อยากดูพระเป็น อย่าเก่งพระเครื่อง ต้องเชื่อครู กูเก่ง (๒๘๘)

“การเรียนรู้บนความเชื่อ…”
ไม่มีทางที่เราจะค้นพบความจริงในความเชื่อได้
เราจึงได้แต่..เชื่อในความรู้ที่ครูสอน…

ความรู้ที่เราได้…ก็เป็นความรู้บนความเชื่อของครูอีกที
พอมีปัญหา…ก็ต้องไปขอให้ครู..มีคำตัดสินวินิจฉัย…(แท้ไม่แท้)…
บนความรู้ที่ครูเชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่น้ัน….

การเรียนรู้ที่ “ยึดเอาตัวครูเป็นหลัก…ยึดเอาความรู้บนความเชื่อของครูเป็นหลัก”….
โดยไม่ตรวจสอบความรู้ของครู…ว่า
ครูที่ตัวเองเชื่อ ที่ตัวเองนับถือ…
มีความรู้อย่างถูกต้องถ่องแท้ดีแล้วหรือไม่?….

ความรู้บนความเชื่อ…เหล่านี้ล้วนอันตราย…
จากการไม่ตรวจสอบความรู้ครู…แล้วเชื่อครู…???
เพราะหาก…ครูของตนเรียนรู้มาบนความเชื่อ
เมื่อครูตนได้ความรู้จากความเชื่อ

บนความเชื่อของคนอื่น ที่เขาก็เชื่อมาแบบผิดๆ…
เขาก็ย่อมสอนศิษย์…ไปบนความเชื่อที่ผิดๆ แบบนั้น….
เหล่าศิษย์คิดไม่ทัน…ก็ย่อมได้รับความรู้บนความเชื่อนั้นไปด้วยบนความเชื่อ
บนความศรัทธาของครูตน…แบบนั้นเช่นกัน

เมื่อเกิดกรณี…เกิดความเห็นขัดแย้งของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด…กับครูของตน (แท้เท็จ)….
เหล่าศิษย์ จึงขาดวิจารณญานที่ดี…พากันออกมาทวงถาม ชวนทะเลาะกับผู้ที่..มีความเห็นต่างนั้น.บนความไม่พอใจในทันที…
โดยไม่ฉุกใจคิดสงสัย..ทำไม?…เขาจึงมีความเห็นต่างจากครูตน…???

โดยไม่ฉุกใจคิดสงสัย..เหตุผล?..ที่ผู้เห็นต่างยกอ้าง..แตกต่างจากครูของตน
สิ่งเดียวที่สำคัญของพวกเขาคือ…
มองเห็นอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเป็นศัตรู…ไม่คิดเรียนรู้ ไถ่ถามเอาความรู้…
ดูเหตุผล..ที่ขัดแย้งกับความรู้ของครู..ของตนนั้น

กรณีนี้..คนเหล่านี้ยึดเอา “ตัวครู”….เป็นหลักในคำตอบ
ยึดเอา..”ตัวครู”..เป็นคำตอบที่ถูกต้อง…
ยึดเอา..”ข้อมูล”..ที่ครูสอนมานั้นเป็นสรณะ (ไม่เคยตรวจสอบว่า “ข้อมูล” ถูกผิดอย่างไร?)….

การยึดแบบนั้นจะทำให้ตัวเราเอง…”มองไม่เห็นความรู้ของผู้ที่เห็นต่างนั้น”…..
(ไม่ว่า…ผู้เห็นต่างนั้นจะมีเจตนาดีหรือร้าย?)

ทำให้ตัวเราเอง..ไม่พิจารณาข้อความ ข้อมูล ของฝ่ายที่เห็นต่างนั้น….
ด้วยการ…ไม่รับฟังไม่รับรู้….เพราะไม่เหมือน “ความรู้ครูที่สอนกูมา”
สังคมแห่งข่าวสาร

สังคมแห่งการเรียนรู้
สังคมแห่งการแบ่งปัน
สังคมแห่งความรู้….ย่อมทำไม่ได้?…หากใจเราไม่เปิดรับ…ถ้ามัวแต่…”ครับๆ ” เช่ือแต่ครู…
ยึดเอา “ตัวครู” เป็นหลัก….เป็นจักรวาลแห่งคำตอบ

หากเผอิญ…”ครู”…เอาพระปลอม พระโรงงานมาสอน…(บนความไม่รู้หรือเจตนาแฝงก็ตาม)
เรา “เชื่อครู”…..

ผมขอรับรองครับ…พระปลอมก็จะเต็มบ้าน…
เพราะความ “เชื่อครูของกู”….กันแบบนี้นี่เอง…
เพราะความ “ไว้ใจครูของกู”…แบบนี้นี่เอง

คนเหล่านี้จะไม่มีสักวันที่จะ “เชื่อตัวเองได้เลย”
เจอพระองค์นึงก็เอาไปถามครูทุกครั้ง…..

แสดงว่า…”ไม่มีความมั่นใจในการเรียนรู้กับ “ครู”…ของตนเลย”….
จึง..”ไม่มีความรู้เป็นของตัวเองได้สักที”

จึง..”ไม่สามารถเชื่อในความรู้ของตัวเองได้สักที”
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *