คนดี คิดดี ทำดี พูดดี (๑๘๙)

คิดดี ….คิดในทางสร้างสรร แบ่งปันความคิด คิดดีให้ตลอด คิดด้วยใจบริสุทธิ์ ปราศจากผลประโยชน์ หรือมีอคติใดๆ บนสติที่ตั้งมั่น ยืนอยู่บนหลักแห่งเหตุ แห่งผล แห่งความเป็นจริง ที่สิ่งนั้นเป็น

ทำดี……ยึดถึอแนวความคิดที่ดีนั้น พร้อมกับ…ทำให้ดี บนความตั้งใจ ที่มุ่งมั่น ประพฤติและปฏิบัติบนความคิดที่ถูกต้องที่ดีนั้น นำแสดง นำเสนอสิ่งที่ถูกต้องนั้นให้เป็นรูปธรรมอย่างชอบธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความสุข ความเจริญงอกงามของหมู่คณะ

พูดดี…….แสดงความรู้ ความคิดเห็น บนความถูกต้อง บนเหตุผลแห่งความเป็นจริง ตามที่สิ่งนั้นเป็น​​ พูดในสิ่งดีดี ที่เป็นประโยชน์ เป็นความรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา อันจะพัฒนาไปสู่ ความเจริญ ส่งต่อความคิดที่ดี สร้างสรรการกระทำความดีให้กับผู้คนในสังคม

คนที่..คิดดี ทำดี พูดดีแล้ว ยังควรจะต้องมี หิริ-โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป-ความละอายใจต่อการทำบาป เพื่อเป็น..เครื่องกำกับจิตใจ ที่จะไม่ให้ความคิด การกระทำ และคำพูด….ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ให้สิ่งเร้าผลประโยชน์ที่จะเข้าแทรกแซงในจิตใจได้

บุคคลผู้ใดที่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ บุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่น่านับถือได้เพราะ การคิดดี ทำดี พูดดี…คือเครื่องบ่งบอก บ่งชี้ความเป็นคนดีได้ ในเบื้องต้นแล้ว

สะมะชาย

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *