กรรมเป็นเครื่องบ่งชี้เจตนา (๒๐๐)


“…การได้มาซืึ่ง..ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง ลาภยศ สรรเสริญ อำนาจ บารมี หรือได้สิ่งที่ปรารถนา ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ ซึ่งเราอาจจะเรียกสิ่งที่ได้รับมาโดยรวมนั้นว่า
“ผลประโยชน์”………

ผลประโยชน์ ที่ได้รับมานั้น ควรต้องวางอยู่บนความสุจริต คิดถูก ปฏิบัติชอบต่อตน และคนอื่นด้วย โดยมีศีลธรรมอันดีงาม ของตัวเองเป็นเครื่องกำกับที่ต้องรักษาเอาไว้

อีกทั้งต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ไม่ก้าวก่าย ก้าวล่วงในสิทธิของผู้อื่นด้วย ไม่ว่าจะทาง
กายกรรม…ก็ดี
วจีกรรม…ก็ดี
มโนกรรม…ก็ดี……

เพียงเพื่อต้องการ…รักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้…เท่านั้น
เพราะการประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงนั้น

สักวันนึง ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง ลาภยศสรรเสริญ อำนาจบารมี
รวมถึงสิ่งที่ตัวเองได้มา…ได้เคยมีอยู่…..ก็อาจจะเสื่อม…เสื่อมเสีย สูญเสีย..ไปได้ในที่สุด
เสื่อม..จากเหตุแห่งพฤติกรรมของตน เบ่งกร่าง…ตั้งวางอยู่บนผลประโยชน์

เสื่อมเสีย…เพราะการกระทำของตนที่ไม่สุจริต ประพฤติมิชอบ
สูญเสีย…ความชอบธรรม จากมโนกรรมที่ขาดศีลธรรมนั้น” นั่นเอง

การ…..คงอยู่ ดำรงค์อยู่ และการ….ล่วงลับ ดับไป
เหตุนั้น…..ย่อมเป็นไป……ตามกรรมของตน
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

สะมะชาย

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *