ผู้รู้ด้านพระเครื่อง คำอธิบายและคำตอบของคนรู้ (๒๘๗)


การเรียนรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าศาสตร์ใดๆ ก็ตาม ความรู้นั้นจะต้องวางอยู่บนหลักฐานความเป็นจริงที่สิ่งนั้นเป็น….
คนที่รู้ ที่มีความรู้ที่ถูกต้อง
คนเหล่านี้….จะสามารถอธิบายความรู้ได้จากหลักฐานตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็นได้ตามเหตุผล ตามปรากฏการณ์ จากหลักฐานแห่งความเป็นจริงนั้นได้
คนไม่รู้ อวดรู้ อ้างรู้ สู่รู้
คนเหล่านี้ จะใช้ความเชื่อ…คาดเดา..คิดว่า..น่าจะฯลฯ..ในการอธิบายให้ความรู้ไปตามความเชื่อ ไปตามความรู้สึกของตนนั้น
รวมถึงให้ความรู้ไปตามความเชื่อของตน ที่ตนเองเชื่อว่า “ตนรู้ ตนถูกต้องนั้น”
คำอธิบายของคนรู้….คำตอบของคนรู้..
คำอธิบายของคนไม่รู้…คำตอบของคนไม่รู้
มันอาจจะ…ตรงข้ามกันสุดกู่เลยก็ได้
ดังนั้น…. สิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นความจริง….. อาจจะไม่ใช่ ในความเป็นจริง
ความรู้ที่เคยคิดว่า เชื่อว่า.ถูกต้อง…อาจจะ..ผิดพลาด และไม่ถูกต้อง
สิ่งที่เคย…มั่นใจว่าตัวเองรู้..มีความรู้….ตัวเองเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ
นั่นอาจจะกลายเป็นแค่…อดีต เท่านั้น (เพราะมันเป็นความรู้บนความเชื่อ)
คำตัดสินในอดีตที่ผ่านมา
พระแท้ได้มาตรฐาน ..ได้มาตรฐานสากล
มีมาตรฐาน…มาตรฐานสากล…
ได้หลักการ…มีหลักการสากล
สากลยอมรับ สากลรองรับ…ฯลฯ…
มันเป็นเพียข้ออ้างทั้งหมด..ของคนของกลุ่มคน บนความเชื่อ
บน “ความไม่รู้หรือรู้แบบไม่ถูกต้อง” แล้วก็ใช้ความรู้ลักษณะดังกล่าวในการพิจารณาตัดสิน
เมื่อคน ผู้คน เหล่าผู้คน
ได้เรียนรู้ ได้รู้ความจริง..และ ได้ยอมรับความรู้บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น….ได้แล้ว
พวกเขาจะสามารถใช้…ความรู้จากหลักฐานความจริง บนความรู้จริง บนหลักแห่งความจริงนั้น…ในการตรวจสอบความรู้..ตรวจสอบคำตัดสินเดิมที่เกิดจากความเชื่อเดิมได้….เช่นกัน
ผมมั่นใจว่า..”สังคมวงการพระเครื่องฯ”ก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้
คน ผู้คน เหล่าผู้คนทั้งหลาย
ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ และสามารถใช้ความรู้บนความจริงนั้น…
ตรวจสอบ…ความรู้ (ไม่จริง) ของพวกอ้างรู้ สู่รู้ ต้ังตนเป็นคนรู้ อวดรู้…ได้ในที่สุด
ถึงเวลานั้น…วงการพระเครื่องฯ ก็จะปลอดภัยจาก “มิจฉาชีพ”
ที่แฝงตัว แอบอ้าง “ความไม่รู้” ในการแสวงหาผลประโยชน์ได้…ในระดับหนึ่ง…
เมื่อมีคนรู้ เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ก็คงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกัน
วงการพระเครื่องนี้…คงได้เวลาที่จะต้องปัดกวาด ทำความสะอากกันใหม่..
“คนกลาง” ก็จะไร้ความหมายในอนาคต..ครับ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *