การต้องคำถาม..ให้สงสัย..ได้ฉุกคิด (๒๗๓)

เหตุที่ผม…ตั้งคำถาม….สร้างข้อสงสัย…..ให้คนอ่านได้ฉุกคิด….เพื่ออะไร?

แนวทางการให้ความรู้ของผมก็คือ ให้ความรู้ด้วยการตั้งคำถาม????
การตั้งคำถาม……เพื่อต้องการคำตอบ….

ถ้าคนอ่านตอบไม่ได้…..ก็จะทำให้…เกิดความสงสัย? สิ่งที่เคยเรียนรู้
เมื่อเกิดความสงสัย…ก็จะเริ่มฉุกคิดว่า…..”ทำไม?…เราตอบคำถามนั้นไม่ได้?”…

เมื่อเราตอบคำถามนั้นไม่ได้….เราก็จะเริ่มค้นคว้าหาคำตอบ ค้นหาความจริง?

เมื่อเราจะค้นคว้าหาความจริง….เราก็จะเกิดการเรียนรู้…เริ่มเรียนรู้…หาข้อมูลนั้น
เมื่อเราได้เกิดการเรียนรู้…..เรารู้…..เราก็เกิดปัญญา….จากการเรียนรู้นั้น
เมื่อเราเกิดปัญญา….เราก็จะ “รู้ปัญหา”…….เจอปัญหาของเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อเรา “รู้ปัญหา”…..เราก็ใช้ “ปัญญา” ที่เราได้รับจากการเรียนรู้นั้น “แก้ปัญหา” ได้
เมื่อเราแก้ “ปัญหาได้”…….ความถูกต้อง ความรู้จริงด้วยข้อมูลแห่งความเป็นจริงก็เกิดขึ้น

เมื่อความรู้ ความถูกต้อง ความรู้จริงด้วยข้อมูลแห่งความเป็นจริงเกิดขึ้นได้
กลายเป็นความรู้เดียวกัน ถูกต้องเหมือนกัน…เห็นพร้องต้องกันในข้อมูลแห่งความจริงนั้น

ก็จะเป็น “รู้เหมือนกัน”…..ถูกต้องเหมือนกัน ทำให้ไม่ทะเลาะกัน…
เมื่อไม่ทะเลาะกัน บนความรู้เดียวกัน….ก็จะไม่เกิดความวุ่นวาย….ไม่มีใครจะมาเก่งเบ่งกร่าง

อ้างอวดสวดพระกัน…เคารพกันได้….บนความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกันได้
เมื่อไม่ทะเลาะกัน…ทั้งหมดล้วนเป็นเพื่อนกันแบ่งปันความสุขกัน สังคมวงการพัฒนาไปได้

นั่นแหละ….คือ….สังคมที่พัฒนาได้ เคารพกันได้ จาก “เรียนรู้คู่ปัญญา” ในท้ายสุดนั่นเอง

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *