ผมเก่งเนื้อ…ผมเก่งพิมพ์…ผมเก่งมาตรฐาน…แล้วทำไมถึงแท้ (๒๐)


ในการเรียนรู้เรื่อง..พระเครื่องนั้น…

เมื่อเราถามผู้รู้ ผู้ชำนาญการว่า..พระแท้ดูอย่างไร? ครับอาจารย์

เราจะได้รับคำตอบหลักๆ จากผู้รู้ผู้ชำนาญการ….คือ

(๑) ผมให้ความสำคัญกับ เนื้อหามวลสารก่อน

(๒) ผมให้ความสำคัญกับพิมพ์ทรงองค์พระ..ก่อน

(๓) หรือต้องดูทั้งสองอย่างประกอบกัน…รวมถึง..อายุ…ความเก่าของพระองค์นั้น..

อีกทั้งต้องใช้…ประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมามากด้วย

โอเคครับ..ต้องยอมรับว่า…เราต่างก็เรียนรู้มาแบบนั้นจริงๆ……

เป็นการที่เรียนรู้ที่ผิดหรือไม่?…..

คำตอบก็คือ…ไม่ผิดครับ….เพราะส่ิงนั้นเป็นแค่ พื้นฐานในการพิจารณาพระเครื่อง..เท่านั้นเอง

ถ้าผมจะเปรียบเทียบง่ายๆ คือ..เหมือนกับเราเห็น….กะทะทอดไข่…

เราก็จะดูว่า…รูปร่าง…ของกะทะ…มีลักษณะอย่างไร?…

เราก็จะดูว่า…เนื้อหาของกะทะ…..ทำจากวัสดุใด?……

การอธิบายรูปร่างของกะทะที่เราเห็น….มีหู…สองข้าง…หรือ…ข้างเดียว ย่อมถูกต้อง

การอธิบายวัสดุ..ที่นำมาทำกะทะ…แผ่นเหล็ก..เหล็กหล่อ…มือจับพลาสติก ฯลฯ

ก็ย่อมอธิบายได้อย่างถูกต้อง…..นั่นคือ…อธิบายสิ่งที่เราเห็นได้อย่างถูกต้อง…..

แล้วมาตรฐานของกะทะ…อยู่ที่ไหน?

…..ความเก่า…หรือ???….เนื้อหามวลสาร…หรือ???…พิมพ์ทรง………..หรือ???…

หรือ…ต้องใช้ประสบการณ์ที่เคยเห็นกะทะ..เคยขาย..กะทะ…มามาก 555555

เอาใหม่ เพื่อนๆ อาจจะบอกว่า…กะทะ…ไม่มีมาตรฐาน (แล้วพระเครื่องตอนนี้มีหรือ?)

เพื่อนทุกคนคงรู้จัก ไม้บรรทัด…นะครับ

ไม้บรรทัด..ที่เราเอามาใช้ วัดตีเส้นทำการบ้าน… ตอนเด็กๆ หน่ะครับ

ผมจะเปรียบเทียบ…..ไม้บรรทัด กับ พระสมเด็จ?..ก็แล้วกันนะครับ…

เวลาเพื่อนอ่าน…ถ้ามีคำว่า..ไม้บรรทัด…ก็ให้นึกถึง…พระสมเด็จ…ก็แล้วกันนะครับ…

เวลาที่ผมถามว่า…อาจารย์ครับ..ไม้บรรทัดแท้ๆ ดูอย่างไร? ครับ

เราจะได้รับคำตอบหลักๆ จากผู้รู้ผู้ชำนาญการ…ก็คือ

(๑) ผมให้ความสำคัญกับ เนื้อหามวลสาร..ที่นำมาทำเป็นไม้บรรทัดก่อน

(๒) ผมให้ความสำคัญกับรูปร่างของไม้บรรทัด..ก่อน

(๓) หรือต้องดูทั้งสองอย่างประกอบกัน…

รวมถึง..ดูอายุ…ความเก่าของไม้บรรทัดนั้น..อีกทั้งต้องใช้…

ประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมามากด้วย

(๑) คนที่ให้ความสำคัญกับเนื้อไม้บรรทัดก่อน…ก็จะแยกแยะ..ความเป็น

เนื้อไม้บรรทัด..พลาสติก..โลหะ..อธิบาย..ความรู้เรื่องไม้…เรื่องพลาสติก..เรื่องโลหะ…

ที่นำมาผลิตเป็นไม้บรรทัดนั้น…ได้อย่างละเอียด…ละออ…รวมถึง..อาจจะรู้ลึกถึง…

ประวัติโรงงานที่ใช้ผลิตไม้บรรทัดชนิดนั้นๆ…ว่า

สร้างเมื่อไหร่?….อยู่แห่งหนตำบลไหน?….ตอบได้หมด……..

.อธิบายได้หมด…ยกเว้นเรื่อง…มาตรฐานของไม้บรรทัด…

(เรื่องสำคัญที่สุด..ที่ไม่รู้ และ อธิบายไม่ได้)

(๒) คนที่ให้ความสำคัญกับรูปทรงของไม้บรรทัด…ดูเรื่องความตรงของไม้บรรทัด

ขนาด ลักษณะของความ..สั้นยาวหนาของ ไม้บรรทัด รวมถึง ..อาจจะรู้ลึกถึง…

ประวัติโรงงานที่ใช้ผลิตไม้บรรทัดชนิดนั้นๆ เช่นกัน…ว่า

สร้างเมื่อไหร่?….อยู่แห่งหนตำบลไหน?….ตอบได้หมด

………อธิบายได้หมด…ยกเว้นเรื่อง…มาตรฐานของไม้บรรทัด…

(เรื่องสำคัญที่สุด..ที่ไม่รู้ และ อธิบายไม่ได้)

ทีนี้มาถึงตอนสำคัญก็คือ..เมื่อมองไม่เห็น.ไม่รู้จัก.ค่ามาตรฐาน

ของความเป็นไม้บรรทัด…ที่มีความเท่ากัน…เหมือนกัน…วัดค่าได้หน่วยเซนติเมตร

หรือ นิ้ว…อยู่ตรงไหน?…อย่างไร?….ก็ดี….

พวกเขาก็เลยต้องใช้

ความรู้สึกส่วนตัว…ประสบการณ์ส่วนตัว…จับพลัง…รวมกลุ่มกัน

กำหนดกฏเกณฑ์..ดูรอยด้านข้างของไม้บรรทัด…ดูเนื้อไม้..ตาไม้…ดูความใส..

ดูความแข็งแรง…ดูคราบที่ไม้บรรทัดนั้นถูกเก็บไว้…ฯลฯ……

ตั้งกฏเกณฑ์…ที่คนอื่นเรียนรู้ไม่ได้..อีกมากมาย…..วุ่นวายหลายเรื่อง

ซึ่งทุกเรื่องที่ตั้งขึ้นมานั้น…ก็รู้กันเฉพาะกลุ่ม..รู้กัน เฉพาะคนไม่กี่คน?…..

และ..ทุกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าว ได้สอนออกมานั้น..ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

…มาตรฐานของไม้บรรทัด…เลย (เพราะเขาไม่รู้ว่าดูอย่างไร?..นั่นเอง)

ทีนี้…เมื่อมีการปลอมแปลงไม้บรรทัดได้
ทั้งเนื้อและพิมพ์ คราบไคลต่างๆ ให้ใกล้เคียงไม้บรรทัดที่นิยมซื้อหา
สิ่งเหล่านี้…นักปลอมแปลงพระฯ..ย่อม สามารถทำได้ อยู่แล้วนั่นเอง

การอ้างความรู้ที่เกิดจากความเชื่อที่สะสมมานาน…ในการแยกไม่บรรทัดแท้
ออกจากไม้บรรทัดปลอม…พวกเขาจึง……..

ไม่สามารถที่จะแยกแยะ ความแท้เท็จออกจากกันได้

ด้วยสิ่งที่…ไม่มีมาตรฐาน..ที่เขาได้ยึดถืออยู่ (ในขณะนี้) นั่นเอง

หากความแท้เท็จของ…ไม้บรรทัด…ดูที่เนื้อหา และ รูปร่างพิมพ์ทรง…..คราบไคล
ที่ไม่มีมาตรฐาน….”พวกเขาจึงไม่สามารถ…ใช้หรือแสดงหรืออธิบาย….
สิ่งใดๆ ที่เป็นมาตรฐาน…ที่จะเป็นหลักฐานในการพิจารณาให้พระตรงหน้า…
เป็นพระแท้ฯ…หรือ…พระปลอมได้จาก….ความรู้พื้นๆ ความรู้พื้นฐานเหล่านั้น
ได้เลย ในความปลอมแปลงนั้น…

ผมเก่งเนื้อ….ผมเก่งพิมพ์…ผมเก่งรอยตัดตอก….ผมเก่งคราบ…ความเก่า
รวมๆ กันที่เราเรียกว่า….”ประสบการณ์”….ที่บางครั้ง….
มันไม่ช่วยอะไรได้เลย……….ตราบใดที่จะพิสูจน์ได้ว่า….พระแท้ได้มาตรฐาน
มีมาตรฐานอย่างไร?….ให้ผู้คนเข้าใจเรียนรู้…..

ความรู้แค่นี้..(รู้จักเนื้อเป็นอย่างดี…รู้จักพิมพ์เป็นอย่างดี..)
…ก็ไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ครับ….

ยิ่งไ่ม่รู้จัก..ไม่รู้เรื่อง..มาตรฐาน…ด้วยแล้ว จบเห่…ครับ
หากยังดันทุรัง…..ไปกำหนดให้สิ่งที่ไม่มีมาตรฐาน

ไม่ใช่มาตรฐาน…ไม่ได้มาตรฐาน…
ให้เป็นมาตรฐาน..

การไปกำหนด…สิ่งที่ไม่มีมาตรฐาน..ให้เป็นมาตรฐาน

แล้วพยายามจะอ้างว่า..สิ่งนั้นเป็น…มาตรฐานสากล…

จะอ้างว่า…นั่นคือ…มาตรฐานสากลนิยม…ได้อย่างไรครับ?…
เอาความไม่รู้…พร่องความรู้…ความรู้แค่พื้นๆ…ไปกำหนดให้เป็นมาตรฐาน….
ออกใบรับรองได้มาตรฐาน….กันเกร่อ….เสนอหน้าสอนผู้คน….บนความไม่รู้จริง
บนความพร่องความรู้….หรือ…รู้มาอย่างไม่ถูกต้องน้ัน…..

เอาอวิชชา….ความเชื่อมาสอนเหล่าผู้คน…ให้เดินหลงทาง…..กับความเชื่อที่
ตัวเองและพวกพ้อง….เชื่อผิดๆ หรือ เชื่อมาอย่างไม่ถูกต้อง….แบบน้ัน

หากยังเชื่อกันแบบเดิม…ยึดมาตรฐานเนื้อ…ยึดมาตรฐานพิมพ์..ยึดมาตรฐาน
รอยตัดตอก ยึดคราบ ยึดความเก่า…เป็นหลักในการพิจารณาให้ความสำคัญ…
หลอกต้มกันด้วยสิ่งที่ไม่ใช่มาตรฐานแบบนี้….ก็ยาก…ยากที่จะค้นหา
ความรู้จริงเรื่องมาตรฐาน…ที่แท้เจริงได้….

ยังอีกไกลครับ..มาตรฐานเดิม…เนื้อพิมพ์…ความเก่าฯลฯ…
รวมถึงประสบการณ์เซียน..เป็นข้ออ้างลอยๆ เท่านั้นครับ….เพราะสิ่งที่ยึดถือ

และปฏิบัติเรียนรู้ในวันนี้….มันไม่ใช่…มาตรฐานหน่ะครับ..?? มันหลงทางตั้งแต่
แรกเริ่ม…เรียนรู้กันเลยทีเดียว

พิจารณาสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด..ด้วยวิจารณญานให้ดีบนความปรารถนาดีกับเพื่อนๆ
ว่า…สิ่งที่ผมได้นำแสดงในบทความทุกเรื่อง…..ถูกหรือผิด?……

ครับ…ถ้าถามผมว่า…คุณสมชายแล้ว…ไม้บรรทัดแท้ๆ คุณดูอย่างไร?…

คำตอบผมก็ง่ายนิดเดียวก็คือ

(๑)…ไม่ให้ความสำคัญกับเนื้อก่อน (ไม้ พลาสติค โลหะฯลฯ)

ไม่จัดสิ่งนี้ให้เป็นมาตรฐาน เพราะไม่มีมาตรฐาน

(๒)…ไม่ให้ความสำคัญกับพิมพ์ก่อน (ที่เป็นรูปร่างความตรง ขนาด

สั้นยาวของไม้บรรทัด)

(๓)….ไม่ให้ความสำคัญกับคราบ ความเก่า รอยฯลฯ….

คำตอบของผมจึงดูที่

สเกล…เซนติเมตร กับ นิ้ว ที่เป็นมาตรฐาน…ที่แท้จริงของไม้บรรทัด….

เพราะว่า กรณีที่

ไม้บรรทัด บิ่น หรือหัก หรือเบี้ยว เพราะโดนความร้อน….เราก็จะรู้ได้ว่า…อย่างน้อย

ไอ้ก้อนๆ มีสเกล…ที่มีรอยไหม้ คราบดำๆที่เราเห็นอยู่นี้…..
เคยเป็นไม้บรรทัด มากก่อนได้หน่ะครับ

หวังว่าคง..เพื่อนๆ คงได้คำตอบในเรื่อง..มาตรฐาน…ได้นะครับ…

ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ..อ่านบทความผม..ในเรื่อง..

สมมุติฐาน..บรรทัดฐาน..และ..มาตรฐานต่อเนื่องได้เลยหน่ะครับ…จะทำให้

เข้าใจคำว่า…มาตรฐานสมควรจะเป็นอะไร?…..ควรยึดอะไรเป็นมาตรฐานได้
ควรค้นหาอะไร?…..ที่จะได้คำตอบในเรื่องพิจารณาฟันธง…พระตรงหน้า
และคำตอบเรื่องมาตรฐานดูอย่างไร?……นั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้จักอย่างดีพอ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

ขอบคุณที่อ่าน ถูกใจก็นำไปแชร์ต่อนะครับ..

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *