พระแท้หรือไม่แท้จากคำตัดสินบนความเชื่อของเซียนพระ (๒๒๑)

ในวงการพระเครื่องฯ ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การชี้แท้ชี้เท็จโดยผู้รู้ ผู้ชำนาญการ หรือ ผู้อวดอ้างรู้ตรูชำนาญการทั้งหลาย..ปัญหาเกิดจากความเชื่อ วางอยู่ บนความเชื่อและความรู้สึกของตัวผู้ตัดสินเอง…รวมถึงตัดสินตามทิศทางของกลุ่ม บนผลประโยชน์ของตนของกลุ่มนั้นๆ
ปัญหาไม่ได้เกิดจากพระเครื่อง….

แต่ปัญหาคำตัดสินล้วนเกิดจากคนกำหนดให้พระฯ เป็น ต้องเป็น ต้องเห็น ต้องมีฯลฯ นั่นเอง
ดังนั้น…เมื่อเรารู้จักปัญหาของคำตัดสิน เราต้องรู้จักใช้สติปัญญา คือ

คิด ด้วยจิตรู้คิดว่าเขารู้อะไร?…ถูกต้องหรือไม่?…มาตรฐานเดิมถูกต้องหรือไม่?
การยึดเนื้อหามวลสารเป็นหลักเพื่อใช้ยึดเป็นมาตรฐาน…สมควรหรือไม่?

การยึดพิมพ์ทรงองค์พระเป็นหลักเพื่อใช้ยึดเป็นมาตรฐาน…ถูกต้องหรือเปล่า?
คิดด้วยจิตรู้

ตรวจสอบมาตรฐานเดิมว่า..สามารถยึดเป็นหลักเพื่อเป็นมาตรฐานได้..จริงหรือไม่?
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินวินิจฉัย ต่อไปในอนาคต

บนความถูกต้องของความจริงที่พระเป็น…
โดยปราศจากอคติใดๆ

โดยปราศจากผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม
คิดด้วยจิตรู้

ผู้ตัดสินจึงต้องพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ใจเป็นกลาง เที่ยงตรง บนปัญญารู้…จิตใจที่มั่นคง บนความรู้ที่กระจ่าง….รู้จักกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ กรรมวิธีในการผลิตพระ…

ได้อย่างชัดเจน ตามหลักวิชาการ บนเหตุผล บนคุณธรรม ก็จะทำให้เกิดคำตัดสินได้อย่างถูกต้องตามมาได้
คิดด้วยจิตรู้

การเรียนรู้ที่ดี…การคิดดี…ทำให้การปฏิบัติตัดสินได้ถูกต้องบนเหตุผลที่สนับสนุนต่อเนื่องกัน…ตัดสินได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็น บนเหตุผลของความจริง…ที่สิ่งนั้นเป็น นั่นคือ

“คำตัดสินที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาชี้แท้เท็จได้อย่างยั่งยืน”…นั่นเอง

บนความรู้ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับ (ความจริง) เป็นที่เคารพ (ความจริง) ของคนทุกคนได้อย่างเสมอภาคกัน
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *