ยุคใหม่ใช้วิทยาศาสตร์ตัดสินความเป็นพระแท้??? (๒๕๓)

พอดีเห็นมีกลุ่มที่มีการเรียนการสอนพระเครื่องในเชิงวิทยาศาสตร์ ระบุว่า
“…….ทุกหลักการที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องมีคำอธิบายทั้งทางพุทธศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศิลป์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มวลสารศาสตร์ และหลักธรรมชาติวิทยา……”
คำอธิบายเรื่องต่างๆ ตามศาสตร์แต่ละแขนง…
ผู้อธิบายย่อมเชื่อมโยงข้อมูลศาสตร์เหล่านั้นได้อยู่แล้ว (ตามความจริงของศาสตร์นั้น)
อธิบายเยอะอธิบายเชื่อมโยงศาสตร์นั้นได้อยู่แล้ว
หากสุดท้าย….เรียนรู้ศาสตร์ต่างไปกลับไม่รู้ว่า
…”พระแท้เพราะอะไร?”….
จะมี “ศาสตร์ใดแยกแยะพระแท้ได้ชัดเจน”
จะมี “ศาสตร์ใดที่จะนำพิสูจน์ความแท้ของพระแท้ได้อย่างชัดเจนได้…
เบื้องต้นการที่ไม่รู้จัก “พระแท้” ไม่รู้จัก…”พระแท้ดูอย่างไร?”
พยายามหาวิธีอธิบายพระตรงหน้า (ที่ไม่รู้ว่าปลอมหรือเท็จในเบื้องต้นได้ แยกแยะไม่ได้ในเบื้องต้นนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้?????? มันก็คงเป็นเรื่องตลก..พยายามแสดงความรู้บนความไม่รู้นั้น…พยายามจะแสดงวิสัยทัศน์ “บนความไม่รู้ของตนนั้น”…”บนความสู่รู้เรื่องที่ตนก็ไม่มีความรู้ความชำนาญจริงนั้น…นั่นเอง)
การที่จะเอา (วิชา)…ศาสตร์ใดๆ มาเชื่อมโยงต่อจากนั้น…เพื่ออธิบายในแท้เพราะ….สามารถอธิบายด้วย (วิชา) ศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นได้…แต่หากเบื้องต้น…..แยกแยะพระแท้เท็จจากองค์พระที่นำมาอธิบายให้ความรู้ในเบื้องต้นไม่ได้…หรือไม่รู้วิธีที่จแยกแยะยังงัยได้ในเบื้องต้นได้ (วิชา) ศาสตร์ใดๆ ที่นำมาใช้อธิบาย ให้ความรู้ต่อให้เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงในศาสตร์นั้นๆ
…..มันก็เสียเวลาเปล่า?…ที่จะเอามานั่งอธิบายครับ
เพราะสุดท้าย…มันก็จะเอา (วิชา) ศาสตร์นั้นๆ…แยกแยะว่าเป็นพระแท้ด้วยเหตุนั้น…ไม่ได้อยู่ดีนั่นเอง….หลงทาง หลง (วิชา) ศาสตร์นั้นๆ ไปเพื่อจะพยายามเชื่อมโยงให้ได้นั่นเอง
กลายเป็นรู้ใน (วิชา) ศาสตร์นั้น..แต่ก็ไม่รู้จักพระแท้ได้อยู่ดี…นั่นเอง
ต่อให้ อธิบายได้ถูกต้องตาม (วิชา) ศาสตร์แขนงต่างๆ…ก็ไม่ได้คำตอบเพื่อได้ข้อสรุปอันเป็นยุติ..เรื่องพระแท้แน่ชัด….วัดค่าได้จริง หามาตรฐานได้จริง

มันก็คงทำได้แค่….อธิบายให้คนอื่น “เชื่อว่า”….(วิชา)…ศาสตร์ต่างๆ ที่เอามาเชื่อมโยงนั้น…มันสามารถที่จะ “แยกแท้เท็จ”…ได้จริง​ เป็น (วิชา) วิทยาศาสตร์จริง
มันจะหลงทางไปกับ (วิชา) ศาสตร์มากมายหลายแขนงเหล่านั้นนั่นเอง
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *