เล่นพระเครื่องต้องใช้ความจริงอย่าใช้ความเชื่อความศรัทธา (๑๗๘)


ความเชื่อ ใดๆ ก็ตาม…หากรากฝังหยั่งลึกอยู่ในคนหมู่มากแล้ว…ย่อมยากที่จะแก้ไขได้โดยง่าย…ใช้ความงมงายที่อ้างว่าศรัทธา เป็นตัวยึดเกาะ ยากที่จะเปลี่ยนแปลง แม้ความจริง บางครั้งก็มิอาจจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ผิดๆ นั้นได้
แม้แต่พระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาแห่งความจริง…ก็ยังมิอาจจะแสดงธรรมให้เป็นที่ยอมรับกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นที่่ยึดถือเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลัทธิต่างๆ ได้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว

มิใช่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอย่างบกพร่อง…เพียงแต่..ความเชื่อมันฝังรากลึกเกินว่าจะ..
แสดงแสงสว่างแห่งธรรมนั้นให้ประจักษ์ได้ในหมู่คนที่อุดมงมงายไปด้วยความเชื่อเหล่านั้นได้โดยง่าย ยากที่จะอธิบายเหตุผลบนหลัก “ธรรม” ท่ีพระพุทธองค์ทรงค้นพบได้โดยง่าย

คนที่สะสมพระเครื่องในเวลานี้ ก็ไม่แตกต่างกันนัก…หาก…อุดมงมงายไปด้วยความเชื่อ มีผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง สั่งสอนบนความไม่รู้ความจริงนั้น โดยเพียงเพื่อให้ผู้เรียนรุ้ศรัทธา ลุ่มหลง ยึดถือในความเชื่อเดิมที่ผิดๆ บนความรู้ที่พร่องของตนนั้น ปรับปรุงรูปแบบความเชื่อให้หลากหลายให้คนหลงทางไปมากมาย กลายเป็นความเชื่อใหม่ๆ แตกสาขาความเชื่อกันไป….เหล่าคนขาดความรู้ ขาดการตรวจสอบความรู้ ก็หลงทางตามๆ กันไป ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นโดยง่ายเช่นกัน

สุดท้าย…ความเชื่อก็ยังคงอยู่ ยังคงเป็นผู้ชนะ
เพราะความจริงถูกปฏิเสธ ไม่ต้องการเหตุผล สาระ แก่นสาร ไม่รับฟังคำอธิบายนั่นเอง
ความเชื่อจึงชนะบนความศรัทธาเจ้าสำนัก โดยไร้เหตุผล ไร้สาระความจริงอะไรทั้งนั้น ไร้เหตุผลใดๆ รองรับได้นั่นเอง และเพราะอวิชชาความเชื่อนั่นแหละที่เป็นสาเหตุสร้างหายนะแห่งความจริง….หายนะแห่งความรู้จริง…โดนปิดกั้นความรู้จริง…จากเหล่าคนที่ขาดความรู้ มุ่งเพียงศรัทธาแห่งความเชื่อนั้น กับการยึดติดกับเจ้าสำนักเหล่าโดยไม่ลืมหูลืมตา…..บนผลประโยชน์ที่ต้องรักษาไว้ในหมู่พวกเดียวกันเท่านั้น….สาธุครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *