เซียนพระที่อ้างเกิดไม่ทันเพราะหลงตัวเอง (๑๙๖)


เกิดไม่ทัน
ผู้คนที่พูดคำนี้ “เกิดไม่ทัน”……นั่นแสดงเห็นถึงว่า…เขาศึกษาไม่พอ..ที่จะตอบเรื่องราวที่เขาไม่รู้อย่างลึกซึ้งแท้จริงในเรื่องนั้น….ซึ่ง…ประการสำคัญคือไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดศึกษาในเรื่องๆ นั้นอย่างแท้จริง….ประการต่อมาคือ..ไม่เห็นหลักฐาน….ตัวเองไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนรู้ ด้วยการได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาแล้วหาคำตอบนั้นไม่ได้…ก็เลยอ้างว่า…”เกิดไม่ทัน…ไม่มีใครเกิดทัน…” นั่นเอง

ผมเองก็เกิดไม่ทันเหมือนกัน ผมจึงพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล หาหลักฐานในเรื่องต่างๆ ที่จะ…”เชื่อมต่อ”…ความรู้ที่เกิดไม่ทันนั้น..
เมื่อพบหลักฐานตามที่ต้องการแล้ว….หลักฐานก็จะเล่าเรื่องราว ความเป็นมาในเรื่องต่างๆ เป็น “จิ๊กซอร์” ที่สำคัญที่สามารถนำไปตรวจสอบเรื่องราวในอดีตที่เราเกิดไม่ทันนั้นได้….

ดังนั้น…คนที่พูดว่า “เกิดไม่ทัน ไม่มีใครเกิดทัน”….หมายความถึงผู้ที่ยังไม่บริบูรณ์ความรู้จริง ยังขาดความรู้ที่จะเชื่อมประสานสิ่งที่เป็นความจริง เชื่อมต่อสาระสำคัญได้…หรือ..ขาดความสนใจใฝ่รู้ ที่จะค้นคว้าหาความจริง หรือค้นคว้าหาความจริงแล้ว..แต่ไม่พบ “ธรรม”…ที่เป็นความจริงนั้น…และหรือ..ปฏิเสธ “ธรรม”..ที่คนอื่นพบ แต่ไม่เชื่อว่า…”ธรรม” นั้นเป็นความจริง…

คนเหล่านี้แหละ ที่กลายเป็นน้ำเต็มแก้ว บนความเชื่อว่า…คนอื่นไม่สามารถรู้ธรรมที่ตัวเองเข้าไม่ถึงนั้นได้….ไม่เชื่อว่าคนอื่นจะได้รับ “ธรรม” ที่แม้แต่ตัวเองพยายามเพียรหาแต่ไม่สามารถค้นพบ “ธรรม”…นั้นได้….และ…ต่อให้ผู้ค้นพบ ..”ธรรม”…นั้นจะสามารถแสดง “ธรรม”..ได้ ก็ย่อมถูกปฏิเสธ…จากความเชื่อบนอัตตาคนเหล่านั้น ว่า เป็นไปไม่ได้….ยอมรับไม่ได้….

ดังนั้น…พึงเลือกที่จะงดแสดง “ธรรม”..กับผู้คนเหล่านั้นเสีย เพิกเฉยเสีย เพราะเสียเวลาที่จะแสดง “ธรรม” นั้น…ปล่อยให้เขาเชื่อว่า…มันไม่มีทางต่อไป…ให้เขาเชื่อตัวเองว่าไม่มีทางเดินที่จะพบเจอ “ธรรม”…นั้นต่อไป

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *