เล่นพระแท้ตามมาตรฐานของกลุ่มไหนดี? (๓๑๒)

มีเพื่อนหลายคนถามผมเสมอๆ ว่า…
กลุ่มไหน? ตัดสินพระได้มาตรฐาน…ในสมัยก่อนหลายกลุ่ม หลายชมรม รวมทั้งองค์กรใหญ่ฯ ก็บอกว่า “กลุ่มของตนเล่นพระได้มาตรฐาน”…..”กลุ่มของตนตัดสินพระได้มาตรฐาน”
มาตรฐานสากล สากลรับรอง สากลรองรับ สากลนิยม….ฯลฯ..

มาตรฐานแปลว่าอะไร?…ทุกกลุ่ม ทุกชมรม ทุกองค์กรที่ออกมาอ้าง….ต่างก็ใช้คำว่า
“มาตรฐาน…มาตรฐานสากล” กลับตอบไม่ได้ว่า….มาตรฐาน แปลว่าอะไร?????????

จนผมต้องเขียนบทความเรื่องที่ (๒๖) และ (๒๗)……..ให้อ่านกัน
มาตรฐาน [มาดตฺระ-] น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น
เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน.
มาตรฐานคือสิ่งที่ยึดเป็นหลักเพื่อเทียบกำหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ กรณีนี้หมายความว่า…มีหน่วยวัดด้านปริมาณและคุณภาพ (ต้องมีหน่วยวัดค่ากำกับเสมอ)
พอคนเหล่านั้นเข้าใจ…คนที่กำหนดมาตรฐานได้รู้ความหมายว่า “มาตรฐาน” แปลว่าอะไร??
ในใบรับรองพระแท้มาตรฐาน พระแท้มาตรฐานสากล….จึงต้องตัดคำว่า…”มาตรฐาน” ออกไป เพราะไม่รู้ว่าจะวัดค่า “มาตรฐานพระเครื่อง วัตถุโบราณ” ด้วยหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ ได้
บนความไม่รู้จัก “มาตรฐานด้วยซ้ำไป”……5555

ดังนั้น…ความรู้บนความเชื่อที่ผ่านมา การตัดสินพระเครื่องที่ผ่านมา…
ล้วนกำหนด “มาตรฐาน” บนความเข้าใจผิด คิดว่า
เนื้อหามวลสารพระ…….มีมาตรฐาน
พิมพ์ทรงองค์พระ……….มีมาตรฐาน
ความเก่า คราบเก่า…….มีมาตรฐาน
ธรรมชาติอายุฯลฯ……..มีมาตรฐาน
จากนั้นก็อ้างว่า….สิ่งต่างๆ เหล่านี้….คือมาตรฐาน
ส่วนจะ “ได้มาตรฐานจริง”……”ถูกต้องได้มาตรฐานจริง”
พวกเขาเหล่านั้น….อาศัย…
ประสบการณ์……..อ้างว่ามีมาตรฐานถูกต้อง
ความรู้จัก เคยเห็น เคยตัดสิน เคยซื้อหา เคยสะสม……อ้างว่ามีความชอบธรรมถูกต้องดีแล้ว
มีคุณสมบัติที่จะพิจารณา….พระเครื่อง และสามารถใช้ ข้ออ้างมาตรฐานเยอะแยะยั๊วเยี๊ยะ.. ทั้งหลายเหล่านั้นในการตัดสินได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 555
สิ่งต่างๆ ที่เคยอ้างว่า…เป็นมาตรฐาน..มาตรฐานสากล…
สิ่งต่างๆ ที่เคยอ้างว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง….ใช้เป็นหลักในการตัดสินพระแท้มาตรฐานได้
สิ่งต่างๆ ที่อ้างว่า..เป็นมาตรฐาน ความรู้ ความเชื่อ ที่ผ่านมาทั้งหมด….
ล้วน “ไม่มีมาตรฐานทั้งสิ้น”…ความรู้ไม่ถูกต้องที่ไปกำหนดสิ่งที่ “ไม่มีมาตรฐาน ให้ได้มาตรฐาน”…แล้วก็ใช้ความเชื่อส่วนตัว..ประสบการณ์ความเชื่อส่วนตัว…ในความชอบ…ไม่ชอบ…ในการตัดสินพระเครื่องฯ ให้แท้ ไม่แท้….กันนั่นเอง
ดังนั้น…”มาตรฐาน”….ความรู้เรื่องพระเครื่องฯ….วันนี้…ยังไม่มี ไม่มีหน่วยวัดค่าปรากฏ (รอ)
ดังนั้น…”มาตรฐาน”….ที่อ้างว่า…พระแท้มาตรฐาน…วัตถุโบราณมีมาตรฐาน…..ที่เคยอ้างไว้..ก็คงเป็นเรื่องที่…..ผิดปกติจากความจริงที่สิ่งนั้นเป็น (หลอกลวง) นั่นเอง
(เพราะเป็นเพียงข้ออ้างลอยๆ ไม่ปรากฏหน่วยวัดค่า ไม่มี…ชื่อหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ กำกับ แสดง หรือปรากฏให้รู้จักยอมรับได้ในเบื้องต้น….นั่นเอง)
หน่วยหรือองค์กรใด….ที่อ้างว่ามีมาตรฐาน….พระเครื่องมีมาตรฐาน หรือ วัตถุโบราณมีมาตรฐาน ได้มาตรฐาน…ได้มาตรฐานสากล…ฯลฯ…เราเองจึงต้องมองที่ความจริง เราต้องใช้ความจริงเป็นหลักในการตรวจสอบมาตรฐานให้ดี ตรวจสอบหน่วยวัดค่ามาตรฐานที่เขาเหล่านั้นอ้างไว้ เคยอ้างไว้ หรือเคยใช้ในอดีตก็ดี
อย่าปล่อยให้ลืมไปกับสายลม แสงแดด
ความรู้ ข้อเท็จจริง ความจริง ทำให้เราเรียนรู้ได้ ทำให้เราเห็น ความถูกต้องได้
ทำให้เราเห็น…คน เหล่าผู้คน ที่อ้างรู้ ใช้ความรู้บนความเชื่อ อย่างไม่เป็นธรรม ผูกขาดความรู้บนความไม่รู้ สอนอธิบายใช้ความรู้บนความเชื่อโดย “ไม่เป็นธรรม” บนความไม่รู้ว่า..
มาตรฐาน มีความหมาย แปลความหมายว่า….อะไร?…..
อะไรจะถูกหรือผิด…..ก็ให้เราเรียนรู้ไว้……อย่าลืมผู้คนเหล่านั้น

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *