ศึกษาจากความจริง จนเกิดความรู้และปัญญา (๒๕๗)


เมื่อแยก ความเชื่อ กับ ความจริง ออกจากกันได้ …..ก็จะรู้จัก “ความรู้”
เมื่อรู้จัก “ความรู้” ได้…..ก็จะ “เรียนรู้ได้”
เมื่อ “เรียนรู้ได้”…ได้เรียนรู้แล้ว….ย่อม “เกิดปัญญา”
เมื่อ “เกิดปัญญา” ได้แล้ว……ย่อมมองเห็น “ปัญหา” ได้โดยง่าย
เมื่อมองเห็น “ปัญหา” ได้……ย่อมใช้ “ปัญญา” ที่มีนั้น “แก้ไข” ” ได้
เมื่อใช้ ” ปัญญา” แก้ไขปัญหาได้…..คน/องค์กร​​ฯ นั้นก็ย่อม “พัฒนาได้”
เมื่อ คน/องค์กร พัฒนาได้…ก็ย่อม “เจริญรุ่งเรืองได้” ตามลำดับ
แต่ถ้าหาก
แยกความเชื่อ กับ ความจริงออกจากกันไม่ได้ในเบื้องต้น..
ย่อมมองไม่เห็น…”ความเจริญรุ่งเรือง”…ใดๆ ได้เลย
สะมะชาย (๒๙ กรกฏาคม ๖๐)

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *