รีบคืนพระเก๊เมื่อยังมีโอกาส ก่อนจะไม่มีโอกาสคืน (๑๘๘)


ผมเคย..ให้คำแนะนำเพื่อนๆ…ในคอมเม้นท์หนึ่ง…ของบทความที่ผมเขียนไว้…ประมาณนี้ว่า….คนที่เป็นเซียน…ขายพระฯ รับรองพระแท้ฯ การันตีพระฯ…ที่ปล่อยเช่าไป…ว่ามีมาตรฐาน…รับรองแท้ฯ คืนพระฯได้….

คนที่เป็นเซียนพระฯ…วันนี้….วางมือได้ก็ให้รีบวางมือ….ส่วนคนที่เช่าพระฯ ด้วยเพราะคำรับรอง..ด้วยเพราะใบรับรองพระแท้..มีการรับรองไว้ว่าแท้…คืนพระฯ ได้ก็ให้รีบคืน….ครับ.”

คนที่เป็นเซียน…รับรองพระแท้ไว้….รีบวางมือก่อนที่ผู้คนจะรู้ความจริง…ดูพระออกบอกแท้เท็จได้ด้วยตัวเขาเอง….แล้วพบว่า..พระที่ท่านรับรองไว้ว่าแท้นั้น..เป็นพระปลอม แล้วขอคืนเงิน.ที่ท่านรับประกันไว้

ส่วนคนที่เช่าพระฯ ด้วยใบรับรอง…หรือ เชื่อคำเซียนรับรอง…ก็ควรรีบคืนพระฯ ก่อนที่เขาจะวางมือ……แล้วจะหาทางคืนไม่ได้..เพราะเขาวางมือแล้ว…หันหลังให้วงการแล้ว

เหตุและผล…ก็คงมีแค่นี้….เพราะว่า…เหล่าเซียน ผู้รับรองพระแท้ฯ…คงจะต้องหาเงิน..คืนพระที่ตัวเองรับรอง…ว่าแท้….(ท้ังที่ตัวเองไม่รุ้เหมือนกันว่ามีมาตรฐานยังงัย…วัดค่าได้ด้วยหน่วยวัดค่าอะไร?….พระฯ แท้ยังงัย…แท้เพราะมาตรฐานอะไร?…หรือ..เป็นพระปลอมที่ตัวเองหลอกขายเขาไว้โดยที่รู้ทั้งรู้)……นั่นเอง…

ส่วนคนเช่าพระฯ…คำตอบเรื่องแท้เท็จ…ที่กำลังจะออกมา…ตัวเองก็ไม่รุ้ว่า..จะออกหัวออกก้อย..หาคำตอบจากเซียนใหญ่ก็ไม่มี…มีแต่คำอ้างว่าพระแท้…กับใบรับรองประกวดว่าแท้…มีมาตรฐานพระแท้…แต่ไม่รู้ว่า..มาตรฐานอะไร?…….

วันนี้….มีคน กลุ่มคนเริ่มดูเป็น..รู้ค่ามาตรฐานแล้ว.หาคำตอบในเรื่องมาตรฐานการดูพระแท้ได้แล้ว….ดังนั้น
ทางออกที่ดี…ฝ่ายที่เป็นผู้เช่าพระไว้…การเลือกที่จะคืนพระเอาเงินเก็บไว้ก่อนจะดีกว่า จนกว่าจะได้เรียนรู้…หรือรู้ความจริง….ว่าแท้ดูยังงัย…ปลอมยังงัย….ค่อยเริ่มสะสมกันใหม่ในอนาคต

ผมก็มีทางเลือกแนะนำอยู่สองทางนี้แค่นั้น….
ถ้าท่านผู้เช่าพระฯ มั่นใจ…พระที่เก็บไว้เป็นพระแท้…ก็ควรเก็บต่อได้ครับ…

ผู้ให้เช่าพระฯ มันใจว่าพระที่ให้เช่าไปเป็นพระแท้…ก็รับคืนไว้เพื่อทำกำไรต่อไปในอนาคตได้
ก็ไม่ต้องหวั่นวิตกเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้า

ผมมั่นใจ…ผลแห่งคำเตือนที่ผมได้แสดงอย่างสุจริตใจนี้นั้น….
จะเร่ิมมีผลจากผู้ให้เช่าพระฯ….จากเหล่าเซียน…เหล่าผู้รู้…ทุกระดับช้ัน……

จะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้เช่า ของแมงเม่า….ทั้งหลาย….
ปรากฏการณ์…ถัดจากนี้….จะเกิดขึ้นจากบทความหลายร้อยเรื่องที่ผมได้แสดงอรรถาธิบายไว้แล้วนั้น

คำเตือนนี้…..เป็นความปรารถนาดีจากใจที่ผมมีให้…ทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เช่า หรือฝ่ายผู้ให้เช่าก็ตาม

“…คืนพระฯได้…ก็รีบคืน…เมื่อยังมีโอกาสคืน…
….วางมือได้..ให้รีบวางมือครับ…”

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *