คนที่ไม่รู้ความจริง ไม่รู้ว่าอะไรถูกต้อง ความรู้บนความไม่รู้ (๒๒๖)

คนที่ไม่รู้ความจริง ไม่รู้ว่าอะไรถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้องหากนำความ “…
ไม่รู้ว่าอะไรถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้อง “อวิชชา”…เหล่านั้น…”
ไปถ่ายทอด ไปสอน ส่งผ่านความรู้ออกไปสู่คนอื่น เพื่อให้คนอื่นได้ยอมรับ ได้เรียนรู้….

แน่นอน..สิ่งที่เขาจะนำแสดงได้ก็มีแค่ใช้ความรู้สึก ว่าตัวเองมีความรู้ถูกต้อง อ้างความชำนาญ ประสบการณ์มากมาย เล่านิทานนิยายได้เป็นวันๆ เป็นแค่ “จำอวด” เท่านั้น

เรื่องราวที่พรั่งพรู จากคำกล่าวที่ออกมาจากคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้นั้น รวมทั้งคำอธิบายขยายความ…ล้วนจะเต็มไปด้วยการ “คาดเดา คิดว่า น่าจะ ประมาณว่า…ฯลฯ” จากความรู้สึก บนความเชื่อ ที่เขาเชื่อ…ที่..”เขาคิดว่าเขาถูกต้องแล้ว…”….เท่านั้น

ความจริงอาจจะไม่เป็นตามนั้น บนความเชื่อของเขานั้น….ก็ เพราะความไม่รู้จริง เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกต้อง…อะไรไม่ถูกต้อง…นั่นเอง

ดังนั้น
“อวิชชา” เมืออยู่ในคนใด…คนกลุ่มใด..สังคมใด…มีมันฝังรากลงไปแล้ว
ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย….เพราะแม้แต่ “วิชชา” ที่เป็นความจริง ย่อมถูกปฏิเสธ…จากคนนั้น..คนกลุ่มนั้น..คนในสังคมนั้น…ในเบื้องต้นแล้ว

ส่งผลให้การเรียนรู้เพื่อรู้…การเรียนรู้เพื่อค้นหาสัจธรรมความจริง…ยากยิ่งขึ้น
คนที่ “เรียนรู้มาแบบผิดๆ ย่อมหลงทิศผิดทาง ห่างความจริงไปเรื่อยๆ”
บนความไม่รู้ บนความรู้ที่ไม่ถูกต้อง แห่งการคาดเดานั้น นั่นเอง
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *