เล่นพระเครื่องต้องรู้จริง คนรู้ย่อมแยกแยะได้ (๑๖๔)

พระในยุคเดียวกัน ที่เราจะได้ยินชื่อตัวละคร เช่น ลุงแฉล้ม นางขำ และปัจจุบันก็จะมี พวกหลวงๆ เหล่าหลวงๆ ทั้งหลาย รวมถึง ตำนานการสร้างพระสามยุค…..ยุคต้น ยุคกลาง ยุคปลาย มีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกกับผมว่า

“….เราไม่มีทางที่จะแยกพระแต่ละยุค แต่ละองค์ได้ ถ้าพระสร้างไว้ในห้วงเวลาเดียวกัน?…”

“คุณไม่มีทางแยกได้เลยเพราะใช้มวลสารลักษณะเดียวกัน อายุก็เท่ากัน พิมพ์ทรงก็เหมือนกัน? การเก็บรักษาพระฯ แตกต่างกัน ความสด ดูเหมือนใหม่ ไม่ใหม่ ความเก่าไม่เก่า…ก็ต่่างกัน คราบที่ปรากฏก็แตกต่างกัน ความยุบย่นตามกาลเวลา ย่อมแตกต่างกัน คุณแยกไม่ได้หรอกครับ? ไม่มีใครสามารถแยกแยะได้หรอกครับ อ.สมชาย”

“…คุณไม่มีทางแยกพระกลุ่มหลวงๆ กลุ่มพระสามยุค พระของนางขำ ลุงแฉล้ม…หรือพระที่สร้างมาเป็นร้อยปีว่า ใครเป็นคนสร้างได้ เพราะกาลเวลา อายุ การส่องกล้อง เพราะเนื้อกับพิมพ์ถอดกันมาปลอมกันได้….นั่นเอง…”

คำตอบผมได้ให้กับผู้รู้ท่านนั้นไป ว่า เรายังสามารถหาวิธีแยกแยะได้ครับ เรามีวิธีแยกได้ครับ
แยกได้ในเบื้องต้นง่ายๆ คือ แท้กับเท็จ

เนื้อหามวลสาร…มีความเปลี่ยนแปลงได้….เก่า…ไม่เก่า…ครบไม่ครบ….นี่คือปัญหา
พิมพ์ทรงองค์พระ…มีความเปลี่ยนแปลงได้…ผิดเพี้ยนพิมพ์ได้ในกระบวนการในการผลิต
ความเก่า…ไม่เก่า…อยู่ที่การเก็บรักษา ..สามารถปลอมแปลงให้ดูเก่าไม่เก่า….ย่อมทำได้
คราบ รา รัก สิ่งเหล่านั้นล้วนเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพกาล
เรื่องเล่าเหล่าหลวงๆ ลุงแฉล้ม นางขำ พระสามยุค ประวัติ นิทาน นิยายต่างๆ
สิ่งเหล่านี้คือปัญหา เรียนรู้ไม่ได้ เอามาตั้งเป็น “มาตรฐานไม่ได้” ในความแตกต่างกันนั้น…

ถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักในการพิจารณา นำมากำหนดเป็นมาตรฐาน…คำพูดของท่านย่อมถูกต้อง…เพราะมันไม่มีมาตรฐาน…มันไม่มีหน่วยวัดค่า…ชี้ชัดได้ว่า เป็นพระแท้ได้เลย
คำพูดของท่านจึง “ถูกต้องเหมาะสมดีเเล้ว” คือ เราไม่สามารถแยกแยะ อะไรถูกต้องไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ได้จาก…ความรู้ที่เป็นตัวอักษรเอียงเหล่านั้น….ได้เลย….

ความแตกต่างของ รู้จริง กับ ไม่รู้จริง? ก็จะเป็นเยี่ยงนี้
การเป็นผู้รู้จริงย่อมแยกแยะได้?…..ย่อมรู้ว่ามีเครื่องมืออะไร?…แยกแยะได้?…มีอะไรวัดค่าได้?

พระแท้กับพระเท็จ
มาตรฐานที่พระมี (๘) ก็ย่อมบ่งบอกอยู่แล้วว่า องค์ไหนแท้ องค์ไหนเทียม
ให้เราไปพิจารณาในเบื้องต้นในจุดนั้นให้เป็นก่อน…(พระปลอมก็จะไม่มีมาตรฐาน ไม่มีหน่วยวัดอยู่ค่าอะไร? วัดค่านั้นได้อยู่แล้ว)

มาตรฐานพระฯ จะเป็นตัวบ่งชี้ ความแท้เท็จ
ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สามารถวัดค่านั้นได้
(สมชาย)

พระที่สร้าง ณ ห้วงเวลาเดียวกัน
ต่อให้เหล่าหลวงๆ ลวงโลก ลุงแฉล้ม นางขำ ฯลฯ
หรือ ต่อให้ได้มวลสาร ส่วนผสมที่สมเด็จพุฒาจารย์ โต ท่านทำไว้ด้วยตนเอง
หรือ แม้แต่ได้ครอบครองแม่พิมพ์ดั้งเดิมที่ท่านใช้ผลิตพระฯ….
รวมถึง นำแม่พิมพ์ และ เนื้อหามวลสารเดียวกันไปสร้างพระฯ ณ ห้วงเวลาเดียวกัน ก็ตาม

การเป็นผู้รู้จริง…ก็ย่อมสามารถแยกแยะได้…ดูออกบอกได้…..อธิบายได้เช่นกัน

เพราะอะไร?….
ยังมีเรื่องราวมากมายต่อเนื่องจากนั้น….ที่ “เหล่าผู้รู้จริง”…เท่านั้นที่สามารถรู้ ดูออก บอกได้ อธิบายเป็น บนเหตุผลบนความจริงที่ส่ิงนั้นเป็น บนความรู้อย่างถ่องแท้ของพวกเขาได้นั่นเอง

การเป็นผู้รู้จริง..ย่อมมีความรู้ที่แตกต่างจากความรู้พื้นฐานธรรมดาทั่วไปต้องรู้แยกแยะได้

การรู้จักแค่……ชื่อพระเครื่องฯ….ว่าชื่ออะไร?
การรู้จักแค่……พิมพ์ทรงลักษณะรูปร่างของพิมพ์ทรง…..
การรู้จักแค่……เนื้อหามวลสาร ส่วนประกอบของมวลสาร (ที่ไม่รู้ ปั้นกดหรือเทหยอด)
การรู้จักแค่……รอยตัดตอก (ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัดตอกยังงัย ตอนไหนตัดได้?)
การรู้จักแค่……ร่องรอยต่างๆ อธิบายไปตามที่ตัวเห็น…ให้คนอื่นเห็นในพระองค์หนึ่งๆ ได้
การรู้จักแค่……ใช้ประสบการณ์ ในการคาดเดาอายุฯ….การใช้ความเชื่อว่า…น่าจะ ฯลฯ…..
การรู้จักแค่……วัด รู้ประวัติเกจิ รู้ภาษาธรรม รู้จักคำสอนพระพุทธองค์
การรู้จักแค่……เหล่าหลวงๆ นิทาน นิยาย รู้ยุคสมัย รู้ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

เรื่องเหล่านี้มันแค่…ความรู้พื้นๆ ความรู้พื้นฐาน ของการเรียนรู้เบื้องต้นเท่านั้นเอง

รู้แค่นี้ รู้แบบนี้..ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับ มาตรฐานพระฯ ตรงหน้า จะพิจารณากันยังงัยเลย
รู้แค่นี้ รู้แบบนี้..ไม่มีความรู้ เรื่องมาตรฐานที่จะแยกพระแท้ พระเท็จออกจากกันได้ในเบื้องต้น
รู้แค่นี้ รู้แบบนี้..แล้ว…จะเป็น ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องพระฯ ได้….จริงหรือ?
รู้แค่นี้ รู้แบบนี้..แล้ว…จะเป็น ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ คนอื่นได้…จริงหรือ?
รู้แค่นี้ รู้แบบนี้..แล้วถึงจะเป็น ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถชี้ชัดตัดสินพระฯ คนอื่นได้หรือ?

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ การเป็นผู้รู้….ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ตาม ต้องอธิบายในสิ่งที่ตัวเองรู้ ให้ชัดเจนให้แจ้งประจักษ์ได้….ในเรื่องที่ตนยึดเป็นหลักมาตรฐานนั้นได้….สามารถแยกแยะ ความถูกผิด…ออกจากกันได้ สามารถอธิบายได้ทำไมถูกหรือทำไมผิด? ชี้ชัดให้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น (เรื่องมาตรฐาน อะไรคือมาตรฐาน)

การที่เขาไม่รู้ว่า “อะไรคือมาตรฐาน”….ของเหล่า ผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการ ของเหล่าผู้ตัดสิน?
การที่เขาไม่รู้ว่า..”หน่วยวัดค่ามาตรฐาน” แยกแท้เท็จที่เขาใช้…เป็นมาตรฐานคืออะไร?…

ดังนั้น
การที่เขาไม่รู้ว่า..”พระแท้? จะแยกแยะได้อย่างไร?”…เขากำลังใช้มาตรฐานอะไร?
ในการพิจารณาตัดสิน นอกจากความเชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่ .เขาจึงใช้ความเชื่อส่วนตัว บนพื้นฐานของความรู้พื้นๆ…เป็นเพียงใช้เพียงเปลือกนอกของความรู้ทั่วไปเท่านั้น

เพราะพวกเขาไม่รู้จักว่า…”มาตรฐานคืออะไร?”..ในการใช้ตอบคำถามแท้เท็จได้….ไม่สามารถตอบการได้มาของคำว่า พระแท้มาตรฐานพระแท้ พระแท้สากล…ได้

เพราะพวกเขา ใช้มาตรฐานความเชื่อของตน ของกลุ่มตน ประสบการณ์ของกลุ่มตน

เราก็ยึดเอาคำตอบของกลุ่มคนที่พร่องความรู้ บนความเชื่อล้วนๆ
ประสบการณ์ ความเชื่อที่ไม่รู้จักว่ามาตรฐานคืออะไร?…มีหน่วยวัดค่าอะไร?…นั่นเอง
(สรุปว่า…ผลการตัดสินแท้เท็จ…วางอยู่บน…ความเชื่อของกรรมการตัดสิน..เหล่านั้น)

อันตรายครับ คำตัดสินที่….อ้างว่าได้มาตรฐาน…โดยไม่มีคำตอบว่าพวกเขายึดอะไรเป็นมาตรฐาน?….หน่วยวัดค่ามาตรฐาน ที่เขาใช้ตัดสิน รองรับ รับรอง..คือหน่วยใด…..มาตรฐานสากลคืออะไร?..สิ่งนี้คืออันตรายเพราะเป็นความเชื่อ การนำความเชื่อ นิทาน นิยายมาผสมปนเปเป็นคำตอบให้ทุกคนจดจำ

ดังนั้น วันนี้ ห้วงเวลานี้…คำตัดสินที่ออกมาจาก ผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการทั้งหลาย…
ก็ย่อมเกิดจาก การคาดเดา สิ่งต่างๆ ตามพื้นฐานของตาเห็น…ใช้ความคิดว่า..เชื่อว่า..น่าจะ…
ประมาณว่า…เชื่อเหลือเกินว่า….ซึ่งล้วนเกิดจากการคาดเดาทั้งสิ้น….
การรู้จักแค่….
รู้แค่นี้ รู้แบบนี้ ….
ไม่รู้ว่า..มาตรฐานคืออะไร? อะไรคือ..มาตรฐาน?

แล้ว…อวดอ้างว่าตัวเองรู้ ตรูชำนาญการ บนความเชื่อ ที่ไม่สามารถแสดงความรู้อะไรได้?….
ไม่สามารถอธิบายมาตรฐานที่ตัวเองใช้ตัดสิน…”ถูกต้องได้มาตรฐาน..ในมาตรฐานที่มอบใบให้ถ้วย”…เป็นรางวัลกันได้…….ตลกมากครับ

ตัดสินพระเครื่องฯ ให้แท้เท็จ…บนความพร่องความรู้ หรือ รู้มาแบบผิดๆ แบบนั้น มีความรู้แค่พื้นฐานของความรู้แค่นั้น…..มีความรู้ความชำนาญการ….ดีแล้วจริงหรือไม่?…ให้เหล่าผู้อ้างรู้ตรูชำนาญการ?….โปรดพิจารณาความรู้ตนเองกันครับ

ท่านเคยเห็น ท่านรู้จัก…แม่พิมพ์ไหม?
ท่านอธิบาย…เนื้อพระก่อนพิมพ์…ได้ไหม? ว่ามีลักษณะปั้นกดหรือเทหยอด…
ท่านรู้จัก “มาตรฐาน” พระไหม? คือ อะไร?
ท่านรู้จักหน่วยมาตรฐานวัดค่าที่จะให้ชี้ชัด แยกพระแท้ออกจากพระปลอมได้ไหม?
ตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหม?…….

ถ้าท่านตอบไม่ได้แม้เพียงข้อเดียว…นั่นแหละคือความพร่องของความรู้แล้ว
ควรตรวจสอบย้อนมองความรู้ตัวเองว่า..มีความถูกต้อง…บริบูรณ์ดีหรือยัง?
ควรตรวจสอบย้อนมองความรู้ตัวเองว่า..มีความถูกต้อง…พร้อมให้ความรู้คนอื่นได้ หรือยัง?ควรตรวจสอบย้อนมองความรู้ตัวเองว่า..มีความรู้จริง…จนใช้ความรู้ความสามารถเป็นผู้ตัดสินที่ดี….ได้หรือยัง?

ผมจึงเรียนถามมาด้วยความปรารถนาดีครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *