สาเหตุแห่งการทะเลาะกัน..ในเรื่ององค์ความรู้ (๑๙)

คนเรามักจะทะเลาะกัน..ในความเห็นที่..ไม่ตรงกันเสมอๆ

มีหลักเกณฑ์ให้เพื่อนๆ ได้พิจารณาดังนี้..คือ

เรื่องของความรู้…ไม่ว่าจะเป็นวงการวิชาการ

หรือ..วงการพระเครื่องฯ วงการอื่นๆ

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ สองประการ คือ

รู้จริง…..กับ….ไม่รู้จริง

ต่างคนต่างรู้เหมือนกัน…ไม่ทะเลาะกัน

รู้ถูกต้อง…เหมือนกัน…………..ไม่ทะเลาะกัน เช่น

เราไปซื้อของราคา 20 บาท ให้แบ้งค์ใบละร้อยบาท

แม่ค้าก็ทอนให้เงินให้ในทันที…80 บาท แม่ค้าไม่ต้อง

วิ่งแห่..ไปถามใคร (คนกลาง) ว่า เป็นธนบัตร

แท้หรือไม่แท้…ไม่ต้องส่องกล้อง…ไม่ต้องสัณนิษฐาน

คนรับตังค์ทอน..ก็ไม่ต้องถาม (คนกลาง) ว่า เงินที่

แม่ค้าทอนมานั้นแท้ หรือไม่แท้…นั่นคือ..รู้เหมือนกัน

ต่างคนต่างไม่รู้…..เหมือนกัน…ไม่ทะเลาะกัน

ความไม่รู้ในเรื่องนั้นๆ …เหมือนกัน….ก็ไม่ทะเลาะกัน เช่น

ต่างคนต่างก็ไม่มีความรู้ว่า…หินที่ตัวเองหยิบขึ้นมา..

ก้อนหนึ่งนั้น..เป็นหินอะไร..มาจากที่ไหน?..กว่าจะเป็น

หินก้อนนี้..จะโดนไฟหลอมละลาย..กี่องศา…..

คนที่ถูกถามก็ถามกลับ คนถามคนแรกว่า..

“คุณถามผมอย่างนี้…แล้วตัวคุณรุ้หรือไม่?”
“เปล่า..ผมก็ไม่รู้…เช่นกัน”

…..จากนั้นก็โยนหินก้อนนั้น…..ทิ้งไป
การที่โยนหินนั้นทิ้งไป เพราะว่า..ต่างคนต่างก็

ไม่รู้เหมือนกัน…

จึงไม่ทะเลาะเอาชนะกัน เพราะไม่มีผลประโยชน์

อันใดที่จะต้องมาโต้เถียงใส่กัน (เนื่องจาก…ไม่ได้ตังค์)

ทุกวันนี้…ที่ทะเลาะกัน…ส่วนใหญ่แล้ว…เป็นเพราะว่า

ต่างคนต่างมีความรู้…ในเรื่องเดียวกัน..แต่…ไม่เหมือนกัน?

ความรู้ที่แต่ละคน…พยายามหาเหตุผลประกอบ

โน้มน้าวให้ความเชื่อ (อวิชชา) ในเรื่องที่ตัวเองยึดถือ

หรือ เชื่ออยู่นั้น..ถูกต้องกว่า..กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย…

เอาความรู้

ที่เกิดจากความเชื่อของตน…ของแต่ละคน…ข่มกัน

และแล้ว…เหล่าผู้คนที่อุดมงมงายไปด้วยความเชื่อ…ว่าตัวเอง

ถูกต้องเหล่านั้น..ก็ทะเลาะกัน…

เพราะต่างคนต่างก็..

ไม่มีความรู้จริง..ในเรื่องๆนั้นอย่างดีพอ.เหมือนกัน..คือ..

ต่างก็..ไม่รู้เหมือนกัน…(อวิชชาทั้งคู่) นั่นเอง คือ

ต่างก็มี…อัตตาในตัวเอง…ไม่ยอมรับความ (ไม่รู้) ของ

อีกฝ่ายหนึ่งได้………………..ก็แค่นั้นเอง (อวดว่าตัวเองรู้ทั้งคู่ก็ได้)

สรุปที่เถียงกัน ทะเลาะกัน ความเห็นไม่เหมือนกัน เพราะว่า

หวังผลประโยชน์ จาก..ความรู้ (ไม่จริง)..ของตน
เพื่อเอาชนะ…ความไม่รู้จริงของคนอื่น
ก็เท่านั้นเองครับ..

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

5 มกราคม 2011 เวลา 16:57 น.

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *