กรรมการตัดสินพระฯ เวรกรรมการตัดสินพระจากความเชื่อ (๑๖๒)


ในการพิจารณาตัดสินพระเครื่องฯ สายต่างๆ ย่อมมีกรรมการแต่ละสายเป็นผู้รับผิดชอบกำกัับให้คำตัดสินเเท้เท็จให้กับพระแต่ละรายการที่เหล่าผู้คน…เสียเงิน…ส่งพระเข้าประกวด
ในวงการพระเครื่องฯ ผมจะแบ่งพระเครื่องฯ สายต่างๆ ไม่ว่าเนื้ออะไร? ก็ตามออกเป็นสองคำตอบหลักๆ คือ แท้กับไม่แท้ ง่ายๆ สองอย่างนะครับ (ยังไม่รวมพระแท้ย้อนยุค พระแท้เกจิ)
พระแท้คืออะไร? พระแท้คือพระที่สร้างได้มาตรฐานตามที่ผู้สร้างได้สร้างไว้ เป็นพระดั้งเดิมแต่โบราณกาล มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม เป็นที่ต้องการเช่าหาในปัจจุบัน

พระปลอมคืออะไร? คือพระที่สร้างในยุคหลัง ผลิตขึ้นให้เหมือนกับพระดั้งเดิมที่เคยสร้างไว้…โดยการทำเทียมเลียนแบบพระแท้ที่เป็นพระดั้งเดิมนั่นเอง
การเเบ่งแยกพระแท้ กับ พระปลอม เพื่อให้เพื่อนๆ มองเห็นภาพของกรรมการที่จะตัดสินด้วยนั่นเองคือผมก็จะแยกแบบนี้
กรรมการที่ตัดสินเป็นผู้ รู้แท้ คือบุคคลที่สามารถคัดแยก แยกแยะพระแท้ดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญชั้นสูงที่จะแยกแยะ พระแท้เท็จได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากมาตรฐานที่พระมีฯ ได้ ตัดสินได้อย่างถูกต้องเเม่นยำ เที่ยงตรง (สิ่งนี้แหละที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างแท้จริง)
กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ รู้ไม่จริง คือบุคคลใดๆ ก็ได้ ใช้ความรู้สึกส่วนตัว ในการคัดแยกพระฯ
โดยใช้ความรู้เดิมๆ หรือ ความเชื่อว่า…น่าจะ…คิดว่า (น่าจะดี หรือไม่น่าจะดี) แยกไม่ออกระหว่างพระปลอมย้อนยุค พรางเก่า พรางคราบ ฯลฯ หมายความว่า ขาดความรู้ ขาดทักษะที่จะแยกแยะพระแท้เท็จออกจากกันได้ด้วยความรู้ (ที่เกิดจากความเชื่อว่าคาดเดา) นั้นได้ แต่แสดงตนเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ มีความสามารถ (สิ่งนี้แหละก็คืออันตราย เพราะหากความรู้เขาเรียนรู้มาด้วยพระปลอม ตำราก็ปลอม อยู่ในก๊ก ก๊วน ชมรมที่เล่นพระปลอม ชักชวนรวมตัวกันตั้งชมรมองค์กร เพื่อใช้สิทธิ์ในการอ้างจัดการประกวดพระฯ ได้ …..อันตรายใหญ่หลวงครับ)
พระปลอมที่ก๊กก๊วน ชมรมเหล่านี้ ก็จะตัดสินโดยการรวมกลุ่ม ชักชวนพวกพ้องน้องพี่ หรือผัวเมีย มานั่งเป็นกรรมการตัดสินพระปลอมๆ เหล่านั้นนั่นเอง…..(กรณีนี้พระแท้ฯ ที่ไม่เหมือนพระปลอมของพวกเขาจะถูกเขี่ยออกได้เช่นกัน)….ในขณะที่พระปลอมของพวกเขาก็จะได้รางวัลมากมาย กลายเป็นพระปลอมแท้ๆ บนคำตัดสินที่ผิด บนความรู้ที่ผิดนั้นได้เช่นกัน
ยิ่งมี “ผู้สนับสนุน หรือ มีผู้มีชื่อเสียง คนใหญ่คนโตที่มีชื่อเสียง คนมีบารมีมีสี อยู่เบื้องหลังในการจัดการประกวดฯ แล้ว ..ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆ ก็ดี ย่อม…สามารถอ้างอิง รางวัลการันตี ถ้วยรางวัลใหญ่ๆ นั้นเป็นที่ยึดถือได้ (ไม่ว่าจะเป็นการประกวดฯ พระแท้ หรือ พระปลอมแท้ๆ) ก็ตาม ก็จะอ้างผู้ใหญ่ผู้จัดงาน ประธานในพิธี เพื่อสร้างฐาน สร้างชื่อเสียงได้นั่นเอง
พระที่ติดรางวัลจากงาน (ไม่ว่าจะเป็นพระปลอมหรือพระแท้) ก็จะอ้างว่า ชนะมาจากงานนี้เพื่อโปรโมท สร้างมูลค่าในการ “ย้อมแมว” หรือ “ไม่ยอมแมว” ได้ในอนาคตนั่นเอง
จะเห็นว่า…ถ้ากรรมการไม่มีความรู้ดีอย่างเพียงพอ…แน่นอน…ย่อมสามารถตัดสินพระแท้เท็จบนความพร่องความรู้ได้เสมอ…พระปลอมก็สามารถย้อมแมวให้เป็นพระแท้ได้เสมอเช่นกัน….
ใบรับรองว่าเป็นพระแท้ หรือพระปลอมแท้ๆ คนภายนอกย่อมไม่สามารถหยั่งรู้ได้…แม้แต่ตัวของกรรมการที่พร่องความรู้เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แท้ยังงัย ปลอมยังงัย
…ในกรณีถ้า…กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ รู้ไม่จริง นั้น….ตัดสินพระแท้ฯ ด้วยความรู้ที่พร่องแล้วเผอิญ…เดาว่า แท้..ได้ถูกต้อง..ก็นับว่าเป็นบุญของผู้ส่งพระเข้าประกวดไป
…ในกรณีถ้า…กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ รู้ไม่จริง นั้น….ตัดสินพระแท้ฯ ด้วยความรู้ที่พร่องแล้วเผอิญ…เดาว่า ปลอม..ก็นับว่าเป็น กรรม ของผู้ส่งพระเข้าประกวดไป
…ในกรณีถ้า…กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ รู้ไม่จริง นั้น….ตัดสินพระปลอมฯ ด้วยความรู้ที่พร่องแล้วเผอิญ…เดาว่า แท้….อย่างผิดพลาด ก็นับว่า..เป็น กรรม ของวงการพระเครื่องฯ ไป
ยิ่งรางวัล ยิ่งถ้วยใหญ่เท่าไหร่?….จะส่งผลให้ คนรุ่นหลังที่เรียนรู้ ยึดเอาพระปลอมแท้ๆ ที่ติดรางวัลเหล่านั้นเป็นองค์ครู…..อะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมพระเครื่องในอนาคต…..สิ่งนี้แหละ..คือกรรม-การตัดสินที่ผิดพลาดจากความพร่องความรู้ของกรรมการตัดสิน นั่นเอง
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าใช่…..คำตัดสินที่เกิดจากความเชื่อว่าใช่…คำตัดสินที่ผิดพลาด….ทั้งหมดเกิดจาก…ความรู้ของเหล่ากรรมการการตัดสิน….หากเราไม่ตรวจสอบความรู้ความชำนาญการของผู้รู้ ผู้ชำนาญ หรือ กรรมการการตัดสิน….ระวังครับ…พระปลอมย้อมแมว…กลายเป็นพระแท้ได้ในอนาคต…แล้วเราจะแก้ไขลำบาก…..
ตรวจสอบมาตรฐานความรู้ของคนเหล่านั้น…ตรวจสอบความรู้ความชำนาญการของกรรมการเหล่านั้น….ตรวจสอบความรู้อย่างดีพอที่จะตัดสินชี้ชะตาพระฯ ของคนเหล่านั้น.เป็นเรื่องสำคัญกว่า…ใบรางวัลการันตี….สำคัญกว่า สถานที่จัดงานจะใหญ่โตโอ่อ่า….สำคัญกว่ารางวัลถ้วยใหญ่ มากมายนัก…. เพราะถ้าความรู้ของกรรมการตัดสินไม่พอ…ย่อมสามารถพลาดตัดสินพระปลอมให้กลายเป็นแท้ได้…(จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม)….ถ้าเราไม่ตรวจสอบความสามารถของกรรมการการตัดสินแล้ว…เอาตาสี…ตาสา…มานั่งในกลุ่มให้ดูเยอะๆ…กรรมการเยอะแยะ…แต่ไม่รู้อะไร?..คอยรับคำสั่งให้พยักหน้า…หรือส่ายหัวก็พอ…..วันนี้…เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น….วันข้างหน้า ในอนาคตข้างหน้า….ต้องตามไปแก้ไข…คำตอบที่ผิดนี้กันอีกยาวไกล…ไม่ควรละเลยเรื่องการตรวจสอบความรู้จากเหล่ากรรมการตัดสินพระฯ…ไม่งั้นเราจะพบ กรรม-การตัดสิน….จากพวกคนเหล่านี้เอง สาธุครับ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *