คราบกรุ คราบพระสมเด็จวัดระฆัง (๔๘)

โดยสมชายน้อยสาครเมื่อ 17 มกราคม 2011 เวลา 10:53 น.

ในการแยกแยะอายุของ..พระเครื่อง..ผู้รู้..ผู้ชำนาญการส่วนใหญ่..

ก็มักจะให้ความสำคัญกับ..คราบ..ที่ปรากฏ..บนองค์พระที่แสดงออกมาให้เราเห็น..

เช่น..คราบไข…คราบกรุ…คราบรารัก…คราบน้ำมันตังอิ้ว..คราบขี้ปลวก..คราบ

สนิมแดงม่วง หรือ เรียกว่าสนิมลูกหว้า..(สีแดงเปลือกมังคุด)

ในการผลิต..พระปลอม..ผู้ปลอมแปลง..ต่างก็สรรหาวิธี..ที่จะปลอมแปลง

ให้เหมือน..สิ่งที่ใกล้เคียงกัพระแท้..ไม่ว่า..จะเป็นพิมพ์ทรง..องค์พระฯ..เนื้อหา

มวลสาร..เนื้อตะกั่วฯลฯ เพื่อให้ผู้คนที่ไม่ชำนาญในเรื่อง…พระเครื่องฯ…ต่าง

เช่าบูชา..แสวงหา..เก็บสะสมเอาไว้….โดยไม่รู้ว่า..จริง..เท็จ..เป็นอย่างไร?

ก็ต้องอาศัย..ผู้รู้ ผู้ชำนาญการในการบอก..สอน..มีตัวอย่าง..ให้ดู (ทั้งๆ ที่ก็ไม่รู้ว่า..

เขามีความรู้..ในเรื่องของ..มาตรฐาน..ของพระเครื่องฯ..อย่างไร???)

ในการ..การให้ความรู้เรื่อง..พิมพ์ทรง..ก็ดี…เนื้อหามวลสาร..ก็ดี…หรือ

..คราบต่างๆ ร่องรองปริแยก รอยรากผักชี หรือ ฯลฯ ก็ดี…สิ่งต่่างๆ ที่ได้อธิบาย

เหล่านั้น..คือความรู้ใน…เรื่อง…มาตรฐานที่แท้จริง..ของพระฯ.นั้นๆ หรือไม่????

ตาม..ความรู้ของผู้เขียนแล้ว.. คำกล่าวของเซียน
เราแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรคือมาตรฐาน…เพราะว่า

พิมพ์ทรง…ในพระพิมพ์เดียวกัน..ผลิต..ติดๆ..กันมา ต่างก็ไม่มีความเหมือนกัน

เนื้อหามวลสาร..ในพระพิมพ์เดียวกัน..ผลิต..ติดๆ..กันมา….ต่างก็ไม่มีความ

เหมือนกัน…คราบกรุ…(คราบเบ้า) ที่แม้จะเนื้อประเภทเดียวกัน…ใช้ความร้อน…

ในการหลอมละลาย..ในขั้นตอนของการผลิต…….ถึงแม้ว่า..ความร้อน..อุณหภูมิ

ภายในกรุ..จะเหมือนกัน…แต่..ความร้อนที่..กระทบกับองค์พระฯไม่เท่ากัน..เช่น..

บางองค์..ถูกองค์อื่นทับบังไว้หรือ มีโคลนทับไว้ (เหมือนห่มผ้า) หรือ กรุโดน

น้ำท่วมทั้งปีทุกปี..ท่วมถึงบ้าง..ไม่ถึงบ้าง(บางขุนพรหม เป็นต้น) ก็ย่อมให้

ร่องรอยคราบ…ไม่เหมือนกัน เราย่อมเอาประสบการณ์ของตัวเรา ยึดเอา

คราบกรุด้านล่าง (ท่วมทุกปี)ตลอดเวลา มาเป็นมาตรฐานในการพิจารณา

…ตัดสิน..ให้พระฯแท้เท็จ?….ไม่ได้ (เพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตัว)

การที่ผู้รู้ ผู้ชำนาญมาร จะอ้างประสบการที่เคยเห็นแบบนั้น(เฉพาะด้านล่าง)

มาตัดสินพระตรงกลาง หรือ ด้านบน.ที่น้ำท่วมไม่ถึงว่า…..ไม่ดีไม่ได้ มาตัดสินว่า

เป็น..พระปลอมคราบกรุไม่เหมือนกับที่ตัวเองเคยเห็น เคยมีประสบการณ์….ย่อม

ไม่สมควร..และถือว่าไม่ถูกต้อง

โดยอ้างความรู้สึก..ทั้งมวลของตน..(ยึดอัตตา) ของตนเป็นตัวตัดสิน..โดย

ไม่ได้ยึดองค์พระฯ เป็นหลัก….สิ่งนี้..ถือว่า..ไม่ถูกต้อง (แต่วันนี้เราก็ยังใช้วิธีการ

เดียวกันแบบนี้ คือยึด “ความเชื่อ ประสบการณ์ ของผู้พิจารณาตัดสิน เป็นหลัก)

….ดังนั้น ถึงแม้ว่า…การปรากฏของคราบไคล.. จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน…แต่..

ก็ไม่เหมือนกัน.การเรียนรู้ หรือ การสอน..สิ่งที่ไม่เหมือนกัน..(พิมพ์ทรง…มวลสาร

…คราบกรุ…ฯลฯ.) จึงเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เกิด…ปัญญา…ครับ

(เพราะพระแต่ละองค์จะไม่มี ฝาแฝดกัน ไม่มีความเหมือนกันนั่นเอง)

ดังนั้น การหาข้อสรุป..ข้ออันเป็นยุติ.ในความคิดเห็น..ประสบการณ์…ที่แตกต่าง……

ของกันและกันย่อมไม่มีทางเป็นไปได้…เพราะว่าแต่ละคน…ต่างก็มีความคิดเห็น

ความเชื่อ มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันนั่นเอง

การอธิบายพระองค์ใด..องค์หนึ่ง..หรือ จะยกองค์นั้นขึ้นมาสอน มา

อธิบาย หรือนำแสดง..ยกอ้างว่า..แท้ขึ้นอธิบายชี้จุดชี้ตำแหน่ง…ที่ตัวเองเห็น

…แนะนำว่าแท้เป็นแบบนี้ อย่างนี้ การกระทำด้วยวิธีการเยี่ยงนั้น…ดูเนื้อ..ดูพิมพ์

..ดูคราบ ดู ฯลฯ แนะนำ สอน อธิบาย ดูสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานก็ไม่ผิดปกติอันใด..

เป็นเพียงบรรทัดฐาน พื้นฐานการมองเห็น…เพราะ “วัดค่าอะไรไม่ได้” จาก

คำอธิบายนั้น(เจอองค์ไหนก็ยกมาอธิบายองค์นั้น..กันใหม่)…ไม่ผิดปกติครับ

การอธิบาย ยกตัวอย่างชี้จุุด จากพระองค์นั้นจึงเป็น…การสอนให้

เรียนรู้ได้เฉพาะพระองค์นั้นเพียงองค์เดียว…คือ..คำอธิบาย แนะนำ ชี้แนะก็จะใช้ได้

เฉพาะพระฯ องค์ที่กำลังอธิบายอยู่..องค์นั้นองค์เดียว….เท่านั้น….นั่นเอง

หมายความว่า…เมื่อเจอ..องค์หนึ่ง..ก็อธิบาย..องค์หนึ่ง…เจออีกองค์..

ก็อธิบายกันใหม่เรียนรู้กันไป..ไม่รู้จบครับ…แต่ที่แน่ๆ….หลงทาง….ไม่เจอมาตรฐาน

..อะไรเลย..นอกจากทางตัน…ก็ยังจะดัน..ทุรัง..มุดกันเข้าไปอีก…โดยยึดตัวเอง..ว่า

ถูกต้อง..เป็นหลัก..ไม่ฟังเสียงใคร (เนื้อ พิมพ์ความเก่า คราบกรุฯลฯ) ไม่ใช่มาตรฐาน

…เพราะวัดค่าด้วยหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ ที่ชาวโลกเขาใช้กันไม่ได้…นอกจาก

ความเชื่อของคนตัดสินครับ แต่ละคนก็มีความเชิ้อที่ต่างกัน..ทำให้เกิด ความคิดเห็น

คำตัดสิน ที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

ผมจะอธิบายเรื่อง…มาตรฐาน..ให้ฟังครับง่ายๆ เช่นเคย วันนี้…เรายึด..พิมพ์…เนื้อ…

คราบ..ความเก่า….ฯลฯ เป็นหลักมาตรฐาน (มากกว่าสี่มาตรฐานในพระองค์เดียวที่ ถูกเซียนฯ

“พระแท้ฯจะต้องมี…ผมสมมุติให้ว่า….

พระเครื่ององค์หนึ่ง…..เป็น..เครื่องชั่ง…กิโล…ที่แม่ค้า..ในตลาดชั่งผักชั่งหมู เราเห็นกิโล

….อันหนึ่ง..(พระเครื่องฯ..องค์นึง)…….ที่ร้านเขา

เจ้าของร้าน…อธิบาย..รูปทรง..ลักษณะภายนอกของกิโล (พิมพ์ทรงพระเครื่องฯ)

เจ้าของร้าน…อธิบาย..เนื้อวัสดุที่ทำกิโล(เนื้อหามวลสาร)

เจ้าของร้าน…อธิบาย…เรื่องคราบสนิม..ที่อยู่รอบๆกิโล (คราบกรุ..คราบต่างๆ)

เจ้าของร้าน…อธิบาย..ประวัติของกิโล(ประวัติพระเกจิรูปนั้น…วัดนั้น…ฯลฯ)

เจ้าของร้าน…อธิบาย..การได้มา..การตกทอดของกิโล(ได้มาอย่างไร..?..จากใคร)

เจ้าของร้าน…อธิบาย…ฯลฯ เยอะแยะไปหมดโค..ตะ..ระ..เก่งเลย

การอธิบายกิโล….รูปร่าง รูปทรง เนื้อหาเหล็กที่เป็นโครงสร้างของกิโล สนิมที่เกาะ…

คราบไขที่เกาะข้างกิโลจากการชั่งมันหมู เนื้อ ฯลฯ

อธิบายตามที่เห็น…ย่อมถูกต้องหมดไม่ผิดพลาดเลย

แต่….เจ้าของร้าน….กลับไม่รู้ว่า….มาตรฐานของกิโล.(พระเครื่อง) อยู่ที่ไหน??

ต้องดูอย่างไร?..ต้องทำหรือสามารถตรวจสอบด้วยวิธีใด เพื่อให้ได้คำตอบว่า…กิโลนี้..

มีมาตรฐาน? รู้แต่รูปร่าง หน้าปัทม์ เข็ม สนิม คราบฯลฯ…แต่ไม่รู้ว่า…มาตรฐานของกิโล

..ดูอย่างไร?…มีหน่วยวัดค่าได้อย่างไร?…

ดูเนื้อ ดูพิมพ์ ดูความเก่า ดูสนิม ฯลฯ…สิ่งที่เราเอามาดู เอามาพิจารณา มันมีมาตรฐาน

หรือไม่?เรื่องสำคัญมันอยู่ตรงนี้…ครับ.

วันนี้….สิ่งที่เราเอามาพิจารณาให้แท้ให้เท็จ…มันมีมาตรฐานไหม?
มันยึดเป็นหลักให้เป็น..มาตรฐาน…ได้ไหม?….รูปร่างของกิโล…เนื้อเหล็ก(ฯลฯ) สนิม

คราบมันใช่…”มาตรฐานของกิโลไหม?”……

….เราถึงทะเลาะกัน..ไอ้เรื่อง…(ที่ไม่เหมือนกัน..) เรื่องที่..ไม่ใช่มาตรฐาน..ทั้งนั้น

สิ่งที่เรายึดเป็นหลักทุกวันนี้….มันไม่มีมาตรฐาน..มันไม่ได้มาตรฐาน..มันไม่ใช่มาตรฐาน?
วัดค่า..และตรวจสอบ…ความไม่เหมือนกันนั้นไม่ได้….นั่นเอง (รูปร่างของกิโล..ไม่ใช่

มาตรฐาน เนื้อหาที่เอามาทำกิโล…ไม่ใช่มาตรฐาน….คราบที่ติดอยู่ข้างกิโล…ไม่ใช่

มาตรฐาน….สนิมที่ติดในเนื้อที่เอามาใช้ทำกิโล…ไม่ใช่มาตรฐาน….) ทุกวันนี้…เรายึด

“บรรทัดฐาน อธิบายบรรทัดฐานกำหนดบรรทัดฐาน…ให้เป็นมาตรฐานกันอยู่หรือเปล่า?”

สิ่งนี้เองที่ผมกำลังจะ…บอกกับเพื่อนๆ ว่า…หากเรารู้เรื่อง…มาตรฐานแล้ว..

พระเครื่ององค์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้า……พระเครื่อง…..จะบอกเราได้เองว่า..

ท่านเป็น…..พระแท้นะ.. โยม อย่าเถียงกัน

อย่ามากำหนดโน่น..นี่..ให้วุ่นวาย…ให้ฉันเป็น..
อย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่…ตีฉันปลอม (ตลอด)

และท่านก็คงกล่าวต่อไปอีกว่า

..หากโยม..เกิดปัญญา…หยุดยั้งคิดนิดนึง..
ค้นหา เเละแยกแยะในเรื่องมาตรฐานได้….ตรวจสอบความรู้

ในเรืองที่ผ่านมาในเรื่อง..มาตรฐานที่ไม่มีความเหมือนกัน…

โยมก็จะสามารถ…แก้ปัญหานี้ได้โยมก็จะ

หาทางออก..หาหนทางที่ถูกต้องให้อาตมาได้….ด้วยปัญญาของโยมเอง

เจริญพร

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *