พระแท้เพราะอะไร? พระแท้เพราะความเชื่อ หรือแท้เพราะความจริง (๓๑๒)


นาทีที่ ๗ .. แม่พิมพ์พระรอด…เชื่อว่าทำจากวัสดุใด กระบวนการผลิตมีลักษณะอย่างไร?พิมพ์ตื้นเกิดจากอะไร?…กระบวนการผลิตที่ผู้รู้อธิบายถูกต้องดีแล้วหรือไม่?…พระแท้มีปีกไหม?การเกิดปีกพระเกิดยังงัย….รับฟังกันครับ อย่าลืมที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะ..ข้อเท็จจริงให้ได้เราก็เรียนรู้ได้…https://www.youtube.com/watch?v=To9RYdbfKag

สุดท้ายคำตอบเรื่องพระแท้…ใครจะมีความรู้ความสามารถรับรอง…มาตรฐานคืออะไร?มาตรฐานสากลดูยังงัย?….การรับรองพระแท้คำตอบเรื่องความแท้อยู่ที่ใคร?…ยังงัย?

พระจะขายได้หรือไม่ได้นั้น เรื่องสำคัญอยู่ตรงไหน? ต้องใช้หน่วยองค์กรรับรองเท่านั้นหรือไม่?
ความรู้ที่เคยรู้ ถูกต้องหรือไม่?….การรับรองพระแท้ แท้สากล….เกิดจากอะไร?….
เรื่องราวข้อเท็จจริง ของความรู้ที่ถูกต้อง ทำไมคนอื่นเรียนรู้เพื่อรู้แบบเซียนไม่ได้…..
พระที่เคยรับรองไปแล้วเป็นพระแท้จริงหรือไม่?….

เราจะสามารถใช้ “ความรู้” ตรวจสอบความถูกต้องของ “องค์พระได้หรือไม่?”
เหล่านี้ก็ฝากให้ผู้ฟังใช้สติ ใช้ความคิดวินิจฉัย…… พระแท้จะขายได้ไม่ได้ต้องใช้ใบรับรองพระแท้
ทำไม?…ไม่สอนให้ผู้คนเรียนรู้ รู้จักพระแท้เพื่อให้พระแท้ “รับรองตัวเองว่าแท้ได้”

เมื่อเราตายไป…ความรู้ที่คนรู้ก็สามารถยืนยัน “พระแท้” จากองค์พระเองได้
เมื่อเราทำใบรับรองพระแท้หาย ไฟไหม้ ใบรับรองถูกทำลาย
“คนทั่วไปก็ยังสามารถ รู้ รู้จัก พระที่เขาเห็นว่าเป็น “พระแท้” ได้จากองค์พระองค์นั้น
ไม่ต้องวุ่นวายวิ่งไปหาเซียน…ขอใบรับรองยืนยันกันใหม่……

ควรพัฒนาที่องค์ความรู้ คู่ปัญญา…..แสดงความรู้ข้อเท็จจริง ให้เป็นระบบ
สอนมาตรฐาน มาตรฐานสากลที่ตนเองรู้…ตนเองยึดเหนี่ยวนั้นกับบุคคลทั่วไป
ให้เรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ตนเอง…..ตรวจสอบความรู้ขององค์กรของตนเองได้
จะได้เกิดความโปร่งใส เป็นที่สรรเสริญเยินยอกับผู้ได้รับความรู้ได้

สอนให้คนรู้จัก “พระแท้”……ตามแบบฉบับคำตัดสินของตนและพวกพ้อง
สอนให้คนรู้จัก “มาตรฐาน”…..สิ่งที่ตนยึดเหนี่ยว ยึดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้สอนให้คนรู้วิธี “ตรวจสอบ” ….สอบทาน ความถูกต้องของคำตัดสินของตน ของพวกพ้องตนได้

มิใช่สอนให้เชื่อตน (ซื้อได้ขายได้….อธิบายความรู้????….ได้ถูกต้อง)
มิใช่สอนให้คนเชื่อตน องค์กรตน (รับรองแท้เท็จได้ถูกต้องตามมาตรฐาน? ที่ตนและองค์กรกำหนด)
มิใช่สอนให้คนเชื่อว่า…คำตัดสินที่ตนเองและพวกพ้องได้ตัดสินนั้น….ถูกต้องดีแล้ว
ยุติธรรมดีแล้ว

ทั้งๆ ที่….คนทั่วไปไม่รู้เลยว่า ความรู้ คำอธิบาย ที่ตนได้อธิบายนั้น…ถูกต้องหรือไม่ถุกต้อง
(เชื่อว่าแม่พิมพ์น่าจะทำจาก………)

หากความรู้เกิดจากการคาดเดาตั้งแต่เบื้องแรกแล้ว คำอธิบายในเรื่องของการเอาพระออกจากแม่พิมพ์ได้นั้น…มาจาก…….????
ทั้งๆ ที่…..คนทั่วไปไม่รู้เลยว่า

มาตรฐาน มาตรฐานสากล ที่ตนและกลุ่มอ้างนั้น…..มันมีมาตรฐานจริงหรือไม่?…จะสามารถวัดค่ามาตรฐาน จะสามารถวัดค่ามาตรฐานสากล…ด้วยหน่วยวัดค่าอะไร?…วัดอย่างไร?

ทั้งๆ ที่….คนที่ไปไม่รู้เลยว่า ความรู้ที่ถูกต้องคืออไร?….แล้วจะหาวิธีตรวจสอบคำตอบ แท้เท็จ….ได้อย่างไร?…
จะใช้อะไรในการวัดค่า…ตรวจสอบ ตรวจทาน คำตอบ แท้เท็จได้อย่างไร?

นั่นเป็นเพราะว่า..ความไม่รู้ในข้อเท็จจริง ความไม่รู้ในมาตรฐานอะไร?… มาตรฐานสากลยังงัย? ในเมื่อไม่รู้จักหน่วยวัดค่า ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ ของใบรับรองอะไรไม่ได้เลย คำอธิบายให้เชื่อว่า….พระที่เคยตัดสินว่าแท้ไปแล้ว….นั้น สามารถขายได้ เปลี่ยนเป็นเงินตรามหาศาลได้…นั้น…

ความจริงคืออะไร? คำตัดสินใบรับรองพระแท้….ที่ผ่านมานั้น…เกิดจากข้อเท็จจริง เกิดจากความรู้ที่แท้จริง…..หรือไม่???
คำตัดสินใบรับรองพระแท้…..พระแท้มาตรฐาน …พระแท้มาตรฐานสากล…. เกิดจากมาตรฐาน มาตรฐานสากล ที่มี หน่วยวัดค่ามาตรฐานสากลใดๆ ในโลก ที่สามารถนำมาใช้วัดค่าได้หรือไม่? นำมากำกับ อธิบาย สอนให้เรียนรู้ได้หรือไม่?

ใบรับรองพระแท้….พระแท้มาตรฐาน…พระแท้มาตรฐานสากล… ที่อ้างว่าสามารถใช้ซื้อขายกันได้ทั่วโลกนั้น ใบรับรองพระแท้…พระแท้สามารถวัดค่ามาตรฐาน วัดค่ามาตรฐานสากล….มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับกันแล้วหรือไม่?….(มีไหม? มีหรือยัง?) ที่คนทั่วไปรู้จัก

เรียนรู้แล้วยอมรับได้แล้วในวงกว้าง หรือคนต่างชาติเรียนรู้ได้แล้วยอมรับได้แล้วโดยทั่วไป
มาตรฐาน..มาตรฐานสากลใดๆ ในสากลโลก…จะต้องมีหน่วยวัดค่า…มีชื่อหน่วยวัดค่ากำกับ

ในกรณีที่การตัดสินพระเครื่องฯ..มีแต่ความเชื่อ….ว่าแท้ มีแต่ความเชื่อของคน ของกลุ่ม ที่สุมหัวกันใช้ความเชื่อ อุดมงมงายไปด้วยความเชื่อ ผู้คน เหล่าผู้คนทั่วไปต่างเรียนรู้ไม่ได้ ตรวจสอบความถูกต้องไม่ได้..มีแต่เพียงคำอ้างลอยๆ ของคน เหล่าผู้คนที่ตั้งตนเป็นคนรู้ แสดงความรู้จริง ข้อเท็จจริงใดๆ ไม่ได้ อ้างว่า..มีมาตรฐาน…อ้างว่าถูกต้องตาม..”มาตรฐานสากล” 555555
มีแต่คำอ้างว่า…เมื่อมีใบรับรองพระแท้….

ไปที่ไหนก็ขายได้..ขายได้ทั่วโลก…สากลยอมรับ รับเช่าทุกร้าน พระแท้…อยู่ที่ข้อเท็จจริง…อยู่ที่ความรู้บนความจริง….
พระแท้…รับรองตัวเองว่าแท้ได้….ให้พระรับรองตัวเองว่าแท้ให้ได้
พระแท้…หากวางอยู่บน ความเชื่อ….อยู่บนความรู้บนความเชื่อ ต้องเชื่อคน

ตัดสินพระแท้…หากรับรองกันบนความรู้บนความเชื่อ….ให้พระแท้บนความรู้บนความเชื่อ
ของเหล่าคนที่เชื่อแบบนั้น พระแท้…หากไม่ได้รับรองตัวเองว่าแท้จากความจริงได้…..ความแท้ก็จะเปลี่ยนไปตาม “ความเชื่อได้เสมอ” ใบรับรองพระแท้..ใบรับรองพระแท้มาตรฐาน.ใบรับรองพระแท้มาตรฐานสากล….
จะใช้ได้เมื่อ

พระนั้นยังแท้..เพราะพระองค์นั้นแท้…แท้ได้ตลอดไป ใบรับรองพระแท้…ใบรับรองพระแท้มาตรฐาน…ใบรับรองพระแท้มาตรฐานสากล…. จะใช้ไม่ได้ พระนั้นไม่แท้…เพราะพระองค์นั้นไม่สามารถรับรองตัวเองว่าแท้ได้….
แท้บนความเชื่อของคนของกลุ่มคน…

วันหนึ่ง…..พระแท้บนความเชื่อแบบนี้ก็จะกลายเป็นพระปลอมเมื่อ….ความจริงปรากฏ….เมื่อความจริงตรวจสอบได้ (ใบรับรองพระแท้ฯ ไม่ช่วยอะไร? ไม่ช่วยยืนยันความแท้ได้อีกต่อไป..อย่าหวังว่าจะ “เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เช่นกัน”…เป็นได้แค่ “พระเคยแท้เท่านั้น”)

พระที่แท้ ใบรับรองพระแท้ ใบรับรองพระแท้มาตรฐาน ใบรับรองพระแท้มาตรฐานมาตรฐานที่เกิดจากความเชื่อ ก็ย่อมจะไม่มีราคาค่างวด…….ขายไม่ได้…..กลายเป็น “พระเคยแท้จากอดีตที่คนในยุคนั้น เชื่อว่าแท้ เคยรับรองว่าแท้……เคยแท้เพราะความเชื่อ…เคยแท้เพราะคนเหล่าคนที่ตั้งตนเป็นคนรู้ที่ขาดความรู้ข้อเท็จจริงตัดสินให้แท้เอาไว้…เคยแท้เพราะบนความรู้ที่ผิดเข้าใจผิดของคนยุคเก่าที่ขาดความรู้ความชำนาญการ…เคยแท้เพราะ….ฯลฯ…..

นั่นแหละ….พระเคยแท้เพราะความเชื่อของคน ของกลุ่มผู้คนในปัจจุบัน ภาพเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นมา…อย่าหวังว่า…ใบรับรองพระแท้ฯ….จะยืนหยัดว่าแท้ได้อยู่…จะยืนยันว่าเป็นพระแท้ได้อยู่….ครับ (พระแท้จึงแท้ที่พระฯ…ไม่ใช่ใบรับรอง…คำรับรองของใคร)

และเมื่อวันนั้นมาถึง…. ต่อให้พระองค์นั้นมีใบรับรองพระแท้ ใบรับรองพระแท้มาตรฐาน ใบรับรองมาตรฐานสากล มายืนยัน
คน เหล่าผู้คนที่ได้เรียนรู้ถูกต้องได้บนความจริง มองเห็นความเป็นจริง

พวกเขาย่อมรู้ ย่อมมองพระ “องค์ครู”….พระที่อ้างว่าเป็นองค์ครูของผุ้รู้ ผู้ชำนาญการในปัจจุบันได้เช่นกัน…คงไม่มีใคร…”รับเช่าต่อ”….เพราะใบรับรองหรอกครับ

เพราะผู้คนเรียนรู้ได้ เรียนรู้ค้นหาความจริงได้ เขาก็จะรู้ได้เองว่าพระแบบนั้น…”เป็นพระแท้เพราะความเชื่อ”
เพราะเมื่อคนมีความรู้ รู้ความจริงแล้ว…เขาก็จะดูออกบอกได้อธิบายเป็น….มองเห็นสัจธรรม…ของความเชื่อที่ผ่านมา แยกแยะความเชื่อ เรียนรู้ความจริงได้ เขาย่อมมองเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาว่ามัน “หลงทาง”….กับพระ “เคยแท้”….เคยเรียนรู้กับ “พระเคยแท้”…
หลงเชื่อคน เหล่าผู้คน องค์กรฯ….ที่เขาเคยนับถือในอดีตนั่นเอง

ความจริงเรียนรู้ได้
ความเชื่อเรียนรู้ไม่ได้

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *