เซียนพระเครื่อง ดูพระเก่ง ผู้ชำนาญการด้านพระเครื่องพระบูชา (๒๕๑)

ชำนาญการ ก. เชี่ยวชาญ, จัดเจน.
การเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ หมายถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในสาขาใดสาขาหนึ่ง…บน “ความรู้” ความรู้ที่ถูกต้อง ถ่องแท้ และบริบูรณ์ของการ ของงานนั้นนั่นเอง

คุณสมบัติที่ดีของการเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ
ก็จะต้องประกอบด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ จัดเจนในหน้าที่ของตนนั้น
มีความรู้ที่ดีในความชำนาญการของตนนั้น เป็นหลักสำคัญ
ผู้รู้ผู้ชำนาญการในวงการพระเครื่องฯ ประกอบด้วยความชำนาญการเรื่องอะไร?
ชำนาญการเรื่องพิมพ์ทรงองค์พระฯ
ชำนาญการเรื่องเนื้อหามวลสารพระฯ

ชำนาญการเรื่องพิมพ์ทรงองค์พระฯ…..ก็จะอธิบายส่วนที่เป็นพิมพ์ทรงองค์พระ….ลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏเป็นองค์พระฯ นั้น รู้จักเชี่ยวชาญ ในองค์พระอย่างละเอียด อธิบายได้ถูกต้องบนความรู้ ความชำนาญนั้นได้

ชำนาญการเรื่องเนื้อหามวลสาร….ก็จะอธิบายส่วนที่เป็นเนื้อหามวลสารได้อย่างละเอียด…มีอะไรบ้าง?…ประกอบด้วยอะไรบ้าง?…..ก็อธิบายไปตามความเชี่ยวชาญตามนั้นได้อย่างละเอียดนั่นเอง
ชำนาญการเรื่องอะไร?…. เราในฐานะผู้เรียนรู้ เราก็ต้องรู้ว่า… แต่ละคนชำนาญการเรื่องอะไร?
เช่น…ชำนาญการเรื่องเนื้อหามวลสาร….. ชำนาญการเรื่องพิมพ์ทรงองค์พระฯ……ชำนาญการเรื่องความเก่า เรื่องธรรมชาติความเก่า……เราก็ต้องรู้
จากนั้น ก็เอาความรับรู้เหล่านั้นมาดูว่า….ชำนาญการเรื่องเนื้อ เรื่องพิมพ์ เรื่องธรรมชาติความเก่านั้น….แล้วมาอ้างว่า…เมื่อชำนาญการเรื่องเหล่านั้นแล้ว สามารถตั้งค่าเป็น “มาตรฐาน” ได้
เราก็ต้องมาแยกแยะดูว่า….
เนื้อหามวลสารต่อให้รู้แบบละเอียดนั้น…..จัดให้เป็นมาตรฐานตามที่เขาอ้างเรื่องชำนาญการนั้นได้หรือไม่?
เราก็ต้องมาแยกแยะดูว่า….
พิมพ์ทรงองค์พระฯ…ต่อให้รู้แบบละเอียดนั้น…..จัดให้เป็นมาตรฐานตามที่เขาอ้างเรื่องชำนาญการนั้นได้หรือไม่?
เราก็ต้องมาแยกแยะดูว่า…. ธรรมชาติความเก่าองค์พระฯ…ต่อให้รู้อายุพระฯ..นั้น…..จัดให้เป็นมาตรฐานตามที่เขาอ้างเรื่องชำนาญการนั้นได้หรือไม่?
จากนั้นเราก็เอาความชำนาญการเหล่านั้นมาพิจารณาดูว่า….
ความชำนาญการของพวกเขาเหล่านั้นสามารถจัดเป็นมาตรฐานได้หรือไม่?
ถ้าจัดให้เป็นมาตรฐานก็ยอมรับกันไป…(เหมือนอดีตที่ผ่านมา)
ถ้าไม่ได้ แสดงว่า เขาไม่ได้ชำนาญการเรื่องที่เป็นมาตรฐาน…

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *