จะเล่นพระเครื่องความจริงหรือเล่นบนความเชื่อ (๒๔๓)


การแสดงเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนั้น…ที่ผมมักจะประสบพบเจอการให้เหตุผลของเหล่าบรรดาผู้ให้ความรู้แต่ละท่าน…พบว่า…เหตุผลที่ท่านแสดงให้ความรู้นั้น…ผมขอแยก “เหตุผล” ออกเป็นข้อให้เพื่อนๆ ได้พิจารณาเรียนรู้ ทำความเข้าใจใน “ความเป็นเหตุเป็นผล” กันง่ายๆ (ตามความเข้าใจของผมเองนะครับ)

๑. เหตุผล บนความจริง
๒. เหตุผล บนความเชื่อ
๑. เหตุผล บนความจริง ….. คือเหตุและผลที่เกิดจาก “ธรรม” คือตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็น ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของเปลือกไม้อ่อน เปลือกไม้แก่…..(ความเก่าจากอายุ) เป็นต้นการอธิบายไปตาม “ธรรม” ย่อมถูกต้องตามที่สิ่งนั้นเป็นได้ถูกต้อง ทุกคนรู้ ทุกคนเข้าใจ ลำดับเหตุการณ์ เรื่องราวที่มาที่ไปได้อย่างถูกต้อง

ข้อ ๑. นี้ ก็ยังแยกแยะไปอีกว่า….”เหตุผลที่เขาได้อธิบายนั้น อธิบายเรื่องอะไร”…..เช่น รายละเอียดของเปลือกไม้ ได้อย่างถูกต้อง อธิบายวงชั้นตาไม้ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ในเรื่องอายุของต้นไม้ นับวงปี ฯลฯ ชำนาญการเรื่องการดูเนื้อไม้เป็นต้น….อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน ตาม “ธรรม” นั้น ไม่ผิดเพี้ยน….

ทีนี้ ก็มาย้อนดูว่า..เราต้องการรู้จักต้นไม้ตรงหน้า…ว่า..”ชื่อต้นไม้อะไร?” ….(พระแท้ดูยังงัย?)
ผู้อธิบาย ผู้รู้ผู้ชำนาญการ …”ไม่รู้จักชื่อต้นไม้ต้นน้ัน”……ก็ตอบไม่ได้ว่า…มันเป็นต้นอะไร?….
ก็จะอ้างว่า..ต้องดูเนื้อไม้…ดูเปลือกไม้..ดูตาไม้…คือก็อ้าง “ความรู้” เรื่องที่ตนชำนาญการนั้น

เข้ามา…อธิบายบนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น..ต่อให้อธิบายได้ถูกต้องก็ตาม…แต่..มันไม่ใช่คำตอบที่อยากจะรู้ อันนั้น…มันเป็นการชำนาญการเรื่องที่…ไม่อยากจะรู้

๒. เหตุผล บนความเชื่อ……คือเหตุผลที่หาคำตอบไม่ได้ (จากข้อหนึ่ง ต้นไม้ชื่ออะไร?…(พระแท้ดูอย่างไร)…) ก็อาจจะยกอ้าง ความเชื่อในเรื่องต่างๆ เข้ามาประกอบ…คาดเดาเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ได้คำตอบ “ชื่อของต้นไม้ (พระแท้ต้องดูอย่างนี้)…เพราะเหตุผลนี้…ฯลฯ”….เช่น

ความเก่าของอายุที่โดนไฟไหม้ลำต้น…ฯลฯ …อ้างว่ามีปาฏิหารย์…ยังยืนต้นอยู่ได้…อิงนิยาย…อ้างเจ้านายปลูกไว้…ผู้มีบุญญาธิการสมัยนั้นเคยมาปลูกไว้…ทำให้ไฟไม่สามารถทำอะไรได้ฯลฯ……. อธิบายความเชื่อเพื่อเชื่อมโยงให้ตัวเองมีความรู้ความชำนาญถูกต้องให้ได้ (ชำนาญในเรื่องเนื้อไม้ ตาไม้…เท่านั้น….นั่นเอง)

ความรู้ความชำนาญในเรื่องที่ไม่ใช่ “สิ่งที่ต้องการรู้”…..แล้วโยงเรื่องให้เป็น “สิ่งที่ “เอ็ง” ควรรู้” โดยยกอ้างเหตุผลอื่นประกอบเพื่อให้ “เหตุผล” อื่นที่ตัวเองมีความเชื่อว่า…ถูกต้อง…เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ยกอ้างความเชื่อเพื่อให้คนเชื่อให้ได้ว่า…สิ่งที่ตัวเอง…เสริม..เพิ่มเติมเข้าไปใน….มันมีเหตุผลสนับสนุนกัน…..

แม้แต่การจะอ้างผู้สร้างแม่พิมพ์…กลุ่มหลวงๆ เข้ามา เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อ น่าศรัทธาเพราะผู้สร้างแม่พิมพ์มียศฐาบรรดาศักดิ์…ไม่ใช่ชาวบ้านชาวช่องห้องแถว…เหล่านี้….เพื่อสร้างมูลค่า ให้ “สินค้าพระเครื่อง”…มีราคาค่างวดเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้เล่า “เหตุผลบนความเชื่อ” เหล่านี้ได้เกิดการยอมรับในความรู้
ใน…

”เหตุผล (บนความเชื่อ)”.. ที่ยกอ้างเข้ามาประกอบทั้งหลาย เหล่านั้น ..เหล่าผู้คน…ไม่ได้เรียนรู้..จึงไม่รู้ ก็เชื่อใน “เหตุผลบนความเชื่อนิทานนิยาย” โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านั้น…..ก็ตกเป็นเหยื่ออย่างไม่รู้ตัว หลงอยู่ใน “เหตุผลปนนิยายขายขี้หน้า อ้างประวัติศาสตร์จอมปลอมทั้งปวง”
การที่จะเชื่อใน “เหตุผล” ใดๆ ก็ตาม ประการแรกเราก็จะต้องรู้ว่า….

เหตุผลนั้นต่อให้เป็นเรื่องจริง…….มันเป็นเหตุผลเรื่องจริงเรื่องอะไร?…มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะรู้ไหม?….เราต้องการรู้ไหม?…..มันใช่…หรือ…มันเฉียด…..(ต้องรู้ หรือ แค่รับรู้)…เราเองก็ต้องแยกให้ออก…..เพราะเหตุผลต่างๆ มันมีทั้งนั้น…บนความจริงก็มีเหตุผล…บนความเชื่อก็มีเหตุผล…..

เราต้องรู้ปลายทางของการศึกษาว่าเราต้องการ “คำตอบ” เรื่องอะไร? เราอยากรู้เรื่องอะไร?
อยากรู้เรื่อง ต้นไม้ชื่ออะไร?…..(พระแท้ดูอย่างไร? แท้เพราะอะไร?)
อธิบายเรื่องเปลือก….อธิบายเรื่องเนื้อ…..อธิบายอายุ….คราบ…แมงโม้..ที่เกาะติดที่เปลือก

กลายเป็นชำนาญเปลือก…ชำนาญเนื้อไม้….ชำนาญอายุฯ….ชำนาญคราบ…ชำนาญแมลงโม้
สุดท้าย……ตอบไม่ได้…ว่าต้นไม้ชื่ออะไร?…(พระแท้ดูอย่างไร?…แท้เพราะอะไร?)…..

ที่เรียนรู้กันมา…ที่ชำนาญกันมา…ที่อ้างเก่งกาจฉลาดรู้…กันที่ผ่านมา……
มันไม่รู้…มันไม่มีคำตอบ….ไม่มีคำอธิบาย…บนความไม่รู้จริงๆ ว่าต้นไม้ชื่ออะไร?…..คนเหล่านั้นตอบคำถามนี้ไม่ได้ว่า ต้นไม้ชื่ออะไร?…….ยกเหตุผลชอบและไม่ชอบประกอบมากมาย….

ถามเด็กตัวเล็กๆ ที่ “รู้จัก” ต้นไม้ต้นนั้นว่าชื่ออะไร?……เมื่อเขาตอบได้….ก็จบครับ…ไม่ต้องอธิบายเยอะ…..เช่น หนูๆ รู้ไหม?…ต้นไม้ตรงหน้าที่หนูเห็นชื่อต้นไม้อะไร?…..”ต้นสนครับ”

“ต้นสนค่ะ” …… เพราะเขารู้ชื่อมันเป็นอย่างดี…เขาก็ตอบด้วยความรู้นั้น…..เขาไม่ต้องไปดูละเอียด ดูเปลือก ดูเนื้อ ดูตาไม้…..เขาก็ตอบกันได้แล้ว

ย้อนกลับมาดู “ผู้ตัดสิน ผู้พิจารณาพระเครื่อง” ทั้งหลาย
ต่างอ้างเหตุผลชอบและไม่ชอบนั้น………ท่านรู้จักพระแท้ดูอย่างไร?…พระแท้เพราะอะไร?….
ท่านตอบได้หรือเปล่า?…..กลับไปย้อนมองคำถามผมที่ถามไว้ให้ถี่ถ้วนครับ..ท่านชำนาญการเรื่องอะไร?…..ครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *