แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพระเครื่องแบบสร้างสรร (๑๖๕)


เรื่องราว..หรือ..สิ่งที่ผมนำเสนอทุกเรื่อง…ไม่ว่าจะเป็นบทความ…ความเห็น..คอมเม้นท์…. ต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างวางอยู่บนความจริงที่สิ่งน้ันเป็น…บนความรู้ของผมเอง..บนหลักฐานที่ผมได้ค้นพบน้ัน….

ซึ่งแน่นอน…ย่อมมีผู้เสียผลประโยชน์…ออกมาโวยวาย..ด่าทอ…หาเรื่องเพื่อดิสเครดิตผมก็ดี.. หรือจะสร้างภาพว่า…ตัวเองเก่ง…เก่งกว่า…สุดยอดกว่า…ก็ไม่เป็นไร?….เพราะผมไม่อยากจะเสวนาปัญหาเหล่านั้น…เพราะไม่ใช่ปัญหาอะไรของผม

การให้ความรู้บนเหตุ บนผล…บนความจริงใจ..ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องของผม…ทุกคนย่อมได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผมได้นำแสดงอย่างแน่นอน…เพียงแต่ว่า..แต่ละคนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ…นั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผม …เขา กลุ่มเขา องค์กรเขา…จะได้ประโยชน์..หรือ.จะเสียผล ประโยชน์…นั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผม…

ผมเองได้วางตัวเป็นกลางอย่างนี้..มาตลอด ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด…ไม่อยู่ข้างใด..ทั้งฝ่ายเล่นพระแท้…แท้บ้างปลอมบ้าง..หรือพระปลอมย้อมแมว……ผมมุ่งเน้นให้วิชชา เพื่อกำจัดอวิชชา…ความไม่รู้จริง…ของเหล่าผู้คนในวงการพระเครื่องฯ ให้ความรู้ในหมู่ผู้คนที่หลงทางในการค้นคว้าหาความรู้…อะไรจริง อะไรเท็จ….ทั้งหลายเหล่านั้น……

ให้ความรู้…ให้มุมมอง..ให้ความคิด…ตรงไปตรงมา….บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น…มีเหตุผลที่ตรงกับเรื่องตรงกับสิ่งที่ผมตั้งประเด็นไว้….แต่ละกลุ่มแน่นอน..เมื่อเสียประโยชน์..(ทุกกลุ่ม)…แต่ละกลุ่มก็หาว่า…ผมอยู่กลุ่มโน้นกลุ่มนี้…เป็นพวกนั้นพวกนี้…ซึ่งขอตอบตรงนี้…ความรุ้ผม…ผมตรวจสอบองค์ความรู้…ของคน ของผู้คนได้ทุกกลุ่มครับ ณ เวลานี้

ใครจะเรียนรู้ได้ยอมรับได้….นั่นก็เรื่องของปัญญาของเขาเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล
ใครจะเรียนรู้ไม่ได้…ยอมรับไม่ได้…นั่นก็เรื่องของปัญญาของเขาเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล

มิใช่ผมลอยตัวอยู่เหนือปัญหา…เพียงแต่ผมรู้จัก “ปัญหา” ผมรู้ว่า..มีปัญญาจะแก้ไขได้ตรงไหน?….ผมก็ได้ชี้เเจง….มาโดยตลอดว่า…ตรงไหนผิด…ความรู้ตรงไหนผิด?…และผิดอย่างไร?

ผมถือว่า…ผมได้…คิดดี ทำดี พูดดี…อธิบายชัดเจนบนหลักฐานความจริงทุกคำพูด ดีแล้ว…..
กรณีเพื่อนๆ สงสัยก็ให้ถาม…..ผมตอบได้ก็จะตอบให้ในทันที…ปุจฉาวิสัชนาให้ในทันที….ถามตรงๆ ก็ได้…ตอบได้ตอบให้ทันที

กรณีมีผู้เสียผลประโยชน์…จากการอรรถาธิบายใดๆ ที่ผมได้แสดง…แล้วนำบทความ คอมเม้นท์ หรือ ด่าทอผม…..โดยเจตนา…ผมจะถือว่า…เป็นการดูหมิ่นกัน…ผมอาจจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่อง..ผมก็จะดูที่เจตนานั้น….
การที่คนสักคน…จะทำดี…ผมก็เห็นด้วย…สรรเสริญเยินยอด้วย..ด้วยความจริงใจเช่นกัน…..

การที่จะกล่าวร้าย ให้ผมเสียหาย โดยไม่พูดคุย ไม่แลกเปลี่ยนความรู้ ผมถือว่า..ไม่ถูกต้อง…..
ผู้ที่รู้ดีกว่า…ควรมีความเมตตากรุณา..ย่อมแบ่งปัน..แยกแยะชี้ถูกผิด ให้คิดสอน ให้เรียนรู้ได้

การให้ร้ายด่าทอ…เสียดสี…โดยไม่แสดงความรู้ตัวเอง…ดีแต่ด่าว่าความรู้ผมพร่อง…ก็คงไม่ถูกต้องนัก ไม่อธิบายที่มาที่ไป…หรือแสดงให้เห็นว่า…ผมแสดงความรู้ที่ผิด และผิดอย่างไร?…ไม่บอกเหตุผล ยกอ้างความผิด…..ได้แต่บอกว่าตัวเองถูกต้อง แต่ก็ไม่แสดงว่า..ตัวเองคิดอย่างไร?…มีความถูกต้องในคำตอบนั้นๆ….อย่างไร?…ซึ่งก็คงไม่เหมาะสมนัก….ครับ

สำหรับผม…อาจจะใช้คำแรงๆ .เช่นคำว่า “พร่อง”..ความรู้
ในกรณีถ้าท่านไม่พร่องความรู้….ท่านก็อธิบายให้ความรุ้ลงมา แสดงความรู้กันมาครับ…มีเหล่าผู้รู้ ตรูชำนาญการเต็มบ้านเต็มเมือง….ซึ่งผมรับฟัง..พร้อมที่จะร่วมสนทนาองค์ความรู้คู่กันได้เสมอครับ….(ไม่เห็นใครจะออกมาแสดงความรู้ของตน..ไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่…เซียนกลาง..เซียน

เล็ก…หรือ…พวกอ้างรู้ตรูชำนาญการ…ท้ังหลาย…หายจ้อย…ไปไหนกันหมดครับ)
อย่าไปพูดลับหลัง นินทาลับหลัง อย่าอวดอ้าง อวดเบ่ง…เก่งกาจลับหลัง….ครับ…นั่นไม่ใช่…”วิถีของนักปราชญ์ ราชครู”…..มันเป็นวิธีของนักเลง……

ดังนั้น…การประจัญหน้ากันด้วยความรู้…หมัดต่อหมัด…คำถามต่อคำถาม…จะทำให้คนอื่น…ได้เรียนรู้จากข้อคิดที่…เหล่านักปราชญ์ราชครู…ที่มีความเห็นที่แตกต่างกันได้แสดงความรู้ต่อกัน

สำหรับคนเก่งแล้ว…คุยกันครับ..ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เสมอครับ..ผมก็ชอบศึกษาจากคนที่มีความรู้จริงเช่นกัน….ถ้าท่านรู้จริง…ก็แสดงความรู้จริงออกมาครับ…ผมพร้อมที่จะร่วมพูดคุย…ร่วมสนทนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดเวลาถ้าผมอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ครับ

สงสัยให้ถาม…ไม่รู้ให้ถาม…ถ้าตอบได้ผมตอบ…ก็แค่นี้เอง..ง่ายๆ บนความจริงใจให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องพระเครื่องกัน
จุดยืนผมไม่ได้เป็นศัตรูกับฝ่ายไหน?….แต่ผมเป็นผู้ให้ความรู้..ศัตรูผมคืออวิชชา…เท่านั้น

วงการพระเครื่องฯ จะพัฒนาได้…ก็ต้องมีการเรียนรู้ ต้องพึ่งวิชชา ความถูกต้องของข้อมูล ผู้รู้ต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้…มิใช่…มั่วๆ เลี่ยงคำถามข้ามคำตอบ…ใครเห็นแตกต่าง กลุ่มไหนไม่เห็นด้วยกับตัวเอง ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มตัวเอง….ก็สาดโคลน กร่นด่า หาเรื่องกัน….วันนี้เราเป็นแบบนี้กัน อยู่หรือ

เปล่า…สังคมพระเครื่องฯ…ที่เราเห็นกันในวันนี้….เป็นลักษณะนี้กันหรือเปล่า?…..?…ให้ทุกคนย้อนมองอดีตที่ผ่านมากันครับ….เราจะพบเจอผู้คน..พวกคน..กลุ่มคนที่

สู่รู้..ตรูเก่ง..เบ่งอวด..สวดพระฯ บนความไม่รู้อวดรู้ของผู้อ้างรู้…ตรูชำนาญการกันหรือเปล่า?
สังคมใด ปราศจากความรู้ ขาดผู้ชำนาญการ…
สังคมนั้น..ย่อมวิวัฒน์ พัฒนาการ ไม่ได้…

สังคมใด…มากด้วย อวิชชา ปาฏิหาริย์ งมงาย
สังคมนั้น…เหมือนมะเร็งร้าย….กัดกร่อนทำลาย…ตัวเอง…..
สะมะชาย

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *