การเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ ในการดูพระเครื่อง (๓๐๙)

“ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ” ที่แท้จริง ควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ตัวเองรู้ ในเรื่องที่ตัวเองได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ นั้น
จะต้องมีความรอบรู้ มีความฉลาดรอบคอบ ในเรื่องที่ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้มาจนช่ำชอง ในเรื่องที่ตนถนัดนั้น และด้วยเหตุผลที่ตัวเองเป็น

“ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ” จะต้องเป็นผู้ที่หลักแหลม รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ทั้งปวง รู้ทันเล่ห์เหลี่ยม รู้เท่าทันผู้คนในแง่มุมต่างๆ รวมถึงคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้อย่างแม่นยำด้วย “ความรู้ ความชำนาญการ”

นั้นหมายความว่า เมื่อ “ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ” มีโอกาสพบปะผู้คน สนทนา เจรจากับผู้ใด ย่อมเข้าใจความคิด เข้าใจคำพูด รวมถึงเจตนาของคู่สนทนาได้ด้วยความรู้ ด้วยสติปัญญาของตนเองได้ หรือแม้ในขณะที่ จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ

“ความรู้ ความชำนาญการ” ที่เขามี เขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้น แก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้นได้ ด้วยความรู้ ความชำนาญการนั้นได้อย่างแยบคาย บนจิตใจที่มั่นคง บนความหนักแน่น ไม่หวาดหวั่น หวั่นไหวกับเรื่องที่ตนรู้ เรื่องที่ตนชำนาญการนั้น…บนความถูกต้องของข้อมูล…บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น

เขาย่อมแก้ไขสถานการณ์ไปในทางที่ดีได้บน “ความรู้ ความชำนาญ”นั้นได้…ด้วยเพราะความที่เขาเป็น “ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ” อย่างแท้จริง…..นั่นเอง

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *