ปัญหาของการดูพระเครื่องอยู่ที่ไหน?…อะไรคือปัญหา ? (๒๙๑)


รู้จักปัญหา คือผู้ที่จะต้องรู้ว่า..ปัญหาอยู่ที่ไหน?…อะไรคือปัญหา?……จุดเริ่มต้นของปัญหาคืออะไร?…และควรเข้าไปแก้ปัญหานั้นอย่างไร?…ด้วยวิธีการอย่างไร?…..

ปัญหาจากการให้ความรู้…
การให้ความรู้จากผู้ที่รู้ไม่จริง…พร่องความรู้…แอบอ้างตนเป็นผู้รู้…เพื่อให้ผู้คนได้นับถือนั้น
ส่งผลให้เป็นอันตรายยิ่งกับ “การรับรู้” ของผู้อื่น บนความรู้ไม่พอ รู้ไม่จริงนั้น
เพราะเหล่าผู้คนที่รู้ไม่จริงทั้งหลาย จะยึดเอา “ความเชื่อ” เป็นหลัก ยึด “ความเชื่อ” เป็นสรณะ
โดยขาดซึ่งเหตุผลใดๆ ในการพิสูจน์ได้ นอกจาก “ความเชื่อ” ของตนเท่านั้น

การให้ความรู้ใดๆ ด้วย “ความเชื่อ” เชื่อในตำรา เชื่อในตัวผู้สอน โดยขาดการตรวจสอบความถูกต้อง…โดยขาดสติสัมปัชชัญญะ โดยเพราะเห็นว่า…ตรงกับตำรา..ตรงกับความเชื่อของตน
สิ่งเหล่านี้….ความเชื่อเหล่านี้…ล้วนเป็นอันตรายยิ่ง…กับ การค้นหาความจริง แม้จะมีผู้แสดงธรรม พวกเขาเหล่านั้นย่อมไม่เห็นธรรม นั้น

“ความเชื่อ” หากเกิดจากบุคคลอันเป็นที่ยอมรับ เช่นมีการศึกษาดี จบระดับด๊อกเตอร์…หรือมีฐานันดรศักดิ์ทางสังคม…ทำให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้โดยง่าย คนเชื่อถือได้โดยง่าย
นั่นก็ยิ่งอันตรายมากขึ้น ในการที่ “คนเหล่านี้” ได้แสดงความเชื่อใดๆ ก็ตามของตนนั้น……

“ความเชื่อ” จึงอันตรายร้ายแรงยิ่ง เกินกว่า “ความจริง” จะลบล้างได้โดยง่าย….แต่….
สิ่งเดียวที่จะสลาย “ความเชื่อ” ได้ก็คือ “ความจริง” มีเพียง “ความจริง”..เท่านั้น ที่จะแก้ไขได้
ไม่มีทางเลือกอื่น….ที่สำคัญ..หาความจริงนั้นจะขัดแย้งกับความเชื่อก็จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าคน กว่าที่ผู้คนจะยอมรับก็ตาม

แต่ เมื่อเรียนรู้ศาสตร์ใดๆ ก็ตาม…ตามความเป็นจริงที่สิ่งนั้นเป็น….
ผู้เรียนรู้ย่อมรู้ ย่อมได้รับความจริงนั้น….สุดท้าย..ข้อมูลแห่งความจริง…คำตอบแห่ง “ความจริง” จะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปตราบนานแสนนาน

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *