยังไม่ปรากฏหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันได้เลย”….
(พบแต่ในนิทานนิยายขายพระฯ…รวมถึงมีการ “สมอ้าง” ให้เข้าทางของคน ของกลุ่มคน)
ลำดับขั้นตอนในการค้นหาความจริง…เพื่อนๆ ลองค้นหาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การได้มาของยศของตำแหน่งในสมัยโบราณ….ยศฐาบรรดาศักดิ์ส่วนใหญ่จะได้มาจากความถนัดและความชำนาญในหน้าที่การงานของผู้นั้น…หรือ…มีคุณความดีในเรื่องนั้นๆ เช่น
เจ้าพระยาปราบหงสาวดี คือ ชื่อช้างทรงสมเด็จพระนเรศวร…ในครั้งที่ชนะศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา (วิกีพีเดีย)
พระยา เสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) รับราชการเป็นหัวหน้าแผนกบันเทิงกองการกระจายเสียงใน ประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ในระหว่าง พ.ศ. 2485 – 2504
หลวง ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร/สอน ศิลปบรรเลง) (6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2497) ศิลปินชาวไทย ผู้มีชื่อเสียงจากการเล่นเครื่องดนตรีไทย และประพันธ์เพลงไทยเดิม
พลตรีหลวง ชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รยะนันท์) อดีตนายทหารบกผู้เป็นหนึ่งในคณะราษฎร ผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ และผู้ต้องหาในคดีกบฏพระยาทรงสุรเดช (วิกีพีเดีย)
พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) (26 เมษายน พ.ศ. 2430 – 14 กันยายน พ.ศ. 2498) เป็นนักบินคนแรกของประเทศไทยและเป็นผู้ให้กำเนิดกองทัพอากาศไทย
จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี มีนามเดิมว่า ฟื้น ฤทธาคนี เป็นบุตรของนายฟุ้ง ฤทธาคนีและนางพุดตาน ฤทธาคนี ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ขณะนั้นท่านมียศเป็น นาวาอากาศโท ขุนรณนภากาศ ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ
นายพลเรือตรี พระยา ปรีชาชลยุทธ์ (วัน จารุภา) ผู้บัญชาการทหารเรือ
๖ กรกฎาคม ๒๔๗๕ – ๔ สิงหาคม ๒๔๗๖

พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) ผู้บัญชาการทหารเรือ
๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
ฯลฯ
ตัวอย่างที่ผมยกอ้างขึ้นมาเพื่อจะบอกกับเพื่อนๆ ให้สังเกตชื่อ ยศ ตำแหน่ง ที่ได้มา ยศ ฐานันดรศักดิ์ ที่ได้จากการที่…(ยศ.เจ้าพระยา…ขุน..หลวง..) ผู้นั้น มีความสามารถความชำนาญการในเรื่องนั้นๆ มีเหตุแห่งการได้มา มีเหตุแห่งชื่อ..มีผลการได้แห่งยศ….นั่นเอง….
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ การได้มาของชื่อ ที่จะสอดคล้องสัมพันธ์กับตำแหน่งความสามารถนั้นเสมอครับ (ความจริงที่เป็นจริงเป็นแบบนี้) ทีนี้มาดู ที่มาของ หลวงวิจารณ์เจียรไน ครับ

หลวงวิจารณ์เจียรไน เเปลว่า ผู้กำกับดูแล เรื่องการเจียรไน เพชร นิลจินดา
หลวง…เป็นตำแหน่งทางราชการ (มีจริง) …..ระดับผู้บัญชาการกองทัพ….(ก็มีครับ)
วิจารณ์ (ตำหนิ ติเตียน ตรวจสอบ)
เจียรไน (ทำให้แวววาว เงางาม)

หลวง…วิจารณ์…เจียรไน ถูกเล่าว่า….ได้รับราชการใน กรมช่างสิบหมู่ (กรมช่างสิบหมู่มีจริง)
เป็นช่างทอง (?) ช่างทองไม่ต้องเจียรไน การเจียรไน มีกลุ่มของเพชร พลอย…(ข้อมูลนี้เท็จ)
รับราชการเป็นช่างทอง…(ระดับหลวงคือผู้บริหาร ดูแล…ไม่ใช่..ระดับช่างเล็กๆ ครับ)
มีเซียนใหญ่บางท่านไปผูกเรื่อง มาตรฐานการสร้างแม่พิมพ์….โดยอ้างว่าหลวงวิจารณ์ ใช้
หน่วยวัดสัดส่วนทอง…(ผูกเรื่องให้เข้ากัน ขยายความให้ดูเก่งไปเรื่อยๆ หลงทางกันไป)
เมื่อเรา..ตรวจสอบ…ตำแหน่งหลวง (มีจริง)…อำนาจตรวจสอบการเจียรไนเป็นไปได้…แต่หน้าที่การงานในช่างสิบหมู่….ไม่มีหมู่เจียรไน..เพชรนิลจินดาครับ ดังนั้น….เมื่อตรวจสอบหน้าที่การงานของ หลวงวิจารณ์เจียรไน แล้ว….ไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่จะมีตัวตนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง…เพราะตำแหน่งหน้าที่การงานในการเจียรไนไม่มีอยู่ในช่างสิบหมู่นั่นเอง
อีกทั้ง “หลวงวิจารณ์เจียรไน”….ก็ไม่มีชื่ออยู่ในราชกิจจานุเบกษา…เป็นต้นสกุลของนามสกุลใดในปัจจุบัน………(ผมก็จะสรุปเรื่องนี้ด้วยตรรกะ…ง่ายๆ คือ)
หลวงวิจารณ์เจียรไน….ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความจริง….เป็นเรื่องเล่า รับฟังกันต่อๆ กันมาก็เท่านั้น เป็นเรื่องเล่าที่กำหนดให้เป็นผู้สร้างแม่พิมพ์….ให้เซียนมีเรื่องเล่าเป็นตุเป็นตะ..แล้ว
กำหนดให้แม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียรไน….เป็นพิมพ์นิยม…เพื่อ…..จำกัดประชากรพระเเท้
ให้เหลือน้อย…ให้เเคบลง…ในวงแคบๆ ที่ตัวเองกำหนดให้เป็นกันก็เท่านั้น……..
ปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือ…..มีการอ้างหลวงวิจารณ์เจียรไน กันเกร่อ…อ้างกันมากมาย นิยายเยอะ….ปั่นราคาพระฯ จนทะลุเพดาน อีกทั้งมีการแสดงอ้างว่า ..พบพระสมเด็จฯ นับแสนๆองค์ พร้อมกับพบแม่พิมพ์มากมาย….จัดแสดงโชว์กันอย่างเอิกเกริก
ความจริงก็คือความจริงครับ..เรื่องราวของ…หลวงวิจารณ์เจียรไน….(รวมถึงเหล่าหลวงๆ ลวงพรางฯ พาให้หลงทาง…ท่านอื่นๆ)

ถ้าบุคคลผู้นี้..หลวงวิจารณ์เจียนไน…(รวมถึงเหล่าเรื่องเล่าหลวงๆ)…ไม่มีตัวตนในโลกแห่งความจริง….ตามที่ผมตรวจสอบ…วิเคราะห์….แยกแยะให้เห็น…และเป็นจริงตามที่ผมกล่าวไว้
การยึดแม่พิมพ์ การนำแสดงแม่พิมพ์ของ…หลวงวิจารณ์เจียรไน…เป็นหลักก็ดี…
การนิยมสะสมพระสมเด็จ…เฉพาะแม่พิมพ์…หลวงวิจารณ์เจียรไน…เป็นหลักก็ดี
หรือ…การนำเสนอ..มีพระที่สร้างโดยแม่พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรไน..อยู่ในความครอบครองหรือ…แม้แต่…การนำแม่พิมพ์มากมาย..ที่สร้างโดยแม่พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรไน..อยู่ในความครอบครอง มากมายมาแสดง จัดแสดงให้เหล่าผู้คนได้ดู…ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ดี…ในเฟสบุคในสถานที่รโหฐาน ในสถานที่ส่วนตัว หรือในหนังสือมีรูปภาพประกอบก็ดี………..
ภาพแห่ง “ความเป็นจริง”…..โดยเราเอา “ความเป็นจริง” เข้าไปตรวจสอบ…สิ่งต่างๆ เหล่านี้
…คงบ่งบอก บ่งชี้อะไรให้เพื่อนๆ ได้เห็น…ได้เรียนรู้บ้างนะครับ…
ใคร?โกหก..ใคร?หลอกลวง…หรือ..ใคร? กำลังปาหี่อะไร?..ส่วนผมไม่ได้มีผลประโยชน์อันใด จากการเขียนบทความนี้…..ไม่มีอคติอะไร?…กับใคร…แต่ถ้าใครมีหลักฐานที่ยืนยันว่าหลวงวิจารณ์เจียรไน รวมถึงเรื่องหลวงๆ…สามยุคสามวาระ..สามหาว…ก็แสดงมา..ผมพร้อมยินดีรับฟังด้วยความเคารพเช่นกัน โปรดแสดงความจริง บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น ในหลักฐานการมีตัวตนเหล่านั้น…ด้วยความยินดีครับ
แต่ถ้าเพื่อนๆ ยังคิดว่า เชื่อว่า…เหล่าหลวงๆ มีตัวตนจริง…โดยเชื่อคนเล่า…เชื่อนิทาน นิยาย..เชื่อหนังสือ สื่อโฆษณา ก็ไม่ว่ากัน…..
ต่อให้หลวงๆ มีตัวตนจริง..พระแท้ก็อยู่ที่พระฯ มิใช่อยู่ที่ไปค้นประวัติหลวงๆ…รู้ละเอียดเรื่องอัตตชีวประวัติท่านเหล่านั้น…แล้วทำให้เรารู้จักพระแท้ฯ…..คนละเรื่องกันครับ…..

ถ้าเพื่อนๆ แยกแยะไม่ได้ว่า..อะไรคือความจริง อะไรคือความเชื่อ ผมแนะนำอย่าเก็บสะสมพระฯ ครับ…อยู่เฉยๆ นิ่งๆ ไม่เปลืองตัว ไม่เปลืองตังค์…ครับ ด้วยความปรารถนาดีครับ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *