จริงหรือที่พระแท้ต้องเนื้อถูก พิมพ์ต้องใช่ พระแท้ต้องขายได้? (๓๑๐)

การสอนให้ยึด…ตัวเองเป็นหลัก…ให้เชื่อตัวเองเป็นหลัก ยึดสิ่งที่ตนให้เชื่อว่าถูกต้องเป็นหลัก (เนื้อถูก พิมพ์ใช่ ขายได้)…เหล่านี้ไม่ได้เป็นการสอนให้คนเรียนรู้ กลับสอนให้คนยึดติดกับ “ความรู้บนความเชื่อของตนเอง” ที่ตัวเองไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่?…ที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่า…ถูกต้องคืออะไร?….สิ่งที่ตนเองยึดถือนั้น (เนื้อถูก พิมพ์ใช่)…มันเรียนรู้เพื่อยึดเป็นหลักเพื่อเทียบกำหนด ไม่ได้ (ยึดเป็นมาตรฐาน) ผู้คนจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้

สุดท้ายการอ้าง “ขายได้”….ก็จะมีเพียงตน กลุ่มตนเท่านั้นที่ขายได้ คนอื่นขายไม่ได้……..

ในเมื่อ เรียนรู้ให้ถูกต้องไม่ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ หาความจริงไม่ได้ อาศัยความเชื่อในตัวผู้ตัดสิน (ยึดเนื้อถูก ยึดพิมพ์ใช่) เป็นหลัก…
ทองเหลืองก็จะกลายเป็น…ทองคำได้..

บนความที่….คนสอน คนตัดสินอยากจะให้เป็น… เพราะผู้คนต่างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกต้องคืออะไร?……ไม่ถูกต้องคืออะไร?
(ไม่รู้ว่าพระแท้ดูยังงัย…แท้ยังงัย…ไม่แท้ยังงัย) การเรียนรู้บนความเชื่อแบบนี้….. จึงไม่ต้องอาศัยความรู้ ไม่ต้องอาศัยความจริง ไม่ต้องรู้ว่าถูกผิด หรือ สอนบอกอธิบายให้ผู้คนคิดเองได้ ให้ความรู้จริงจนเกิดปัญญาแห่งตนได้
ความรู้ “บนความเชื่อ”

อาศัยความเชื่อ
ต้องเชื่อ มีความเชื่อ “ในตัวบุคคล” อย่างเดียว
เขาบอกว่า…”เนื้อถูก พิมพ์ใช่”…..ถึงขายได้
ไม่ต้องเรียนรู้ ไม่ต้องเกิดการเรียนรู้ค้นหา เกิดปัญญาได้แต่อย่างใด
พระปลอมก็ย้อมแมวเป็นพระแท้ได้…จากความเชื่อเขา…
ยึดคำตอบเขาโดยปราศจากข้อเท็จจริง ปราศจากความรู้จริงแบบนั้น….
เรียนรู้บนความเชื่อมากมายเท่าไร ก็ค้นหาความจริง ค้นหาความรู้จริงไม่ได้เลย..จริงๆ
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *