วงการพระเครื่อง ทะเลาะกันเพราะว่า รู้ไม่เหมือนกัน (๒๖๔)


สาเหตุที่คนเราทะเลาะกันในเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน..ความเห็นที่แตกต่างกัน..บนความรู้ที่แตกต่างกันนั้น….นั่นเป็นเพราะว่าความรู้
ที่ได้รับรู้มา เรียนรู้กันมานั้น มันแตกต่างกันนั่นเอง

ความรู้ที่แต่ละคนอ้าง…ว่าตัวเองมีความรู้ มีครูดี…เราก็ต้องไปพิจารณาที่ตัวครู…ผู้ให้ความรู้แก่พวกเขาว่า….เขาให้ความรู้ในเรื่องอะไร?….ถูกต้องหรือไม่อย่างไร?…..สอนบนความจริงหรือสอนบนความเชื่อ? สิ่งนั้นคือเรื่องสำคัญ

การทะเลาะกันในเรื่องเดียวกันของคนสองคน…อาจจะเป็นเพราะการสอนของครู ของความรู้ของครู…ที่แตกต่างกันนั่นเอง….(คนทะเลาะกันอาจจะไม่ผิด เพราะได้รับน้ำ..ได้รับความรู้มาแบบนั้น ความรู้ที่แตกต่างกัน) ก็ต้องให้อภัยกันไป

ความผิดทั้งหมด คนที่เป็น “ครูผู้สอน” ต่างหากที่ควรพิจารณาว่า สิ่งที่ตัวเองได้สอนไปนั้น เป็นวิชชา หรือ เป็นอวิชชา เราให้ความรู้บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น…หรือ…ให้ความรู้บนความเชื่อ

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อส่วนตัวก็ดีหรือ ความเชื่อที่ได้รับรู้มาจากเเหล่งอื่นๆ ก็ดี…ไม่ว่าจะ..จากการรับฟังกันมาก็ดี…อ่านมาก็ดี..คนที่เป็นครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่ต้องรู้จักไตร่ตรอง กลั่นกรองข้อมูล..ปะติดปะต่อเรื่องราว..วิเคราะห์..แยกแยะ..สังเคราะห์ข้อมูลให้ดี จนกระทั่งความรู้นั้น…”ตกผลึก” ทางความรู้ให้ได้

ก่อนที่จะทำการ…ถ่ายน้ำสู่ผู้เรียนรู้อีกทีหนึ่ง…ณ วันนี้ เวลานี้…เหล่าผู้ให้ความรู้ ตั้งตัวเป็นผู้รู้…ย่อม..รู้ดีที่สุดว่า…กำลังใช้ความเชื่อ หรือ ความจริงในการให้ความรู้นั้น

สามัญสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ต่อองค์ความรู้…ต่อ “น้ำ” แห่งความรู้…ที่จะถ่ายทอดไปยังเหล่าบรรดาผู้รับน้ำ…ที่เขา “ไม่รู้ ..ต้องการความรู้”..เขาย่อมได้รับ “น้ำ” นั้นไปด้วย นำ้เสีย หรือ น้ำดี ผู้ให้ความรู้…จึงควร….หยุดคิดพิจารณาตัวเอง

เพราะส่ิงนี้…”ท่านย่อมยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ให้ น้ำ” ในสายตาศิษย์เสมอ
น้ำที่ท่านถ่ายทอดไป…มันเป็นน้ำดี หรือ น้ำเสีย….ตัวท่านเองย่อมรู้

รู้อยู่แก่ใจ….บนสามัญสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม..ที่จะตามมา
ถ้า นำ้ที่ท่านสอนลงไป เป็นนำดี ถูกต้อง ย่อมเป็นที่สรรเสริญ

ถ้า น้ำที่ท่านถ่ายทอดลงไป เป็นน้ำเสีย ไม่ถูกต้อง ย่อมถูกติเตียนสาปแช่ง ในภายหน้า ย่อมเป็นเรื่องธรรมดา
อนาคตอันใกล้ น้ำดี หรือ น้ำเสีย ผู้คน ย่อมคิดพิจารณาได้เองบนปัญญาของตนเองได้
“การเป็นครูผู้ให้ ยิ่งใหญ่เสมอ”

สำนึกดี สังคมดี ทำสิ่งดีดีให้ปรากฏได้
ย่อมเป็นที่รัก ย่อมเป็นที่เคารพนับถือได้
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนและผู้ให้ความรู้ทุกท่านครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *