ผู้รอบรู้หรือพหูสูตในด้านพระเครื่องควรเป็นอย่างไร (๒๗๖)


เราเคยได้ยินคำคำนี้…..บางทีเราอาจจะไม่ทราบว่าแปลว่าอะไร?….เพราะมีหลายคนก็เอามาใช้ผิดๆ…ในทำนองกระแทกแดกดันด่าทอผู้อื่น….ที่ให้ความรู้ที่แตกต่างไปจากตน..หรือ..ให้ความรู้ไม่เหมือนที่ตนเอง เคยได้ยิน เคยได้ฟังมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น

“ชอบทำตัวเป็น พหูสูตร รู้ไปหมด”………เป็นต้น
(คำพูดนี้ไม่ได้เป็นการยกย่อง แต่เป็นการปรามาสความรู้ เหยียดความรู้คนอื่นเป็นส่วนใหญ่)

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

[231] พหูสูต มีองค์ 5 (คุณสมบัติที่ทำให้ควรได้รับชื่อว่าเป็นพหูสูต คือ ผู้ได้เรียนรู้มาก หรือคงแก่เรียน — qualities of a learned person)
1. พหุสสุตา (ฟังมาก คือ ได้เล่าเรียนสดับฟังไว้มาก — having heard or learned many ideas)
2. ธตา (จำได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจำความไว้แม่นยำ — having retained or remembered them)
3. วจสา ปริจิตา (คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่อง จัดเจน — having frequently practised them verbally; having consolidated them by word of mouth)
4. มนสานุเปกขิตา (เพ่งขึ้นใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัด — having looked over them with the mind)
5. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา (ขบได้ด้วยทฤษฎี หรือ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ ความเข้าใจลึกซึ้ง มองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล — having thoroughly penetrated them by view)

ทุกวันนี้…เราอาจจะให้เกียรติเหล่าเซียน…เหล่าผู้อ้างรู้ ตรูชำนาญการด้านพระเครื่องฯ…ว่าเป็น “พหูสูต”…..หากเราเอาคุณสมบัติ…ของ “พหูสูต” มาใช้กับคนเหล่านี้…คงตรงข้ามกันหมด คือ “รู้ บนความไม่รู้”….หรือไม่?….ก็ให้ลองใช้ย้อนกลับไป…ตรวจสอบคุณลักษณะของคนเหล่านั้น….กันดูครับ

ตรวจสอบความรู้ “บนความไม่รู้” ให้ได้ในเบื้องต้น….
ก็จะทำให้เรารู้ เราเลือกที่จะเรียนรู้กับพวกเขาต่อไป….หรือ…
เลือกจะหาทางเรียนรู้ใหม่กันดี…

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *