หลักเกณฑ์พระแท้ พิจารณาพระแท้ (๒๓๒)

การไม่รู้….ในเรื่อง แม่พิมพ์เพียงเรื่องเดียว….ก็จะทำให้ไม่สามารถอธิบายเรื่อง
เนื้อก่อนพิมพ์ (ปั้นกดหรือเทหยอด) ในพระสมเด็จฯ ได้

การอ้างถึงแม่พิมพ์ว่าแกะ (มาจากอะไรก็ตาม)..ย่อมยกอ้างได้ท้ังนั้น……แต่..ถ้าไม่ใช่…หรือไม่เคยเห็นแม่พิมพ์…ไม่รู้จักแม่พิมพ์มาก่อน…ย่อมอธิบายในส่วนที่ตัวเองไม่เคยเห็นนั้นได้ชัดเจน..หรือนำแสดงว่าแม่พิมพ์ที่บอกว่าแกะ…นั้น แกะมาจากวัสดุใด มีลักษณะอย่างไร?…

เมื่ออ้างเรื่องแม่พิมพ์….ก็อ้างเรื่องเนื้อหาส่วนผสมที่นำมาทำเป็นพระฯ…(แต่ก็จะตอบไม่ได้ว่า…เนื้อก่อนพิมพ์นั้น…ปั้นกดหรือเทหยอด)……คือ อธิบายฟันธงไม่ได้ว่า….เนื้อก่อนพิมพ์มีลักษณะอย่างไรไปด้วย…..

เมื่ออ้างแม่พิมพ์…ก็อ้างเรื่องกรรมวิธี กระบวนการในการผลิต คืออ้างต่อกันเป็นทอดๆ…บนความที่ไม่รู้จักแม่พิมพ์…นั้น…
สรุปว่า….

ไม่รู้จักแม่พิมพ์….ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์…..ก็เลยอ้างว่าแกะ…แกะจากอะไร?…..(ไม่รู้)……เมื่อไม่รู้ …ก็คาดเดาเนื้อหามวลสาร อธิบายให้ยึดเนื้อหามวลสารเป็นหลัก….ให้ยึดพิมพ์ทรงเป็นหลัก

เมื่อไม่รู้จักแม่พิมพ์…ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์
ก็อ้างว่า…ให้ดูกรรมวิธีการผลิต…(ที่ไม่รู้ว่า มีกรรมวิธีการผลิตอย่างไร?…จากแม่พิมพ์ที่คาดเดาน้ัน …เนื้อหามวลสารก่อนพิมพ์ยังตอบไม่ได้เลย…)….จากนั้นก็อ้างพิมพ์ทรง ว่าจะต้องเป็นแบบที่ตัวเองเคยเห็นเคยรู้จัก…

โดยสรุปให้พิมพ์ทรงต้องชัดลึก….(โดยไม่รู้แม่พิมพ์เป็นอย่างไร?….โดยไม่รู้ว่า…เนื้อก่อนพิมพ์มีลักษณะอย่างไร?…ไม่รู้ว่า…สามารถควบคุมกระบวนการในการผลิตได้ไหม?..จากกรรมวิธีที่ตัวเองคิดว่า…นั้น..)

คือเมื่อ….. คาดเดาตั้งแต่แม่พิมพ์…..
คาดเดาเนื้อหามวลสาร…………..
คาดเดาพิมพ์ทรงที่จะเกิดขึ้น…….
คาดเดากระบวนการในการผลิต…

หลักเกณฑ์…..ที่วางอยู่บนความ…”คาดเดา”
ไม่สามารถ…อธิบายเรื่องราวอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน อย่างเป็นระบบได้…..
จากความคาดเดานั้นได้…..นั่นเอง

สุดท้ายอ้างเป็นเกณฑ์…อ้างเป็นหลักเกณฑ์…ในการพิจารณาพระแท้?…?….?….
หลักเกณฑ์อะไร?….ที่จะแยกพระแท้…….พระเท็จได้ครับ

เมื่อเพื่อนๆ ฟังเรื่องราวอะไรก็ตาม…ต้องรู้จักคิด…วิเคราะห์…แยกแยะให้ได้
เราก็จะมองเห็น “ความรู้”…ได้……ในขณะเดียวกัน
เราก็จะมองเห็น “ความเชื่อ”…ได้เช่นกัน

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *