รูพรุนปลายเข็มในสมเด็จวัดระฆัง ตอนที่ ๒ (๒๓๘)


รูพรุนปลายเข็ม คือ รูพรุนเล็กๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขององค์พระสมเด็จฯ เป็น……. จุด จุด จุด……. (มีลักษณะเป็นจุดๆ มากมายในทั่วทั้งบริเวณในองค์พระฯ) ……..สาเหตุเกิดจากอะไร?

สมัยก่อน “เหล่าเซียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน”…เคยอ้างว่าการเกิด “รูพรุนปลายเข็ม” บนองค์พระสมเด็จฯ.เกิดจาก..”ปฏิกิริยาปูนเดือด”… คือ เนื้อหามวลสารส่วนใหญ่ของพระสมเด็จฯ …มีมวลสารเป็น ปูนเปลือกหอยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์หรือปูนปลาสเตอร์….เมื่อผสมกับนำ้ก็จะเกิด “ปฏิกิริยาปูนเดือด”…เกิดความร้อนขึ้นภายในองค์พระฯ แล้วคายความร้อนสู่ภายนอก…ออกมาเป็น ”รูพรุนปลายเข็ม” นั่นคือคำอธิบายที่ผ่านมา
คำอธิบายนี้…ก็ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์​ …. ครับ หมายความว่า

ถ้า “ปูนเปลือกหอยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์หรือปูนปลาสเตอร์” คำอธิบายนี้ถูกต้อง
(หนึ่ง…เป็นคำอธิบาย…เนื้อพระฯ ที่มีลักษณะของเหลว…เทหยอด ผสมน้ำแล้วรอให้ปูนแห้ง)

ปัจจุบันมีเซียนใหญ่ในยูทูป (ค้นหาบทความผมเคยเขียนไว้แล้วอ่านเพิ่มเติมได้) ได้กล่าวไว้ว่า
“…เกิดจากการหลุดร่อนของมวลสาร ที่เป็นส่วนเล็ก เช่น ผงธูป (ก้านธูปที่ถูกเผา เล็กๆ ดำๆ รวมอยู่) ข้าวสารบดละเอียด เศษอาหารที่ย่อยสลายได้ ข้าวสุกตำละเอียด รวมถึงผงพุทธคุณร้อยเเปด ฯลฯ” …… (คำอธิบายประมาณนี้)

(สอง..เป็นคำอธิบายลักษณะ…เนื้อพระฯ ที่มีลักษณะ…ปั้น ปั้นกดประทับกับแม่พิมพ์)
คำอธิบายในเรื่องมวลสารจากเซียนใหญ่…รวมทั้งจากผู้อ้างรู้ตรูชำนาญการ ก็จะประมาณนี้
ทั้งข้อหนึ่ง และ ข้อสองนี้….ล้วน…ไม่ถูกต้อง….บนความเป็นจริงแห่งมวลสารพระสมเด็จฯ
(ในเรื่องความรู้ “ที่แท้จริง” แห่งพระสมเด็จฯ)

แม้คำอธิบายในเรื่อง “รูพรุนปลายเข็ม เกิดจากปฏิกิริยาปูนเดือดจะถูกต้องตามวิทยาศาสตร์ …แต่..ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง…(ต้องแยกส่วนนี้ให้ออกนะครับ)…..คือ…ถูกต้องเรื่องหนึ่ง แบบหลงประเด็นไปก็จะเกิดความคิดว่า.เชื่อว่า..น่าจะ..ไปขยายความรายละเอียดย่อยที่หลงไปนั้น…มันคนละส่วนกันครับ

(วันนึง) เมื่อพวกท่านทั้งหลายมีโอกาส ได้เรียนรู้ความจริง กัน ท่านก็จะพบว่า…
สาเหตุที่ผมตอบว่า..ไม่ถูกต้อง…เป็นคำตอบที่ถูกต้องดีแล้ว

คำอธิบายของ เหล่าเซียนหรือ…ผู้ให้ความรู้…ให้ความรู้แบบนี้ในลักษณะนี้….เป็นการใช้ความคาดเดา…จากการที่เขา…”ไม่รู้จักแม่พิมพ์”…. เป็นการพูดโดย ไม่รู้ว่าเนื้อก่อนพิมพ์….มีลักษณะอย่างไร?…..(เหยียบเรือสองแคมกันไป)

กรณีของ..ข้อแรก (เนื้อหามวลสารพระฯ….มีลักษณะเทหยอด..) เหตุแห่งการเกิดปฏิกิริยาปูนเดือด…ถูกต้อง..ทำให้เกิดรูพรุนแบบนั้น ลักษณะนั้นได้ …..

วิเคราะห์ต่อไป….ข้าวสารบดแห้ง…ผงธูปแห้ง…ข้าวสุก กล้วยน้ำว้า…เหล่านี้ก็จะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับปูนไป มวลสารที่ย่อยสลายได้…ก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับปูนเช่นกัน (แม้จะบดไม่ละเอียดมากก็ต้องรวมเป็นก้อนเดียวกันเช่นกัน..) …กรณีนี้จะไม่ทำให้เกิด รอยยุบย่น ยุบตัว จากระยะ

เวลา…..เนื่องจาก…เนื้อปูนได้เซ็ทตัวแล้ว…(อาจจะยุบตัวได้เพียงนิดหน่อยเพราะปูนมีเยอะ..ถึงทำให้เกิด “ปฏิกิริยาปูนเดือดได้”…นั่นเอง…เพราะถ้า..เนื้อปูนน้อยก็จะร่อน..หลุดร่อนทั้งหมด..ชิ้นงานหักเสียหาย..แตกย่อยสลายทั้งองค์ได้โดยง่าย…จากปูน..ที่ไม่จับตัวกัน

กรณีของ..ข้อสอง (เนื้อหามวลสารพระฯ….มีลักษณะปั้นกด..) เหตุแห่งการเกิดรูพรุนปลายเข็ม…เกิดขึ้นตอนไหน?…อะไร?..เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูพรุนแบบนั้น ลักษณะนั้นได้ …..

วิเคราะห์ต่อไป….ข้าวสารบดแห้ง…ผงธูปแห้ง…เศษอาหาร ว่านร้อยแปดฯลฯ เหล่านี้ก็จะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับกล้วย กับข้าวสุกตำเพื่อทำเนื้อ จะได้เนื้อเหนียวๆ เป็นเนื้อเดียวกันไป มวลสารที่ย่อยได้…ก็จะรวมตัวกับน้ำมันตังอิ๊วได้อีกทีนึง…เช่นกัน (แม้จะบดไม่ละเอียดมากก็ต้องรวมเป็นก้อนเดียวกันเช่นกัน..) …..เมื่อ “เนื้อหามวลสารพระฯ” มีลักษณะเป็น “ปั้นกด”…
ส่วนเล็กๆ ยิ่งละเอียดเท่าไหร่?…..ก็ยิ่งเกาะแน่นติดกันเป็นเนื้อเดียวกัน..ทั้งหมด..

ยกตัวอย่างง่ายๆ ครับ ขนมข้าวเกรียบงา
ดูอย่างขนมข้าวเกรียบงาใส่มะพร้าวเป็นตัวอย่าง เม็ดงาเล็กๆ กับ เนื้อมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆ ยังไม่หลุดร่อนออกมาได้เลย ดังนั้น เราต้องแยกแยะคำอธิบายของเหล่าผู้ให้ความรู้ทั้งหลาย เหล่าเซียนทั้งหลายให้ได้ว่า….ความรู้เขา ความเข้าใจของพวกเขา วางอยู่บนความจริงของเรื่องนั้นๆ หรือ วางอยู่บนความเชื่อที่เขาเชื่อ ที่กลุ่มเขาเชื่อ หรือเป็นเพียงความคิดที่เชื่อกันต่อๆ มา

กรณีเนื้อปั้นกด….ถ้า….มีส่วนผสมที่เป็นน้ำ น้ำมัน ไม่เซ็ตตัวเเข้งได้ในทันที…โอกาสที่จะเกิด รอยยุบย่น ยุบตัวจากระยะเวลา…..เป็นไปได้ (ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตด้วยเป็นปัจจัยสำคัญ เช่นแรงกด..เนื้อพระฯ ก่อนที่จะกด “แข็งไปอ่อนไป” เป็นต้น..ในวงเล็บนี้ส่งผลต่อ “พิมพ์ทรงองค์พระฯ ในเวลาต่อมาได้)..

คำตอบเรื่องการ “หลุดร่อน” ของวัสดุที่นำมาใช้เป็นมวลสารพระสมเด็จ…ทำให้เกิด “รูพรุนปลายเข็ม” นั้น เป็นคำอธิบายที่ผิด…เป็นความรู้ที่ผิด…เกิดจากการคาดเดา…ของตัวเองในเหตุที่เกิดนั้น ของคนผู้นั้น ของคนเหล่านั้น ที่อวดอ้างตัวเองรู้ ดูเก่ง เบ่งกร่าง อ้างอวด สวดพระฯ ชาวบ้านไปทั่วปฐพีเหล่านั้น…..นั่นเอง

“การหลุดร่อน” ของเนื้อหามวลสารพระสมเด็จฯ..(ผงธูป ก้านธูปฯลฯ) จนเกิดเป็น “รูพรุนปลายเข็ม”..ได้นั้น โอกาสแทบจะไม่มี ไม่มีทางเป็นไปได้เลย…เพราะ…เนื้อพระสมเด็จฯ…ไม่ใช่ “ขนมโก๋”..ที่ร่วนง่าย ที่ร่อนง่าย….เพราะถ้าร่วนและร่อนง่ายแบบนั้น…พิมพ์ทรงองค์พระก็คง..”เปราะและเปื่อย”..รวมถึง….”ละลาย” น้ำได้…..ในพริบตาไปแล้วเจ้านาย
“คน คนใด กลุ่มคน” ที่มี ….“ความเข้าใจที่ผิด…คิดผิดทาง”

ก็ย่อมส่งผลให้ตัวเขาเอง…. “หลงทางจากความเข้าใจผิด คิดผิดทาง”…นั้น
ก็ย่อมส่งผลให้ตัวเขาเอง…. “เรียนรู้ “ขยายความ” บนความเข้าใจผิด แบบหลงทาง”…นั้น
ก็ย่อมส่งผลให้ตัวเขาเอง…. “ยิ่งหลงทางจากความเข้าใจผิด คิดผิดทาง”…นั้น
ก็ย่อมส่งผลให้ตัวเขาเอง…. “อธิบายความรู้ของตนบนความเชื่อ ด้วยความเข้าใจผิด”…นั้น
ก็ย่อมส่งผลให้ตัวเขาเอง…. “สอนและให้ความรู้คนอื่น บนความเชื่อ ที่คิดว่า..ถูกต้อง”…นั้น

เหล่าผู้คนที่ได้รับรู้ข้อมูลผิดๆ เหล่านี้ ย่อมได้รับความรู้…. “บนความเชื่อ ที่คิดว่า..ถูกต้องของอาจารย์ใหญ่ ของเซียนใหญ่”…นั้นไปด้วย โดยไม่รู้ว่า…”ความรู้นั้นมันผิด มันมีพิษเป็นอันตรายต่อปัญญารับรู้ความจริง” ไปด้วยนั่นเอง
เมื่อเหล่าผู้เเหล่าผู้คน ขาดความคิด วิเคราะห์ แยกแยะ มัวแต่เชื่อๆๆ เพราะเขาเป็น “อาจารย์”

เมื่อเหล่าผู้คน ไม่รู้จักตรวจสอบหาทางตรวจสอบความรู้ มัวแต่เชื่อ เชื่อเพราะเขาเป็น “เซียน”
เมื่อเหล่าผู้ศึกษา หลงเชื่อข้อมูล อันผิดหลักความเป็นจริงที่สิ่งนั้นเป็น เชื่อเพราะเขาเป็น”ครู”
เมื่อเหล่าแมงเม่า…ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่ฉุกคิด มัวแต่เชื่อๆๆๆๆๆๆๆๆ และเชื่อ….มัวแต่ส่งพระประกวดประชันขันแข่งฯ ต้องการ “คำตอบสำเร็จรูปแท้ไม่แท้” แค่นั้น
วงการพระเครื่องฯ ในปัจจุบันวันนี้ …”ล้วนอุดมงมงายไปด้วยความเชื่อ เชื่อบนความรู้ที่คิดว่าตัวเองถูกต้องของเหล่าเซียน ของเหล่าผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการ”
ความรู้บนความเชื่อ บนความคาดเดา ของเหล่าผู้สู่รู้ ผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการฯ เหล่านี้

“เพราะสิ้นไร้ ความจริง ความถูกต้องจริง คนบริบูรณ์พร้อมความรู้จริง”
ขาดคน ขาดผู้คน ปัดกวาด กลายเป็นวงจรอุบาทว์ ใส่หน้ากาก หลอกลวง พร้อมจ้วงแทงหลัง
หาความรู้ หาความจริง หาความจริงใจอะไร “ แทบไม่ได้เลย…

จัดตั้งกลุ่ม ตั้งชมรม องค์กร
ชี้ชัด ตัดสิน ปกครอง รับรองพระฯ
หลอกลวงกันเป็นระบบครบวงจร
วงจร…“อุบาทว์ๆ”….ก็ยึดถือความเชื่อกันต่อไป

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *