แยกแยะความจริงและสิ่งตรงกันข้ามกันให้ได้ (๑๙๒)


สิ่งของเหล่านี้…มันเป้นสิ่งตรงข้ามกัน…

ความจริง…ย่อมอยู่ตรงข้ามกับ…ความไม่จริง (ความเชื่อ)
ความรู้….ย่อมอยู่ตรงข้ามกับ…ความไม่รู้
ผลประโยชน์ ย่อมอยู่ตรงข้ามกับ..ความไม่มีผลประโยชน์
คนดี…อยู่ตรงข้ามกับ..คนไม่ดี

สิ่งของเหล่านี้…มันเป้นสิ่งตรงข้ามกัน…
คนไม่ดี…..มีผลประโยชน์ ยึดประโยชน์ส่วนตนกับพวกพ้อง
แสดง ความเชื่อ….แล้ว…บิดเบือนความเชื่อให้เป็น…ความจริง

แสดงความไม่รู้….จึงต้อง สร้างเรื่องราวนิทานนิยาย ปาฏิหาริย์ มาเป็นฐานรองรับ
คนไม่รู้จริง…จึงยืนอยู่ได้ หาผลประโยชน์ได้….บนความเชื่อนั้น
คนดี….ไม่ยึดที่ผลประโยชน์ มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ย่อมแสดงความจริง….อธิบายเรื่องราวบนความจริง…แสดงความจริงที่สิ่งนั้นเป็น
ย่อมแสดงความรู้…..แล้ว….ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นจากความจริงที่สิ่งนั้นเป็น
คนรู้จริง…….จึงยืนยัน และแสดง ความจริงที่สิ่งนั้นเป็นได้เสมอ

คนดี…กับ…คนไม่ดี….
จริงอยู่รูปลักษณะภายนอกมันเหมือนกัน….แต่…

ลักษณะของคนทั้งสองนี้……ก็เป็นสิ่งตรงข้ามกัน
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *