เรียนรู้จากพระองค์ครู ความรู้บนความเชื่อ ความรู้บนความไม่รู้ (๒๗๔)

ปัญหาของการเรียนรู้ไม่ได้
นั่นก็อาจจะเกิดจาก..คนสอน..ผู้สอน
คนสอนที่หลงทาง บนความรู้ที่เกิดจากความเชื่อของตนเอง..
สอนบนความไม่รู้นั้น..สอนท่ามกลาง ความไม่รู้ของตน
อธิบายขยายความบนความเชื่อ นั่นเอง
ผู้เรียนรู้..เมื่อเรียนรู้ ได้รับความรู้ไป
หากยังพบว่า..หาคำตอบไม่ได้..นั่นเป็นเพราะ
ความรู้ที่ได้รับมานั้น…อาจจะวางอยู่บนความเชื่อก็ได้…
ทำให้เราค้นหาความจริงไม่ได้…จึงยึดเอาความรู้ที่เชื่อนั้นเป็นหลักไม่ได้
เมื่อ..”ไม่รู้ว่า..ความรู้มันผิด”….ก็เรียนรู้ไปบนความเชื่อที่ผิดนั้น
เมื่อ..”แยกความรู้ กับความเชื่อออกจากกันไม่ได้ ย่อมหาคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้”…
ส่งผลให้ เรียนรู้อย่างถูกต้องไม่ได้
เมื่อไม่รู้อะไร? คือถูกต้อง…อะไรไม่ถูกต้อง?..
ก็ย่อมเชื่อถือความรู้ตัวเองไม่ได้….จึงต้องใช้ความเชื่อนั้นตลอดไป…..

“คนที่ขาดความรู้อย่างแท้จริง..คนที่สับสนบนความไม่รู้ ย่อมถ่ายทอดให้ความรู้ไม่ได้”
…..หรือ….
“คนที่ขาดความรู้อย่างแท้จริง….
ย่อมถ่ายทอดความรู้ได้ก็ได้แค่ความรู้ที่ตนเชื่อมาแบบนั้นแค่นั้น
ส่วนจะ..เป็นความรู้ที่ถูกหรือ ความรู้ที่ผิดไม่รู้เหมือนกัน…นั่นเอง”
การเลือก..”ครู”…..จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะค้นพบความรู้…
การเลือก..”ความรู้”…เรียนรู้อย่างถูกต้อง…ก็จะค้นพบความรู้ได้
การเลือก..”ความรู้บนความจริงที่ถูกต้อง”..ก็จะยึดความรู้จริงของตัวเองเป็นหลักได้”
วันนี้…เราแยก..คนรู้ คนไม่รู้ คนสู่รู้…คนอ้างรู้ตรูชำนาญการ..ออกหรือไม่?…
แยกคนให้ได้ใครรู้ใครไม่รู้…..(เรื่องพระแท้เรื่องพระเท็จเอาไว้ก่อนทีหลัง?)

คน เหล่าคน คนเหล่าใด
“….เมื่อไม่มีความรู้..เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องแต่เริ่มแรก…ย่อม
พร่องความรู้..ในเรื่องที่สองที่..จะดำรงความถูกต้อง…ตามมาได้ และ
จะส่งผลให้ความรู้ที่สาม สี่ ห้า ฯลฯ ก็ย่อมหาความถูกต้องใดๆ ไม่ได้…
บนความไม่รู้นั้น บนความเชื่อนั้น บนความคาดเดานั้น..”
เป็นสัจธรรมดีแล้ว

วันนี้วงการ นักวิชาการพระเครื่องฯ…”พร่องวิชชา” หรือไม่?…ใช้ความเชื่อในการเรียนรู้
ในการสอนผู้คนบนความเชื่อว่าตนรู้..ตรูเก่ง..กันอยู่หรือไม่?….
ให้ความรู้ บนความไม่รู้…….ของตน ของกลุ่มตนอย่างผิดๆ กันอยู่หรือไม่?…
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *