เรื่องความรู้ที่ล้มเหลว หลอกตัวเองว่าสิ่งที่รู้มานั้นถูกต้อง (๑๙๙)


ความรู้ที่ล้มเหลว หมายความว่า….การให้ความรู้บนความไม่รู้ ไม่ถูกต้อง บนความไม่รู้จริงของผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้บนความรู้สึกนึกคิด คิดว่า เชื่อว่าของตนเป็นหลัก…คือ หลอกตัวเองว่า…สิ่งที่ตัวเองรู้มานั้นถูกต้องดีแล้ว รวมถึง หลอกคนอื่นให้หลงเชื่อว่า..ความรู้ของตนถูกต้องดูแล้ว
ความรู้ที่ตัวเองคิดว่า เชื่อว่าถูกต้อง สิ่งเหล่านี้คือ อวิชชา หรือ หลงทางไปกับความรู้ที่ตัวเองคิดว่า เชื่อว่าถูกต้องนั้น อาการนี้เรียกว่าหลอกตัวเอง….ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

จากนั้นก็อาศัยความเป็นที่ยอมรับในสังคม ความมีชื่อเสียง…ก็หลอกคนอื่นให้เชื่อว่า…ความรู้ของตนนั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (จุดเริ่มต้นของความหลอกลวง หลอกกันไปหลอกกันมา) บนความไม่รู้เหมือนกัน บนความไม่จริงใจ ที่เกิดจากความรู้ที่เชื่อต่อๆ กันมา…หาทางที่พิสูจน์ไม่ได้เหล่านั้น ทะเลาะกันด้วยปัญหาที่ ต่างคนต่างเชื่อ ต่างคนต่างรู้ไม่เหมือนกันนั้น

เพราะอะไร?….ความรู้…จึงล้มเหลว

นั่นเป็นเพราะว่า….ไม่ได้ยึดเอา “ความจริง” เป็นหลัก ยึดเอาความเชื่อของแต่ละฝ่ายที่เชื่อว่า…ต่างก็เชื่อว่า…..ตัวเอง “เรียนรู้ความเชื่อ” มาอย่างถูกต้อง….
ในกรณีเกิดการพิพาทขึ้น….”ความเชื่อ” มักไม่ได้วางอยู่บนหลักการอะไร?…..ไม่มีแม้กระทั่งเหตุและผลใดๆ ที่สอดคล้องรองรับเพื่อ….ยุติข้อพิพาทนั้นได้……อย่างสมบูรณ์นั่นเอง
(ต่างคนต่างเชื่อกันไปคนละทางสองทาง……วุ่นวายทะเลาะกันบนความเชื่อนั้น)
สิ่งนี้จึงเป็นต้นเหตุแห่ง…ความรู้ที่ล้มเหลว…บนความเชื่อ บนอวิชชาของแต่ละคน บนความไม่รู้…หรือรู้มาอย่างไม่ถูกต้องของเหล่าผู้ตั้งตน…เป็นผู้รู้ ตรูชำนาญการ…ทั้งหลายนั่นเอง
ที่ต่างคนต่างก็…”เชื่อความรู้ตัวเองว่าถูกต้อง”…..ถ่ายทอดความรู้บนความเชื่อนั้น….โดยไม่รู้ว่า….สิ่งที่ตัวเองถ่ายทอดนั้น….เป็นเหตุ….แห่งข้อขัดแย้งมากมายหาข้อสรุปไม่ได้บนความเชื่อเหล่านั้น……..

ความเชื่อของท่านบนความไม่รู้ รู้ไม่ถูกต้อง พร่องความรู้จริง……..ย่อมอันตรายต่อการเรียนรู้
ส่งผลในอนาคตที่เกิดจากการ…..”สู่รู้ ดูเก่ง เบ่งกร่าง อ้างอวด สวดพระฯ”…..ตัดสินพระฯ ให้ความรู้พระ….บนความรู้สึกส่วนตัวของพวกท่าน..กันทั้งนั้นครับ

สุดท้าย….ไม่สามารถแก้ปัญหาในแต่ละจุดได้…เพราะแต่ละจุด…ไม่ได้วางอยู่บนความจริง…จึงไม่สามารถเอาความจริงไปเป็นข้อยุติได้…….นี่แหละคืออวิชชาความเชื่อ…

เรียนรู้เพื่อรู้ไม่ได้สักที…..เพราะความรู้นั้นเกิดจากความเชื่อ……การเรียนรู้จึง ล้มเหลวครับ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *