สมมุติฐาน…บรรทัดฐาน…และ…มาตรฐาน (๒๑)


คำแต่ละคำตามพจนานุกรม..มีความหมายว่าอย่างไร?…

สมมุติฐาน…(น.) ข้อสมมุติ..ที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหา..เหตุผล..การทดลอง หรือวิจัย

คือการ..ตั้งข้อสังเกตจากการได้เห็น…จากการได้เรียนรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง..ซึ่งข้อสมมุติ..

นั้น…ก็อาจจะเป็นจริง หรือไม่เป็นความจริงเลยก็ได้..เป็นการคาดคะเน..จากสิ่งที่เห็น..

ที่เป็นอยู่..ด้วยความรู้สึก..ด้วยเหตุและผล…ส่วนตัว..ซึ่งบางครั้ง..ความจริง..ก็อาจจะ

เป็นคนละเรื่องเดียวกัน…ก็ได้ครับ…เราจะพบ..คำเหล่านี้..ในข้อสมมุติฐานนั้นครับ..เช่น

คิดว่า……. น่าจะ…. ประมาณว่า….. เชื่อว่า… เชื่อเหลือเกินว่า……ฯลฯ นี่คือ..

ใช้…ความเชื่อ…ส่วนตัว…ที่ตนเคยได้รับรู้…ได้เคยเห็นมา..ได้เคยสัมผัสในอดีตมา..
ตอบคำถามตามที่ตาตัวเองเห็น (คาดเดา)

บรรทัดฐาน… (น.) แบบแผนที่ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการเรียนรู้พระเครื่อง..นั้น..เรามีแบบแผนที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ..อยู่หลายอย่าง

เช่น…ยึดถือ..ในพิมพ์ทรงองค์พระฯ ในการพิจารณา

ยึดถือ…เนื้อหามวลสาร..ของพระฯ ในการพิจารณา

ยึดถือ…ความเก่า..ที่เรามองเห็นตรงหน้า….ฯลฯ

ยึดถือ…ฯลฯ แล้วแต่..เซียน..คนใด..เซียนกลุ่มใด…..จะสอน..ให้เราได้เรียนรู้..

ให้ยึดเป็นแนวทางในการพิจารณา..พระเครื่องประเภทนั้นๆ

สุดท้ายเราเข้าใจผิด…คิดว่า..บรรทัดฐานเหล่านี้..คือมาตรฐาน วิธีพิจารณาในการพิสูจน์

ความแท้ ความเท็จ..ในพระเครื่องฯ ได้

เมื่อเวลาเราพบพระเครื่องฯ หนึ่งองค์..เราก็จะมี..บรรทัดฐานในการพิจารณาเบื้องต้น

ด้วยการดูเนื้อ..ดูพิมพ์..ดูความเก่า….ตามที่เราได้เคยเรียนรู้…เคยเห็นมา…แล้วก็สรุป

แท้เท็จ….ให้พระเครื่องเหล่านั้น…..สิ่งนี้..แหละครับ..ที่ผมบอกว่า…ไม่ถูกต้อง

เราไปกำหนด..บรรทัดฐาน..ให้เป็น…มาตรฐาน…ในปัจจุบัน…เรื่องจึงวุ่นวาย

ถ้าเราไปกำหนดบรรทัดฐานให้เป็นมาตรฐาน..เราก็ต้องใช้คนที่..กำหนดมาตรฐาน..เป็น

ผู้ตัดสินใน..มาตรฐานที่เขากำหนดขึนมาเท่านั้น..เราถึงจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องนั้นได้…
โดยที่เราก็ไม่รู้ว่า…สิ่งที่เขากำหนดนั้น…เราจะวัดค่า..ความถูกต้องได้อย่างไร?…

บรรทัดฐาน..จึงไม่ใช่..มาตรฐาน

ในที่นี่..ถ้าเนื้อหามวลสาร (๑) พิมพ์ทรงองค์พระฯ (๒) ความเก่า (๓) เรากำหนดให้

เป็นมาตรฐาน..มาตรฐานสากลที่พระเครื่องฯ ควรจะต้องมี แสดงว่าเราใช้..สามมาตรฐาน

ในการวิเคราะห์..พระองค์เดียว..ด้วย…สามมาตรฐาน…น่าตลกครับ…จะต้องให้คนสิบคน

เห็นพร้องต้องกัน..ในมาตรฐานทั้งสาม….ที่..แต่ละคน (ที่คิดว่าตัวเองเก่ง) กำหนดขึ้น…
ยิ่ง…โค.ตะ.ระ..มหาตลก…ครับ

พิมพ์ทรงพระเครื่องฯ ทุกองค์ที่ถูกพิมพ์มาเหมือนกันไหม…(เช่น..พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

..พิมพ์เอ..พิมพ์เดียว..มีความเหมือนกัน..ทุกองค์ไหม?……”ไมมี”)

เนื้อหามวลสาร..ของพิมพ์ใหญ่..พิมพ์เอ..ทุกองค์..มีส่วนผสมที่เหมือนกันไหม.?..”ไม่มี”

ความเก่า..ที่แต่ละคนเห็นนั้น..มีความเห็น…..เหมือนกันไหม?….”ไม่มี”……55555

ทั้งหมด..ล้วนไม่มีความเหมือนกัน..เลย..แล้ว..คำตัดสินมันจะออกมาเหมือนกันได้อย่างไร.???.

จะมีเหมือนกันได้ทางเดียว…โดยในกลุ่มเซียนไม่ทะเลาะกัน..คือ..ตีพระเครื่องฯ ของคนอื่น
ให้ปลอมให้หมดง่ายดี..จะได้….ไม่ต้องมีคำตอบ..ไม่ต้องเถียงกัน…5555 มองภาพรวมๆ
ออกหรือยังครับ”พระคนอื่นตีปลอมให้หมดเลย…ง่ายดี”

บรรทัดฐาน..จะมีมากมายกว่านี้ก็ได้ครับ..แล้วแต่ใครจะกำหนดขึ้นมา…ใครก็ได้กำหนดอะไร
ขึ้นมาสอน..ใครก็ได้..จะแนะนำในสิ่งนี้..ก็ไม่ผิดครับ..รวมถึง..ใครก็ได้..จะติพระเครื่องของ
คนอื่น..ว่าปลอม หรือ…จะบอกว่าพระองค์ไหน..ให้แท้..ก็ได้…นั่นเป็นเพราะว่า…บรรทัดฐาน
..ที่เรียนรู้กันมาบอกต่อๆ กันมา..มันไม่เหมือนกัน (บรรทัดฐาน..จึงใช้ ตัวบุคคล..
เป็นผู้กำหนด…กรอบความแท้..ให้กับองค์พระฯ ครับ)

ส่วนคำว่า…มาตรฐาน…หมายถึง..(น.) สิ่งที่…ถือเป็นหลัก..สำหรับเทียบกำหนด. กฏเกณฑ์
ที่กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักในการตรวจสอบคุณภาพ…

นี่คือความแตกต่าง..ระหว่าง บรรทัดฐาน..กับมาตรฐาน…

มาตรฐาน..จะต้องมีค่าเทียบกำหนดและตรวจสอบได้ (วิธีนี้..ดูได้จาก..องค์พระเครื่องนั้นๆ)
ไม่ได้ยึดที่…ตัวบุคคล..เป็นสรณะในการพิจารณาครับแต่..บุคคลผู้ตรวจสอบ..จะต้องมี..
เครื่องมือมาตรฐาน..แสดงให้ทุกคนสามารถรับรู้ได้..เช่น..กิโล..ตลับเมตร เครื่องวัดอุณหภูมิ
หน่วยวัดความเร็ว…หน่วยวัดแรงดัน…หน่วยวัดความหนาแน่น…ฯลฯ…เป็นต้น

ที่นี้…ถ้าถามผมว่า..พระเครื่องมีมาตรฐานไหม?…ผมตอบตรงนี้ว่า..มีครับ..(แต่ยังไม่มีใครรู้..
เพราะว่าหลงทางกันไป..จนกู่ไม่กลับแล้วครับ ) พอผมพูดขึ้นมา..ทุกคนก็หาว่า..ผมมันบ้า..
(เคยคุยกับเซียนใหญ่ๆ

มาหลายคนแล้ว..ไม่อยากเอ่ยนาม) แต่ช่างเถอะ…เขาไม่ฟังผม..วันนึงผมก็จะบอกเพื่อนๆ เอง
แต่ไม่ใช่ตอนนี้..เพื่อนๆ ต้องไปถามบรรดาเซียน..ผู้รู้ผู้ชำนาญการ..ทั้งหลาย..กันเองว่า..

มาตรฐานของพระเครื่องฯ มีหรือไม่…ถ้าเขาตอบถูกก่อนที่ผมเฉลย..ก็นับว่าเก่งมาก… แต่ถ้า
ตอบผิด..หรือยังยืนยันว่า..ดูเนื้อกับดูพิมพ์..กันอยู่……..ก็ให้เพื่อนๆพิจารณาความรู้ของเขากัน
เองครับ..พยายามถามเขา..ในเรื่อง”มาตรฐาน”..ให้ได้ครับ..เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

สำหรับผม…..สิ่งที่ไม่มีความเหมือนกัน..ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรง เนื้อหา…ความเก่า…ประสบการณ์

…ฯลฯ สิ่งเหล่านั้น..มันไม่สามารถเทียบกำหนด…ความเหมือน..หรือวัดค่าได้ด้วย…หน่วยวัดค่า

มาตรฐานสากล..ใดๆ ที่มีใช้ในปัจจุบันได้…ต้องใช้..บรรทัดฐาน..เป็นหลักในการพิจารณาตัดสิน

(คือ..คน..เซียน..ผู้รู้..(ที่มีความรู้จริงหรือไม่รู้จริง..เราก็ไม่รู้..ตรวจสอบความรู้ไม่ได้) รวมตัวกัน

เป็น..ผู้ชำนาญการ (เรื่องบรรทัดฐาน) ไปกำหนดสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานที่ผมกล่าวไว้ให้เป็นมาตรฐาน..

สิ่งที่ตัวเองกำหนดให้เป็น…มาตรฐาน…ทั้งๆที่ ตัวเองก็ไม่รู้ว่า..มาตรฐานคืออะไร??? มันใช้..
หน่วยวัดค่าอะไรวัดค่าเพื่อเทียบกำหนดได้….เหมือนกัน.. 5555 ..น่าขันครับ ที่เขาจะตอบไม่ได้
….ตอบคำถามในสิ่งที่ผมเรียกว่า..มาตรฐานพระเครื่อง…วัดด้วยอะไร?…..(ความเชื่อส่วนตัว…
ส่วนบุคคลล้วนๆ หน่ะหรือครับ?…ที่วัดค่าได้)

ผมจะให้ข้อคิดเพื่อนนิดนึงครับ

ถ้าผมถามว่า…มาตรฐานของกิโล…ตาชั่ง (กิโลชั่งของ ชั่งผัก)..ดูที่ไหน???ครับ
เวลาเซียนตอบก็จะออกแนวนี้..

(บรรทัดฐาน)…มาตรฐานของกิโล ก็จะดูที่…..เนื้อ…พิมพ์…ส่วนอายุของกิโล..ก็ดูที่ความเก่า

อธิบายเสียยืดยาว…ทั้งพิมพ์..(รูปร่างของกิโล) ทั้งเนื้อหามวลสาร….(เหล็กที่ใช้ทำกิโล..กระจก

..หน้าปัด..) ความเก่า..ของกิโล..ประมาณอายุให้เสร็จสรรพ….สุดท้าย

ผมก็…ไม่ได้คำตอบ..ในเรื่องมาตรฐานของกิโล

ว่า…มาตรฐานของกิโล…ดูตรงไหน..รู้ได้อย่างไรครับ….คือ..เขาก็ตอบไม่ได้นั่นเอง…5555

จากนั้นก็ตีรวน..เปลี่ยนเป็นพูดเรื่องอ่ืน..ชวนทะเลาะเบาะแว้งไป…

ผมเปรียบเทียบเรื่องนี้…เพียงเพื่อ…ให้เพื่อนไปใช้หลักในการให้…

ปัญญาของตัวเอง…เริ่มกระบวนการคิดแล้วครับ..

อย่ามัวแต่เชื่อ…เชื่อ…เชื่อ..ใคร.. (แม้จะเชื่อผม..หรือ…เชื่อในข้อเขียนของผมก็ตาม)

เพื่อนๆ ต้องเชื่อตัวเองครับ…เชื่อในความจริงที่สิ่งนั้นจะต้องเป็น….

เพื่อนๆ ก็จะตอบ…ความแท้เท็จขององค์พระได้เอง ในท้ายสุดครับ

หลังจากที่.เพื่อนๆ ได้..รู้จักมาตรฐานที่แท้จริงแล้วหน่ะครับ….ผม

หมายเหตุ

มาตรฐานของกิโล….มีหน่วยวัดค่า (น้ำหนัก)…..เป็นมิลลิกรัม….กรัม….กิโลกรัม
หรือ ปอนด์….ฯลฯ…..นั่นคือหน่วยวัดค่ามาตรฐานด้านน้ำหนัก….
และผมก็บอกกับเพื่อนๆ เช่นกันว่า….มาตรฐานของพระฯ..ไม่ได้อยู่ที่เนื้อ…พิมพ์ทรง ความเก่าฯ
สิ่งนั้นมันแค่เปลือก…กระพี้…ครับ

หากเราไปกำหนดมาตรฐานของกิโล…ด้วยการไปยึดรูปร่างของกิโล…ลักษณะของกิโล..เนื้อที่รวมร่าง
ประกอบกันเป็นกิโล…….มันจึงเป็นคำตอบที่…ไม่ใช่ยึดที่มาตรฐาน….เช่นกัน..นั่นเอง….

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ทุกคนครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *