เล่นพระเครื่องบนความเชื่อ ความชอบ ความใช่ ตอน ๒ (๒๔๖)


ความเชื่อ (เชื่อว่าพระแท้)
คือสิ่งที่เรายึดถือกันมานาน บางครั้งก็มีเหตุผล และบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลใดๆ รองรับ

เราจะพบเห็น “คำอธิบายให้เหตุผลบนความเชื่อมากมาย ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องฯ ในอดีตที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น
การเชื่อว่า …..เนื้อหามวลสาร พิมพ์ทรงองค์พระฯ สามารถยึดเป็นหลักมาตรฐานได้ เป็นต้น

ความชอบ
ความชอบเกิดจาก “ความรู้สึกส่วนตน” หลงไหลได้ปลื้ม บางทีก็ลืมนึกถึงความจริง เช่น ชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนางงามจักรวาล เป็นต้น …..ทำให้หลงชื่นชม หลงละเมอไปกับสิ่งๆ นั้น อันเนื่องมาจากความชอบนั้น

ความใช่ (เพราะพระแท้)
ความใช่นั้น ส่วนนี้ยังงัยก็สามารถนำพิสูจน์ความแท้ได้อยู่วันยังค่ำ….เพียงแต่ คน กลุ่มคน หลายๆ คน “กลับไม่เชื่อว่าใช่”….เพราะ “ความไม่ชอบ”

บนความไม่รู้ว่า “ใช่” พระอะไร?…
ก็เลยไม่สนใจ อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบกันก็ดี เช่น ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก ไม่ชอบ (ขี้หน้า) เจ้าของพระฯ….หรือ องค์พระองค์นั้น

คนเราเมื่อเกิดความเชื่อ เกิดความศรัทธา ก็แน่นอน ย่อมเกิดความชอบตามมาด้วยเช่นกัน
ความเชื่อ ความศรัทธา ในสิ่งที่ไร้เหตุผล เชื่อในส่ิงที่พระพุทธองค์ทรงเตือนเรื่องหลักกาลามะสูตรไว้สิบประการ….เหล่านี้ คือ ความเชื่องมงายไร้เหตุผล….นั่นเอง

ความเชื่อเป็นอวิชชา
ความชอบที่เกิดจากอวิชชา ก็จะกลายเป็นความงมงาย ไร้สติ ขาดปัญญาที่จะหยั่งรู้เรื่องราวตรงหน้าได้ หากไปขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของตน
ความจริงเป็นวิชชา

ความชอบที่เกิดจากวิชชา จึงเป็นความรู้จริง ความรู้ที่ถูกต้องตามที่สิ่งนั้นเป็น บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นประโยชน์ในการเรียนรู้….ในการศึกษาค้นหาความรู้บนความจริงนั้น
บัณฑิตไม่พึงโกรธความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น

ความใช่จนเกิดความชอบ ผู้ชอบเพราะใช่ จึงได้ความรู้ วางความรู้คู่ปัญญาได้นั่นเอง

ความเชื่อว่าใช่….ก็อาจจะไม่ใช่………แม้จะ…เกิดความชอบเช่นกัน
(ยกตัวอย่างเรื่องเนื้อกับพิมพ์…ที่เคยยึดเป็นหลักมาตรฐาน…แต่เมื่อความจริงปรากฏว่า..สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถยึดเป็นมาตรฐานได้….มาตรฐานนั้นก็ย่อมถูกปฏิเสธบนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น….ความชอบก็ยังชอบอยู่….แต่รู้ว่า….ชอบบนความไม่ใช่….ก็ได้)

ความใช่ ที่อาจจะไม่ชอบ….ก็ไม่แปลก….เพราะไม่มีใครชอบอะไรที่สวย ไม่ดี ไม่เด่น เช่นหญิงสาวสวยคงมีชายหมายปองมากมายนั่นเอง แต่ ภาพที่เราเห็นผู้หญิงสาวสวยคนนั้น…อาจจะ “ไม่ใช่”…ผู้หญิงที่แท้จริง แปลงเพศมาก็ได้……กรณีนี้….ความชอบบนความไม่ใช่…..และความใช่บนความไม่ชอบก็ได้เช่นกัน)

คน ผู้คน เหล่าผู้คน ที่ชอบเพราะความเชื่อว่าใช่ แม้จะเชื่อเหมือนกันเป็นร้อยเป็นพัน…..หากความเชื่อนั้นไม่ถูกต้อง….ก็ย่อมไม่ถูกต้องนั่นเอง
เชื่อว่าหญิงสาวที่ตัวเองเห็นตรงหน้า สวย สง่างาม…….กรรมการต่างตัดสินให้ชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลงานใหญ่ ขวัญใจช่างภาพ ขวัญใจมหาชน ขวัญใจคนทั้งเฟสบุ๊ค ก็ตาม…….

ไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่…..ต่อให้ชอบก็ไม่ใช่……จะชอบบนความไม่ใช่?….ก็ไม่มีใครว่าใครได้?….ก้าวก่ายกันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้ว…..
ได้แต่เตือน ในฐานะเพื่อน…ในฐานะคนรู้จักและรักกัน…ปรารถนาดีและจริงใจต่อกัน….

ความเชื่อ ทำให้เกิด ความชอบ……..แล้วใจก็สรุปให้เกิดความใช่……..อันตรายครับ
ความใช่…แม้จะไม่ชอบ…..แต่ก็คือความใช่…..ส่ิงนี้จะยั่งยืน ตลอดไป บนความจริงครับ

นิทาน นิยาย ขายพระฯ..สร้างความเชื่อ ให้เราหลงอยู่ในความเชื่อนั้น….เรียนรู้ไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อ ที่จะต้องเชื่อในตัวผู้ขาย ผู้ให้ความรู้ (บนความเชื่อ) อย่างเดียว…จึงจะได้คำตอบในเรื่องแท้…(เพราะเชื่อคนขาย) นั้น

ความใช่ (พระแท้)…พิจารณาได้จากองค์พระฯ เอง ไม่ต้องพึ่งคนกลาง แต่ต้องเรียนรู้หาข้อมูลให้ถูกต้อง (วิชชา) แล้วใช้วิชชานั้น เป็นคำตอบให้ได้จากองค์พระฯ ที่เห็นตรงหน้า​ (ใช่เพราะใช่) พระแท้อยู่ที่พระฯ เอง บนความรู้ที่ถูกต้อง บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น

ความเชื่อจนเกิดความชอบ….ที่คิดว่าใช่
อาจจะ..หายนะ…บนความเชื่อที่เราชอบ คิดว่าใช่นั้น……..ก็ได้ในอนาคตอันใกล้
“แล้วจะหาว่า…ไม่เตือนกัน…ไม่ได้นะครับ”

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *