เซียนพระบางคนความรู้น้อย แต่ชอบอธิบายเยอะ (๒๖๒)


บางคนยิ่ง “รู้น้อย”….พูดพร่อยเยอะ
ความรู้…ห้า…แต่อธิบายเป็น…ร้อย…บนความไม่รู้ที่จะสื่อสารให้คนอื่น…เข้าใจได้อย่างไรว่าตนเองเชื่ออย่างไร?….จึงต้องยกอ้าง “ส่วนประกอบ” ของความรู้อื่น…เข้ามาเทียบเคียงให้คนฟัง ได้เกิดความเข้าใจ ใกล้เคียงกับความเชื่อที่ตนเชื่อนั้น

คนที่ “รู้เยอะ”……มักจะไม่อธิบายมาก
แต่..จะอธิบายส่วนที่เป็นสาระสำคัญชัดเจน มีวิธีการสอนที่เห็นภาพ ให้มองภาพบนความถูกต้องได้ชัดเจน จึงไม่อธิบายเยอะ บนความถูกต้องนั้น
การขยายความ ก็จะขยายความจาก แก่น อันเป็นสาระสำคัญของความรู้ ให้ลึกซึ้งถึงที่มาที่ไป บนเหตุบนผลแห่งความจริง บนความถูกต้องแห่งแก่น นั้นได้อย่างกระจ่างแจ้ง

รวมถึงตอบคำถามบนความรู้ที่ถูกต้องของตนได้ไม่อ้ำอึ้ง…ไม่คิดว่า คาดว่า…จากความรู้นั้น ไม่เลี่ยงประเด็นถามข้ามประเด็นตอบ…(เพียงแต่อยากจะตอบหรือไม่ตอบบนความเหมาะสมของผู้ถาม ผู้ต้องการรู้หรือไม่? เป็นกรณีไป) บนความตั้งใจเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ ด้วยวิจารณญานของผุ้สอนเองที่จะ “ให้” เป็นรายบุคคล

การจะเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ก็ต้องรู้จักแยกแยะ..เลือก..ใครรู้?..รู้อะไร?
ให้ได้ในเบื้องต้น…เพื่อจะมองภาพ “ความรู้” เบื้องต้นให้ได้ก่อน
ใครรู้..รู้อะไร?……..รู้บนความจริง หรือ รู้บนความเชื่อ?

ใครตอบ ตอบอะไร?..ตอบบนเหตุผลของความจริง หรือความเชื่อ
เหล่านี้เป็นต้น

หากมองไม่เห็น “คนรู้”….ย่อมมองไม่เห็น “ความรู้”
หากแยกไม่ออกว่าอะไรคือ “ความจริง”….ย่อมไม่เห็น “ความจริง”

หากไม่รู้ว่าอะไรคือความเชื่อ….ก็ย่อมหลงทางอยู่ใน “ความรู้บนความเชื่อนั้น”…
หากไม่รู้ว่า…อะไรคือ “ปัญหา”….ก็ย่อมไม่พบ “ปัญญา” เพื่อแก้ปัญหานั้น

ปัญหา ของความรู้…คือความไม่รู้……นั่นเอง
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *