ปัญหาของวงการพระเครื่องฯ (๒๓๑)


ปัญหาของวงการพระเครื่องฯ..ไม่ว่าจะกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่…องค์กรเล็ก องค์กรใหญ่
ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของการตัดสิน
พระแท้ พระเท็จ

ปัญหานี้….เป็นปัญหาซ้ำซาก…ดักดาน สะสม..หมักหมมมานานแสนนาน
วิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ เราต้องมีวิธีคิดแยกแยะให้ดี
มีวิธีที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ในแนวทางที่ถูกต้อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ปัญหาเหล่านี้ก็จะพอมีหนทางที่จะแก้ไขได้
บนความคิดที่ดี
มีการวินิจฉัยปัญหาบนปัญญา และมีสติรู้ …อยู่เสมอ
การมีสติรู้ เป็นการป้องกันมิให้เกิด อคติ ในการคิดวินิจฉัย
จะส่งผลให้เกิดความเที่ยงตรงถูกต้อง…บนเหตุ บนผลที่ถูกต้อง…
มีการปะติปะต่อเรื่องราวได้ตามความเป็นจริงที่สิ่งนั้นเป็น
ได้ถูกต้องอย่างเป็นระบบได้
เมื่อรู้ว่า ปัญหาเกิดขึ้นตรงไหน?…อย่างไร?….
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้น…ได้ตรงจุด…ทันเหตุการณ์
รู้วิธีที่จะแก้ไข หรือ เลือกวิธีปฏิบัติต่อ ปัญหานั้นได้อย่างไร?

การแก้ไขก็จะมีหลักการต่างๆ ดังนี้
แก้ไขได้ด้วยหลักการ แก้ไขได้ด้วยหลักวิชาการ
แก้ไขได้ด้วยหลักเหตุผล แก้ไขได้ด้วยหลักธรรม ….เป็นต้น
การรู้จักปัญหา การมองเห็นปัญหา
ย่อมสามารถหาวิธีคิดเพื่อ… “แก้ไขปัญหานั้นได้” นั่นเอง

วันนี้…เรารู้จักปัญหา…ของวงการพระเครื่องฯ ดีพอหรือยัง?
เรารู้ไหม? อะไรคือปัญหา หรือ เราไม่รู้จักว่า…อะไรปัญหา?
สิ่งต่างๆ ที่เป็นปัญหาของวงการพระเครื่องฯ…เรารู้จักไหม?….
ถ้าตอบว่า….เรารู้จัก เราก็ควรคิดหาหนทาง แก้ปัญหานั้นให้ได้
ถ้าตอบว่าไม่รู้จัก….เราก็จะหมักหมมปัญหาแบบนี้กัน…ตลอดไป
เมื่อรู้ปัญหา …. อะไรคือปัญหา…..ก็ย่อมมีปัญญา หาทางแก้ไข
บนความคิดดี….หาทางแก้ไขและปฏิบัติต่อปัญหานั้นได้ถูกต้อง
บนเหตุผล บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็นได้

สิ่งเหล่านี้…ล้วนเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิด…การพัฒนาวงการพระเครื่องฯ ได้
บนความรู้ว่า…อะไรคือปัญหา…
อะไรคือต้นตอปัญหา…
อะไรคือแหล่งปัญหา

เมื่อได้รู้….เมื่อรู้ได้แล้ว ก็จะสามารถ
ใช้ ปัญญา จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ยาก
เพียงแค่เราอย่า….มองข้ามปัญหา…อ้างธุระไม่ใช่….

วันนี้..หากคิดกันแค่นี้….หากคิดกันได้แค่นี้
ปัญหาเหล่านี้ก็คง…แก้ไขอะไรไม่ได้…
ยังเป็นสังคมที่อุดมงมงายไปด้วยความเชื่อกันไป…สืบเนื่องกันไป
ถูกครอบงำความรู้บนความเชื่อ… กันต่อไป…
ดักดานกับความรู้ที่เกิดจากความเชื่อที่ “หาคำตอบไม่ได้”….
ในรูปแบบเดิมๆ กันต่อไป

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *