พระเครื่อง ความเชื่อ กับ ปัญหา….ความจริง..กับ..ปัญญา (๒)

ในการศึกษา..หรือ..เราจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง..แล้ว..ไม่ยอมรับฟังเหตุผล

ใดๆ ของผู้คนรอบข้าง…มีบทความของท่าน สมัคร บุราวาส จากหนังสือ

ปัญญา, สำนักพิมพ์ศยาม, บริษัทเคล็ดไทย จำกัด. กันยายน ๒๕๓๗ หน้า

๓๐-๓๑ ..มีข้อความ..ดังต่อไปนี้ครับ

ผู้คน..กลุ่มคน..องค์กรใด..ที่ยึดหลัก

กระบวนการ..คิดหาความจริง…

ยึดเอาความเชื่อ..ความงมงาย..เป็นหลัก..นี้

โดยยึดเอาสิ่งที่ตัวเอง….คิดว่า…เชื่อว่า…

น่าจะ…เดากันเอาเอง…เป็นหลัก

โดยไม่พิจารณาถึง เหตุผลแห่งความเป็นจริง

ไม่ยอมพิจารณาว่า…การเชื่อมต่อของข้อมูล…

ยังมีส่วนที่เคลือบแคลง..สงสัย..ผสมปนเปกันอยู่…

ไม่สามารถ..ค้นหา..อธิบาย..หรือสรุปผล..เพื่อ

หาข้อเท็จจริง..ในส่วนที่ขาดหายไป…ของข้อมูลได้

ไม่สามารถ…แยกแยะ..ได้ว่า..อะไร?…คือ…ความจริง

อะไร?…คือ..ความเท็จ..ได้แล้ว

คนผู้นี้…..หากเขาได้มีโอกาสเป็น

พนักงานสอบสวน, …นักสำรวจ..นักวิทยาศาสตร์…..

ผู้พิพากษา…นักปกครอง…หรือ…นักธุรกิจ

เขาก็จะเป็น

พนักงานสอบสวน….นักสำรวจ…นักวิทยาศาสตร์

ผู้พิพากษา..นักปกครองหรือนักธุรกิจ…………..ที่เลว…………..

ผู้คน..กลุ่มคน..องค์กรใด…ที่ยึดหลัก..

กระบวนการ..ค้นหาความจริง…

(กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)…เป็นหลัก

โดยยึดเอา…สิ่งที่ตัวเอง..ค้นพบแล้วว่า

…เป็นความจริง…และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

รวมทั้งพิสูจน์ได้ด้วย…เหตุผลแห่งความเป็นจริง

….ลำดับเหตุการณ์..แห่งความเป็นจริงได้..โดยถูกต้อง

ในขณะที่….การเชื่อมต่อของข้อมูล..อาจจะมี…

ข้อเคลือบแคลงสงสัย…อยู่บ้างแต่ก็สามารถอธิบาย

ส่วนที่ขาดหายไปได้…รวมถึง..ทำการค้นหาข้อมูล

จน..ปะติดปะต่อ..เรื่องราวในส่วนที่ขาดหายไปได้นั้น

ได้อย่างสมบูรณ์…ในที่สุด

คนผู้นี้..หากเขามีโอกาส..ได้เป็น

พนักงานสอบสวน….นักสำรวจ…นักวิทยาศาสตร์

ผู้พิพากษา…นักปกครอง…หรือ …นักธุรกิจ

เขาก็จะเป็น..

พนักงานสอบสวน…นักสำรวจ..นักวิทยาศาสตร์

ผู้พิพากษา…นักปกครองหรือ…นักธุรกิจ…ที่ดี……….

……………………………………………………………………….

และ..ผมเอง สมชาย น้อยสาคร
ก็..เป็นคนกลุ่มนี้..ประเภทหลังนี้…

เป็นคนที่พยายามบอก พยายามอธิบาย…เรื่องราวทั้งหมด..ที่เกิดขึ้น

ในวงการพระเครื่องฯ…ในวงการประวัติศาสตร์ชาติไทย

ให้เพื่อนๆ และให้ทุกๆ คนฟัง..ให้เพื่อนเรียนรู้เรื่องของ

กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดปัญญา…ให้รู้ถึงปัญหา..ที่เผชิญอยู่…

เพื่อให้เพื่อนๆ รู้..ถึง..ความสับสนของข้อมูลที่เกิดจาก

ความเชื่อ… รวมถึงการปะติดปะต่อ..ของข้อมูล..ที่ขัดแย้ง

กัน..ไม่สมเหตุ..สมผลกัน…

ผมไม่ได้สร้างปัญหา..

ในตรงกันข้าม..ผมกำลัง..ปลุกปัญญาของเพื่อนๆ..ที่มี
ให้..มันเริ่มทำงาน…โดยไม่ต้องพึ่ง…
ปัญญาสำเร็จรูปของคนอื่น

ผม…อาจจะ..เป็นคนเลวในสายตาของ…คนที่สูญเสียผลประโยชน์…

ในข้อเขียน ในสิ่งที่ผม..กำลังนำพิสูจน์…ก็แค่นั้น….

แต่….ผมเชื่อว่า

คนส่วนใหญ่..ที่เป็นเพื่อนที่ดี..ย่อมเห็นคุณค่า..กับงานเขียนของผมชิ้นนี้
โดยที่ผมไม่ได้ค่าตอบแทน..เป็นเงินรางวัล หรือ สินจ้างใดๆ

ผมหวังเพียงแค่…ต้องการนำพิสูจน์…ให้ทุกคนได้เรียนรู้
ได้เกิดความรู้ความรู้ความเข้าใจ…ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่สิ่งนั้นเป็น

ความรู้ที่ขาดหายไปของบรรดา เหล่าผู้รู้ผู้ชำนาญการ

ในสาขาที่ผมกล่าวไว้ (พระเครื่องฯ กับ ประวัติศาสตร์)

ผมจึงนำเสนอความจริง..ที่ผม…ค้นหาค้นพบ..ได้

นำเรื่องราวเล่านั้นมาเล่า..ปะติด.ปะต่อเรื่องราวที่ขาดหายไปเหล่านั้น

ให้เพื่อนๆ ฟัง อันจะเป็นความรู้บนความจริงที่หายไป…เท่านั้นเอง…

สุดท้ายเพื่อให้ทุกคนรู้..ว่าความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงนั้นคืออะไร?
ให้เพื่อนๆ รู้ว่าอะไร..คืออะไร……..เพื่อที่เราจะปฏิบัติ

ต่อสิ่งนั้น…ให้ถูกต้องตามความจริงกันร่วมกันได้อย่างไร?

อย่ามองว่าผมเป็น “ศัตรู” ผมเป็นเพียงแค่ “ครู” ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

26 มกราคม 2011 เวลา 19:42 น.

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *