การประกวดพระเครื่องในปัจจุบันมีมาตรฐานการตัดสินหรือไม่ (๑๕๘)


วันนี้ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการประกวดพระเครื่องฯ….โดยมีการรวมตัวของชมรมฯ เล็กๆ รวมตัวกันเป็นหมู่คณะ…จัดการประกวดพระเครื่องกันเองฯ สรรหากรรมการกันเอง โดยไม่ต้องใช้กรรมการกลางจากหน่วยองค์กรใหญ่

สมัยก่อนยี่สิบปีที่ผ่านมา.. ที่จัดการประกวดพระเครื่องฯ จะมีการผูกขาดการจัดการประกวดอยู่เฉพาะหน่วยหลักใหญ่ๆ ….แต่พอระยะหลังมีการจัดตั้งชมรม องค์กร หน่วยย่อยขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ด…มีท้ังประกวดพระปลอมแท้ๆ ที่ผลิตจากหน่วยชมรม องค์กรนั้น

หรือ จะเรียกว่า..พระแท้เฉพาะกลุ่ม ก็ได้ มีการรับรอง รับประกันพระแท้เท็จกันได้เอง…ออกใบรับรองกันได้เอง…ทำให้ไม่เกิดการผูกขาดในการตัดสิน
องค์กรเหล่านี้เกิดขึ้น สร้างสื่อ สร้างสมาชิก สร้างองค์กรของตน …. รวมถึงการสร้างสตอรี่ …แนวคิด…วางตัวละคร สร้างตัวละครใหม่ๆ เช่นเหล่าหลวงๆ ใหม่ๆ หรือการแยกพระเป็นยุคๆ…ให้เรียนรู้หลงทางกันไป…(เพราะพระแท้ฯ..อยู่ที่พระฯ ไม่ได้อยู่ที่ตัวละครนั่นเอง) ผู้เขียนจึงบอกว่า “กลุ่มสร้างเรื่องราวนิทาน นิยายเหล่านี้..พาหลงทาง”

ในขณะเดียวกัน…องค์กรใหญ่ก็เข้ามาครอบงำ ด้วยการรับรองให้หน่วยเล็กๆ ชมรมเล็กๆ ที่จัดการประกวดนั้น…ต้องใช้คนจากส่วนกลาง (ขององค์กรใหญ่) เป็นกรรมการตัดสินชี้ขาด..และถ้าจะให้หน่วยองค์กรใหญ่รับรอง..มาตรฐานงานประกวดด้วยนั้น…จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองกลางครั้งละ…..บาท…ก็ว่ากันไป….

คือองค์กรใหญ่ก็จะแสดงความรับรู้ ให้เครดิตในการจัดประกวดงานนั้นว่าได้มาตรฐาน…มีมาตรฐานนั่นเอง….(ความจริงแล้วก็ต้องการครอบงำหน่วยเล็กๆ ที่จัดการประกวดให้อยู่ภายใต้…”การควบคุม” ขององค์กรตนเท่านั้น……นั่นเอง

ต่อมา..แต่ละหน่วย แต่ละองค์กร…ก็สามารถตัดสิน ออกใบรับรอง รับประกันพระแท้….ด้วยหน่วยด้วยชมรมของตนเอง…หรือจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ…ก็มีหน่วยอุปโลกป์…ตรวจอายุฯ พระ เพื่อยืนยันรับรองกำกับอีกที…(ทั้งๆ ที่ความสามารถของเครื่องมือใช้ตรวจอายุทำไม่ได้. .ตรวจอายุพระฯ…ไม่ได้)…ก็เอามา..สร้างความ(โกหก) ให้ดูน่าเชื่อถือ…..(โกหกซ้ำซ้อน)

เพื่ออ้างเป็นกระบวนการทาง “วิทยาศาสตร์”……(หาแ-ก…แหกตาคนไม่รู้ความจริงต้องการที่พึ่ง….หลอกลวงไปทั่ว)
สิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆ จับตา และไม่ควรมองข้าม…

ไม่ว่าองค์กรใหญ่ก็ดี…..มีกรรมการใหญ่ก็ดี…..ก็อ้างมีมาตรฐาน มาตรฐานสากล ในการตัดสินก็ดี
ไม่ว่าองค์กรขนาดกลาง….มีกรรมการเอง…ก็อ้างมีมาตรฐาน มาตรฐานสากล ในการตัดสินได้เองก็ดี
ไมว่าองค์กรขนาดเล็ก…..ก็มีกรรมการเองอาจจะใช้กรรมการจากองค์กรใหญ่ หรือกลางในการตัดสิน….ก็ดี

จะสังเกตุว่า….จะมีการ อ้างถึงความมีมาตรฐานในการตัดสิน….มีความยุติธรรมในการตัดสิน รวมถึง มีความชอบธรรมที่จะ…ออกใบรับรองพระแท้ได้มาตรฐาน…จากการตัดสินนั้น
หมายความว่า….

ใบรับรองมาตรฐาน มาตรฐานสากล สากลรับรอง สากลยอมรับ สากลรองรับ…มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมในคำตัดสิน….บนมาตรฐานความถูกต้องนั้น….กันได้ทุกชมรม องค์กร หน่วย

แต่…..วันนี้…ที่แต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเล่นพระจริงพระปลอม…จะเป็นกรรมการสายไหน?..องค์กรไหน?…ใหญ่ กลาง เล็ก…ก็แล้วแต่…..ที่ไปรับรองมาตรฐาน…ที่ออกใบรับรองมาตรฐาน…อ้างว่าได้มาตรฐาน…มีมาตรฐาน…..

มาตรฐานที่ท่านอ้างว่า..ถูกต้อง..ตัดสินถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น….ท่านใช้มาตรฐานอะไร? ในการตัดสินพระฯจนสามารถ ออกใบรับรองแท้เท็จได้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามอ้างนั้น

ตลกมากเลยครับ..ที่วันนี้…การตัดสินพระเครื่องฯ…ใช้มาตรฐาน..ความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกรรมการขององค์กรใหญ่.กรรมการจากองค์กรกลาง..หรือหน่วยองค์กรเล็ก….ก็ตาม….

ต่างก็ใช้ ความรู้สึกส่วนตัว…เชื่อว่า…น่าจะ…ฯลฯ…ในการตัดสินให้พระฯ…องค์ที่อยู่ตรงหน้าแท้หรือเท็จ…..?….ใช่หรือไม่?…….กำลังใช้ความเชื่อในการหลอกเอาเงินชาวบ้านด้วยความพร่องความรู้ของตัวเอง (จากการที่ไม่สามารถแสดง…หน่วยวัดค่ามาตรฐาน…อะไรให้พระเครื่องตามที่อ้างว่า…มีมาตรฐาน..ตามที่ออกใบรับรองว่า..ได้มาตรฐาน (?) อยู่หรือไม่?)

ผมจะขอให้ข้อคิดเพื่อนๆ ที่นิยมส่งพระเข้าประกวดฯ ครับว่า…
“ก่อนที่จะส่งพระเข้าพระกวดฯ ไม่ว่าจะหน่วย องค์กร ชมรมใดก็ตาม….เคยตรวจสอบความรู้กรรมการแต่ละท่านไหม?….ว่ามีความรู้พอที่จะตัดสินพระเครื่องฯ ของคนอื่นได้ไหม?…พวกเขามีความรู้อย่างถูกต้อง อย่างดีพอในเรื่องมาตรฐาน..(?)…..หรือไม่?……รวมถึง…เขาใช้หน่วยวัดค่ามาตรฐานอะไร?…หน่วยไหน?…จึงได้คำตอบว่า….เป็นพระแท้ได้มาตรฐาน? ……ถูกต้องตามมาตรฐาน?…..ได้มาตรฐานสากล?…….

55555555555 น่าเสียดาย..ที่คำถามนี้…จะไม่มีคำตอบในเหล่าผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการทั้งหลายเหล่านั้น….อันเนื่องมาจาก…พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน…ว่าจะวัดค่ามาตรฐานได้อย่างไร?….ไม่รู้ว่า..มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานอะไร?…จะวัดค่ามาตรฐานให้พระองค์ที่เขารับรองว่าแท้…ได้

มาตรฐาน…..เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่า……การออกใบรับรองให้พระได้มาตรฐาน…นั้นเขาใช้มาตรฐานอะไร?….555555 นั่นแหละ…คือสิ่งที่น่ากลัว…ว่า..คำตอบ..แท้ได้มาตรฐาน.ใบรับรองได้มาตรฐาน มันได้คำตอบอย่างยุติธรรม..มันมาได้ยังงัย??
ไม่ว่างานประกวดจะเล็ก…จะใหญ่…จะมีกล้วย…จะได้ถ้วยรางวัลใหญ่โต…..จากหน่วย ชมรม องค์กรไหน?…..

เพื่อนๆ ไม่ลอง ตรวจสอบความรุ้เรื่องมาตรฐานก่อนไหม?…ว่าใช้มาตรฐานอะไร?
เพื่อนๆ ไม่ลอง ตรวจสอบความรู้เรื่องมาตรฐาน….จากเหล่ากรรมการผู้ตัดสินก่อนดีไหม?…

ก่อนท่ีจะ…เสียเงินซื้อกล่องส่งพระฯ เข้าประกวดฯ….ว่าเหล่าผู้ตัดสินมีความรู้เรื่องมาตรฐาน (?)…อย่างดีพอ…ที่เราจะไว้วางใจให้เป็น…กรรมการผู้ตัดสินพระฯ..ของเราได้หรือไม่?……

ไม่ตรวจสอบความรู้จริงของพวกเขา…ทดสอบความรู้ของพวกเขาว่าเขามีความรู้เพียงพอ…ที่จะตัดสินพระฯ….ได้หรือไม่?……เขาใช้มาตรฐานอะไร?…ความรู้ในเรื่องพระเครื่องที่เขาตัดสิน…เขามีความรู้เพียงพอหรือไม่?….

ไม่ใช่…สักแต่ว่า…จะเชิญใครก็ได้..มาเป็นกรรมการ..โดยไม่รู้ความรู้ของเขา
ไม่ใช่…ให้ใครก็ได้..มาเป็นกรรมการ..และยอมรับในคำตัดสินนั้น…โดยไม่รู้ความรู้ของเขา

เขาอาจจะเอาพระปลอมมาย้อมแมว…ตีพระแท้ของท่านเป็นพระปลอมทั้งหมดก็ได้…(เพราะไม่เหมือนกับพระปลอมของเขาที่จะนำเข้าสู่ระบบ….นำเข้าสู่การย้อมแมวในครั้งนั้น)….จับตาดูให้ดีครับ จะมีการย้อมแมวให้พระปลอมเป็นพระแท้ มีเดิมพัน ครั้งมโหฬารในการประกวดฯ

ถ้าไม่คิด ตรวจทานความรุ้เรื่องมาตรฐาน..ไม่ให้ความสนใจว่า…อะไรคือมาตรฐาน
…กระบวนการย้อมแมว…เอาพระปลอมเป็นพระแท้ (มาตรฐาน)….จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี…จับตามองกันให้ดีครับ….

หากไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานความรู้ผู้ตัดสินฯ….แมงเม่าก็ยังคงเป็นแมงเม่ากันต่อไปครับ..ตามอัธยาศัย…..จงเป็นเหยื่อ…อันโอชะกันต่อไปครับ….ขอให้เพื่อนๆ โชคดีครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *