พระแท้ ความรู้ถ่องแท้ ทองแท้ (๑๖๑)

พระแท้..คนรู้…ไม่ถ่องแท้….ก็อาจจะตีปลอม
พระปลอม…คนรู้ไม่ถ่องแท้/เจตนาแฝง…ก็อาจจะตีแท้

คนที่..ถ่องแท้..จะสอนให้เรียนรู้ด้วยความจริง…ตามความจริง
คนที่…ร้อไม่ถูกต้อง ไม่ถ่องแท้…จะสอนด้วยความเชื่อ..เรียนรู้บอกเล่ากันด้วยความเชื่อ
พระแท้…..มีมาตรฐาน ให้องค์พระกำหนดฯ เอง…ได้…ถ้าเราถ่องแท้…

พระแท้/ปลอม…ถ้าให้คนไม่รู้จักมาตรฐาน..ไปกำหนด
มาตรฐาน (ย่อมวุ่นวาย) เพราะไม่รู้อะไรคือ…ความจริง…อธิบายมั่วไปหมด?
วันนี้ ทุกวันนี้…ในวงการพระเครื่องฯ…หรือ..รวมถึงเหล่า

บรรดาผู้ที่ตั้งตนให้ความรู้เรื่องพระเครื่องฯ…..มีความรู้เรื่อง
มาตรฐานพระฯ…ดีเพียงพอหรือไม่? รู้จริงหรือไม่?…
เราเองในฐานะผู้บริโภค…สมควรตรวจสอบครับ?

เราใช้/อาศัย/ให้เกียรติ…คนเป็นกรรมการตัดสิน…..โดยไม่รู้ว่า…พวกเขา
แต่ละกลุ่มแต่ละชมรมเหล่าน้ัน….”มีความรู้ความชำนาญจริงหรือไม่?…”
มีความรู้จริง..ถูกกับงานที่จะต้องรับหน้าที่..ตัดสินแท้เท็จได้…หรือไม่?

(เรื่อง…ตัดสินถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง…เอาไว้ทีหลัง….เอาเรื่องที่ว่า…มีความรู้
…ดีพอ..ที่จะสามารถตัดสินพระคนอื่นหรือพระของตน…ให้แท้ได้หรือไม่?)…ก่อน
จะตัดสินอย่างยุติธรรม..หรือไม่?…เอาไว้ทีหลัง…เอาเบื้องต้นว่า..มาตรฐาน…

พระแท้?….จนออกใบรับรองรับประกัน…หรือ…เอามาเป็นความรู้เพื่อใช้สอนคนอื่น
มาตรฐาน..ที่อ้างกันนั้น…มันคืออะไร?…..

มาตรฐาน..ที่เอามาสอนคนอื่นนั้น…มันมีหน่วยวัดค่าอะไร?…..ยังงัย…?….
เอาเบื้องต้นให้ผ่านให้…อธิบายให้ได้ก่อนครับ…ค่อยอ้างว่าตัวเองเก่ง..

กลุ่มตัวเองเก่งกว่ากลุ่มใด…?………เอา “มาตรฐาน”…ที่เก่งน้ัน…มาคุยกันก่อน…
วันนี้…เราไม่รู้ใครเก่งไม่เก่ง..ถูกต้องไม่ถูกต้อง…มีแต่คำโว..คุยทับกัน….

ผมเองก็ในฐานะ…คนชอบศึกษา…เรียนรู้คนนึง…ผมก็อยากจะรู้…
มาตรฐานที่เซียนอ้าง…มาตรฐานสากล..ที่กล่าวถึง…มันเป็นยังงัย…อยากได้คำตอบ?

แต่…ไม่มีคำอธิบายจาก…สิ่งที่พวกเขากำหนดให้เป็นมาตรฐานนั้น….
(เพราะมันเป็นแค่..”ความเชื่อในเรื่องเดียวกัน…ของคนคนหนึ่ง…ของคนกลุ่มหนึ่ง…

ของคนองค์กรใด องค์กรหนึ่งนั้นเท่านั้น)…..5555 ตัดสินกันด้วย…”ความเชื่อส่วนตัว..
ของกรรมการแต่ละท่านล้วนๆ ครับ”…

เราได้เรียนรู้เรื่องพระเครื่องกับคนเหล่านี้…ที่เป็นผู้ตัดสินที่รู้อย่าง…ถ่องแท้หรือไม่?
เราใช้คนเป็นกรรมการตัดสิน..ที่มีเจตนาแอบแฝงหรือไม่? มีผลประโยชน์

จากคำตัดสิน แท้เท็จ..ให้พระหรือไม่?….ที่สำคัญ…เขามีความรู้อย่างถูกต้องดีพอ
หรือไม่?….เราเคยตรวจสอบความรู้ กรรมการหรือคนให้ความรู้หรือไม่?…
และ/หรือ….เรากำลังศึกษาเรียนรู้พระเครื่องกับคนที่เรานับถืออย่าง…

หลงทางหรือไม่?….เรายังเอาพระไปเที่ยวเดินถามแท้/เท็จ…ส่งเข้าระกวดฯ
กับคนที่เรา…แค่เชื่อว่า…..เขามีความรู้ถูกต้อง..กันอยู่หรือไม?

แม้ว่า…การได้คำตอบว่า..แท้หรือเท็จ?…ถ้าเจอคนรู้ถ่องแท้ก็นับว่าโชคดีไป…
(ได้คำตอบตรงไปตรงมา)…..ก็ถือว่าโชคดี…และขอให้โชคดีครับ โลกอาจจะไม่สวยงาม

ตามที่เราคาดหวังก็ได้ครับ..เหล่าผู้คน…บนผลประโยชน์แฝงมากมาย…กว่าจะรู้ตัว..
ก็หลงเข้าวังวนแห่ง “อวิชชา”….ยากที่จะแก้ไข….ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามความจริง

ที่สิ่งน้นเป็นโดยง่าย….
การเรียนรู้…อ่านออกเขียนได้…จึงเป็นเกราะป้องกันภัย..ให้ตัวเองในเบื้องแรกครับ….
ศึกษาให้ดี..ก่อนสะสม…ครับ.

พระแท้…อาจจะไม่สวย…พระสวย..อาจจะไม่แท้… ก็ได้ครับ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ…

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *