เซียนพระชอบอ้างตนว่าเป็นผู้รู้ ไม่รู้ก็คือไม่รู้ (๒๓๓)

๏ งาสาร ฤา ห่อนเหี้ยน หดคืน
คำกล่าวสาธุชนยืน อย่างนั้น
ทุรชนกล่าวคำฝืน คำเล่า
หัวเต่ายาวแล้วสั้น เล่ห์ลิ้นทรชน๚ะ๛

๏ คำพูดของคนที่ยึดมั่นในคำพูด เปรียบเสมือนงาช้างที่งอกแล้ว ไม่หดคืน ฉันใด
คำพูดของคนชั่ว (ทุรชน) ย่อมเปลี่ยนไปมา…เหมือนหัวเต่าที่ผลุบ ๆโผล่ๆ ฉันนั้น๚ะ๛

คำสอนของคนที่อ้างตัวรู้ตรูชำนาญการ…บนสิ่งที่ตัวเองเคยยึดเหนี่ยว…อ้างเป็นมาตรฐาน …มาตรฐานสากล…ยึดเอา ความเชื่อ..ยึดเอาสิ่งที่ไม่มีมาตรฐาน…แล้วกำหนดกฏเกณฑ์ให้สิ่งต่างๆ มากมายเหล่านั้น…”เป็นมาตรฐาน”….

เมื่อความจริงปรากฏ ว่าสิ่งที่ตัวเองเคย “บอกกล่าวเล่าแจ้งแถลงไข ไว้ในเรื่อง “มาตรฐาน” ในอดีตนั้น มันเป็นเพียงความเชื่อ เป็นแค่ความเชื่อของตน..ของกลุ่มตนเท่านั้น…(โกหกผู้คนให้หลงเชื่อ ว่าสิ่งที่ตัวเองกำหนดนั้น “ยึดเป็นหลัก” ได้…สามารถใช้เพื่อพิจารณาแท้เท็จได้) ซึ่งเป็นการโกหกคำโต โกหกเหล่าผู้คน…ว่าตัวเองรู้…. ยึดสิ่งที่ตัวเองกำหนดได้.. ยึดคำตอบของตัวเองเป็นหลักได้…ยึดคำตัดสินพระฯ ของตนของกลุ่มตนเป็นหลักสากลได้

…. วันนี้…บนความไม่รู้ ของคนอ้างรู้ตรูชำนาญการทั้งหลายเหล่านั้น….
ความรู้พวกเขา…ก็ยังคงเหมือนเดิม..(พร่องความรู้จริง)…เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ ในเรื่องที่เคยอ้างว่าพระแท้มีมาตรฐานตามที่ตนรู้…ตามที่ตนและพวกพ้อง เคยตัดสินให้พระมีมาตรฐาน..ได้มาตรฐานสากล…… ซึ่งเป็น คำตัดสินบนความไม่รู้ นั้น

แม้กระทั่งรับรอง ออกใบรับรองให้พระแท้ได้มาตรฐาน…ได้มาตรฐานสากล…นั้น
แต่ถึงแม้…ผู้คนเหล่านั้น….จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของคำพูดใหม่….ไม่ใช้คำว่า
พระแท้มาตรฐานแล้วก็ตาม

แต่…อ้างสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่..เพื่อเลี่ยงคำตอบว่าพ ระแท้ถูกต้องตามมาตรฐาน…เพราะยังหาค่ามาตรฐานพระแท้ไม่เจอ…ยังค้นหาห…น่วยวัดค่ามาตรฐานให้พระแท้ไม่เจอ…ก็ตาม

การอ้างหลักการใหม่ๆ…..บน ความไม่รู้… ยังคงแสดงตน..ยังอวดอ้างตนรู้ ตรูชำนาญการ ยึดความรู้ (บนความไม่รู้จริงนั้น)…แบบเดิมๆ กันอยู่นั่นเอง…(ยึดความเชื่อเดิมๆ อยู่อย่างเดิม ตัดสินบนความไม่รู้จริง ใช้การคาดเดา และความรู้สึกส่วนตัวกันเหมือนเดิมนั่นเอง)
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ “แค่คำพูดใหม่”

..แต่ยังคงใช้ความรู้เดิม..(บนความไม่รู้แบบเดิม)
ไม่ต่างกันกับ “เหล้าเก่า ในขวดใหม่”…ก็แค่นั้น

สอนให้คนอื่นเรียนรู้ไม่ได้…อธิบายไม่เป็น..เน้นตัดสิน…แบบเดิมๆ…..
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *